Verhoogde veiligheid en doorstroming op wegen met landbouwverkeer

01-05-2017

De verkeersveiligheid van erftoegangswegen en gebiedsontsluitingswegen staat onder druk door een toename van landbouwverkeer en recreantenverkeer. Wegbeheerders bij gemeenten, provincies en wegbeherende waterschappen worstelen met vragen zoals: hoe vergroot je de verkeersveiligheid? Op welke wegen laat je landbouwverkeer toe? Hoe maak je hierbij een afweging? Het kennisdocument 'Landbouwverkeer' (verschenen 27 april 2017) geeft antwoord in de vorm van richtlijnen en praktische handvatten.

Opvolger richtlijnen uit 2006

​Het kennisdocument is een geactualiseerde versie van de publicatie 'Handreiking Landbouwverkeer' uit 2006. De kennis uit deze publicatie is geactualiseerd en nieuwe onderdelen (hoofdstukken) toegevoegd. Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de 2006-editie zijn: 

1. Alle cijfers zijn geactualiseerd (onder andere aantal verkeersslachtoffers)
2. Kenmerken ontwerpvoertuig landbouwverkeer aangepast aan wet- en regelgeving.
3. Stappenplan voor een gebiedsgerichte aanpak voorzien van Corridorafweging 
4. Verkeersmaatregelen geactualiseerd en gelinkt met kennisbronnen (abonnement)
 

Meer weten?

Kennisdocument 'Landbouwverkeer' is opgenomen in de Kennismodule Wegontwerp binnen de bebouwde kom en Kennismodule Wegontwerp buiten de bebouwde kom. Heeft u een abonnement op deze kennismodules? Bekijk de informatie via 'Mijn CROW'. Meer weten over de kennismodules? Bekijk de shoppagina's:
 

Scroll naar boven