CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

‘Reclame langs wegen’ tijdens Vakdag Lichtreclame

15-12-2017

In november vond de Vakdag Lichtreclame plaats bij Living Projects in Breda. Onder leiding van Ton van der Schoot, voorzitter van de Vakgroep Lichtreclame van Uneto-VNI, werden de bezoekers door het programma geleid. Dit was door de Vakgroep samengesteld in samenwerking met de Belgian Sign Organization (BSO) en Sign+ Magazine. CROW'er Frans Heijnis was ook aanwezig met een presentatie.

Handvatten voor het verkeersveilig aanvragen en plaatsen van reclame-uitingen

Frans Heijnis (CROW) en Arthur Klink (Gemeente Utrecht en OVL NL) gingen tijdens deze bijeenkomst in op de betekenis van de CROW-publicatie Reclame langs wegen. In Nederland hebben alle overheden te maken met reclame langs wegen. Daarbij gaat het niet alleen om grote reclameborden in het weiland langs rijkswegen, maar ook om reclame-uitingen langs provinciale wegen, en om reclame in lichtmasten en aan de gevel in de steden. 

Decentrale overheden hebben behoefte aan een aanvullend kader voor het omgaan met ‘complexe’ aanvragen voor het vergunnen en plaatsen van reclame-uitingen. Een CROW-werkgroep van (decentrale) overheden en marktpartijen hebben afwegingscriteria en spelregels ontwikkeld, dit biedt de gebruiker handvatten voor het verkeersveilig aanvragen en plaatsen van reclame-uitingen. 

Een sign is geen bewegwijzering

Reclame zoekt massa en juist langs de Nederlandse wegen passeren dagelijks miljoenen weggebruikers. Jachtgebied voor de reclame-cowboys! Hoe ga je hiermee om als wegbeheerder? Frans Heijnis heeft hierover een blog geschreven.

Scroll naar boven