CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Definitieve teksten Social return in RAW

09-03-2017

Social return is een onderwerp dat de afgelopen jaren sterk in de belangstelling staat. Met de vaststelling van de nieuwe teksten voor Social return door de Beheerraad Aanbesteden en Contracteren zijn vanaf nu uniforme teksten beschikbaar voor RAW-bestekken.

Voor het toepassen van social return in RAW-bestekken stellen opdrachtgevers vaak eigen contractteksten op, wat tot een grote diversiteit aan teksten en oplossingsrichtingen leidt.


Aanleiding

In 2014 hebben opdrachtnemersorganisaties een bestekstekst voor duurzame social return aangeboden aan CROW, om hiermee lijn te brengen in de veelheid van SROI-bepalingen die in omloop zijn bij gemeenten.
CROW is een werkgroep gestart met als doel (RAW-)standaardteksten op te stellen voor social return, (mede) op basis van de aan CROW aangeboden bestekstekst voor duurzame social return.


Nieuwe uniforme teksten

Met de vaststelling door de Beheerraad Aanbesteden en Contracteren van de nieuwe teksten voor Social return zijn vanaf nu uniforme teksten beschikbaar voor RAW-bestekken.

De teksten zijn geschikt gemaakt voor de verschillende sectoren waarin de RAW-systematiek wordt toegepast, waaronder de grond-, water- en wegenbouw- en de groensector. Deze tekst zal worden opgenomen in de Catalogus Bepalingen en de Handleiding van de RAW-systematiek.


Doorontwikkeling

Bekijk de nieuwe vastgestelde teksten ‘Nieuwe paragraaf 01.26 Social return – januari 2017’.

Scroll naar boven