CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Veilig en deskundig werken in gladheidsbestrijding

01-09-2017

De training van Aebi Schmidt ‘Specifieke Deskundigheid Winterdienst (SDW)’ is door kennisplatform CROW beoordeeld en gecertificeerd op basis van ‘Opleidingseisen Specifieke Deskundigheid Winterdienst’. De training heeft de audit met vlag en wimpel doorstaan. Jeroen Nolten en Peter Rodijk (trainers Aebi Schmidt) namen op 30 augustus 2017 het certificaat in ontvangst.

Certificaat = kwaliteit training

Onderdeel van de eisen van certificering is dat een trainer aan maximaal vier personen tegelijkertijd een praktijkgerichte training geeft. Ook is het verplicht dat trainers ervaringen hebben in het werkveld. Deze punten zorgen voor een goede overdracht van kennis en een hoge kwaliteit van uitleg en instructie.

We zijn trots om als eerste organisatie het officiële certificaat voor onze training te mogen ontvangen. We zien dat certificering door CROW gaat zorgen dat de kwaliteit van winterdienst opleidingen over heel Nederland op niveau blijft. Dit draagt bij aan de veiligheid van winterdienstmedewerkers en de omgeving waarin zij opereren.”, aldus Peter Rodijk en Jeroen Nolten van Aebi Schmidt.
 

Werkgevers (opdrachtgevers) voldoen aan wetgeving

Vanuit de kant van de overheid en het bedrijfsleven zijn gecertificeerde opleidingen van belang. Een werkgever (bij inhuur: opdrachtgever) is volgens de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 8) verplicht om medewerkers te voorzien van voldoende voorlichting met betrekking tot het werk en verbonden risico’s. De door CROW gecertificeerde trainingen geven hier invulling aan door garant te staan dat deelnemers kennis van zaken hebben over gladheidbestrijding en het veilig werken met dooimiddelen en materieel.

Rini Donker, senior adviseur Gladheidbestrijding Rijkswaterstaat: “Gladheidsbestrijding is vakwerk. We willen dat iedereen die hierin werkzaam is weet waar hij of zij het over heeft. Deze kennis vergroot de verkeerveiligheid. We nemen daarom in onze uitvraag ook op dat medewerkers van onze aannemers een door kennisplatform CROW gecertificeerde training moeten hebben gevolgd.


Herkenning gecertificeerde trainingen

De door CROW gecertificeerde trainingen zijn herkenbaar aan het beeldmerk: ‘Specifieke Deskundigheid Winterdienst (SDW)’. Dit beeldmerk mogen de opleidingsorganisaties in de communicatie naar de markt en doelgroepen gebruiken als herkenning van de kwaliteit van de opleiding SDW.

                           Keurmerk.jpg
 

Meer weten?

Het kennisdocument ‘Opleidingseisen Specifieke Deskundigheid Winterdienst’ is opgenomen in de Online Kennismodule Gladheidsbestrijding. Lees meer over de certificering op deze informatiepagina.

Scroll naar boven