IMBOR 1.2 biedt weg- en groenbeheerder houvast

12-12-2017

Er gaat jaarlijks veel geld om in het beheer van de openbare ruimte. De basis voor goede begrotingen en planningen is ‘areaal op orde’. Hiervoor heeft CROW het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) ontwikkeld. Het IMBOR uniformeert begrippen voor het vakgebied ‘beheer openbare ruimte’ en ondersteunt daarmee beheerders bij het integraal beheer. Het IMBOR sluit aan op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en op het Informatiemodel Geografie (IMGeo). Versie 1.2 van het IMBOR is nu beschikbaar.

Efficiëntere communicatie, eenvoudiger benchmarken en gegevens uitwisselen

Het IMBOR is een belangrijk hulpmiddel dat beheerders ondersteunt bij het integraal beheer en bij de opzet en vulling van hun beheersystemen, zoals weg- en groenbeheer. Gemeenten, provincies en andere terreinbeheerders profiteren met het IMBOR van de efficiency van een door CROW getoetst begrippenkader. Voor het assetmanagement is hiermee de opzet voor het ‘areaal op orde’ beschikbaar. De éénduidige benamingen bevorderen efficiënte communicatie, benchmarken wordt eenvoudiger en beheerders kunnen eenvoudiger gegevens uitwisselen. Leveranciers van softwarepakketten ondersteunen de ontwikkeling van het IMBOR, voor de verdere toepassing in de praktijk.

Objectgegevens vakgebieden groen-, weg- en terreinbeheer verbeterd

Versie 1.2 van het IMBOR bevat uitbreidingen en verbeteringen, én een ‘bevroren’ gedeelte. In versie 1.1 waren de vakgebieden groenbeheer, boombeheer, wegbeheer, terreinbeheer en rioleringsbeheer opgenomen. De objectgegevens voor de vakgebieden groenbeheer en wegbeheer en terreinbeheer zijn op basis van proeftuinen door verschillende beheerorganisaties verbeterd, en bevroren voor de komende 2 jaar. Op basis van de bevroren versie kan beheersoftware verder worden ontwikkeld, en kunnen gemeenten, provincies en andere terreinbeheerders hun beheerkaarten en -databases inrichten en vullen.

Meer gegevens over de vakgebieden speelbeheer, faunavoorzieningen en sport

Het IMBOR bevat nu ook meer gegevens over de vakgebieden speelbeheer, faunavoorzieningen en sport. Deze gegevens zijn nog niet bevroren, maar wel beschikbaar, zodat beheerders al hun voordeel kunnen doen met de ingebrachte kennis van hun collega-beheerders en van specialisten. Ze worden in de volgende versie van het IMBOR bevroren. Voor het vakgebied rioleringsbeheer werken CROW en RIONED verder samen.

Afstemming op de beheerpraktijk en uitgangspunten van assetmanagement

Een belangrijke wijziging in het IMBOR is de verbeterde afstemming op de beheerpraktijk en de uitgangspunten van assetmanagement. Zo zijn bijvoorbeeld ‘gebruiksfuncties’ strikter onderscheiden van de objectkenmerken die met de fysieke verschijningsvorm te maken hebben. Dit maakt het toekennen van functies of doelen aan objecten gemakkelijker.

​Lees meer over het IMBOR.
 

Scroll naar boven