CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Geef ook inhoud aan de Asfalt-Impuls

12-04-2017

Een impuls geven aan het product ‘asfalt’. Dát is het programma Asfalt-Impuls! Nederland is een asfaltland. Doelstelling van het Asfalt-Impuls programma is op de eerste plaats het verlengen van de levensduur van onze wegen. Dat zal leiden tot lagere onderhoudskosten en minder verkeershinder. Daarnaast spelen ook duurzaamheid en innovatie een belangrijke rol in de gehele asfaltketen.

Programma

Het Asfalt-Impuls programma krijgt steeds meer vorm. Na de formele aftrap tijdens de Asfalt-top op 1 februari j.l. hebben ruim 80 deskundigen uit alle geledingen van de asfaltketen tijdens de workshop van 5 april gediscussieerd en gebrainstormd over de inhoud van het programma. Ruim 20 ideeën verdeeld over de thema’s Kwaliteitsverbetering, Kwaliteitsborging,CO2-reductie, Levensduurvoorspelling, Kosteneffectiviteit en Samenwerking zijn geïdentificeerd. Deze ideeën worden nu uitgewerkt tot projectvoorstellen.

Doe mee

Heeft u ook ideeën waarmee we de kwaliteit van het asfalt kunnen verbeteren? En die bijdragen aan doelstellingen van het programma verlenging van levensduur, minder onderhoudskosten, minder verkeershinder en een duurzamer milieu? Ook u kunt dan een projectvoorstel indienen. Het format voor het projectvoorstel vindt u hier. Projectvoorstellen kunnen tot maandag 22 mei 2017 worden ingediend per e-mail naar Marc Eijbersen (projectmanager CROW).

Paul Cools, coördinator Asfalt-Impuls
namens Voorbereidingsgroep Asfalt-Impuls


Ga naar www.crow.nl/asfalt-impuls voor meer informatie.
Afbeelding: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / W. van Kessel

Scroll naar boven