CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Groei gebruik van UAV-GC in de B&U-sector

18-07-2017

UAV-GC is een contractvorm voor het opstellen en uitvoeren van geïntegreerde contracten. Neemt het gebruik van de UAV-GC binnen de B&U toe? Wat zijn ervaringen van de gebruikers? STABU en Kennisplatform CROW hebben onderzoek gedaan. Hieruit blijkt volgens 92,9% van de respondenten dat het gebruik de afgelopen vijf jaar is toegenomen. Ruim 85% is positief over het gebruik van deze contractvorm in de sector.

Doelgroep aanbestedende diensten en ondernemers

Het onderzoek is ingevuld door 107 respondenten. De belangrijkste groepen hierin zijn: overheid (15% (het Rijk, gemeenten)) en aannemers/advies- en ingenieursbureaus (53,3%). Van de respondenten is 86,9% werkzaam op tactisch/operationeel niveau.

Resultaat onderzoek

Het gebruik van UAV-GC contracten is volgens 92,9% van de respondenten de afgelopen vijf jaar toegenomen. De verwachting is tevens dat deze groei de komende vijf jaar gestaag gaat doorzetten. Van de respondenten is ruim 85% positief over de inzet van UAV-GC in de B&U-sector. Over de positieve bijdrage van de UAV-GC aan de verhouding (samenwerking) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt wisselend gereageerd. 35,1% Van de respondenten is kritisch/zeer kritisch over het positief effect en 30,9% is positief/tot zeer positief. 

Daarnaast blijkt er in de volle breedte van alle respondenten belangstelling te zijn voor het vergroten van UAV-GC kennis gericht op de B&U-sector. Het gaat hierbij zowel om basiskennis als het toepassen van de kennis in de praktijk bij het opstellen van geïntegreerde contracten als bij de uitvoering hiervan.

Optimaal gebruik UAV-GC alle partijen

STABU en Kennisplatform CROW hebben de krachten gebundeld om het gebruik van UAV-GC binnen de B&U te ondersteunen. Centraal staat het delen van kennis in trainingen voor professionals die direct of indirect betrokken zijn bij het opstellen en uitvoeren van geïntegreerde contracten. Wat houdt de UAV-GC in? Welke voordelen levert deze contractvorm op? Hoe kan ik de kennis in de praktijk gebruiken? De samenwerking heeft geresulteerd in twee trainingen. Deze gaan dit najaar van start:

Scroll naar boven