Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Doorontwikkeling Past Performance: van eenzijdig naar wederzijds beoordelen

18-04-2016

CROW werkt met opdrachtgevers en opdrachtnemers aan wederzijds beoordelen binnen Past Performance. Wederzijds beoordelen verbetert de gelijkwaardigheid in de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Bovendien kan het de kwaliteit van het opdrachtgeverschap (structureel) verbeteren.

Een betere samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tijdens de uitvoering van een project levert niet alleen een betere sfeer op. Het resultaat is een hogere kwaliteit van het werk en lagere maatschappelijke kosten. In de kern gaat het erom, elkaar aan te spreken en te beoordelen op houding en gedrag; proactief handelen en meedenken, van elkaar leren en goede afspraken met elkaar maken zijn zo een aantal facetten hierbij.


Randvoorwaarden voor goede samenwerking

Belangrijke randvoorwaarden bij de beoordeling zijn gelijkwaardigheid, transparantie, objectiviteit en zorgvuldigheid. Door bijvoorbeeld meer gelijkwaardigheid verbetert de samenwerking.
Op basis van de opgedane ervaringen van een sterk groeiende groep gebruikers kunnen we deze randvoorwaarden steeds verder verbeteren.


Van eenzijdig naar wederzijdse beoordelen

Tijdens de uitvoering van een project spreken opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar regelmatig aan. Momenteel beoordeelt de opdrachtgever de opdrachtnemer. Deze beoordeling vindt zo transparant, objectief, zorgvuldig en gelijkwaardig mogelijk plaats.
Een verbetering hierbij is het wederzijds beoordelen. Hierbij beoordeelt niet alleen de opdrachtgever de opdrachtnemer, maar beoordeelt de opdrachtnemer ook de opdrachtgever; ook wel dubbele eenzijdigheid genoemd.
 

Uitwerking door CROW-werkgroep

De CROW Werkgroep vragenlijsten is momenteel druk bezig om de vragenlijst hiervoor op te stellen c.q. te optimaliseren. In de werkgroep zitten zowel opdrachtgevers (overheden) als brancheorganisaties van opdrachtnemers (aannemers en ingenieursbureaus).
Naar verwachting is de vragenlijst ‘wederzijds beoordelen’, zowel voor werken als voor diensten in de zomer gereed en wordt deze vervolgens in de systematiek verwerkt.
De nieuwe release Past Performance met wederzijds beoordelen (dubbele eenzijdigheid) zal dan in het najaar beschikbaar komen.
 
Samenstelling werkgroep Vragenlijsten:
Dick van Werven (jurist Bouwrecht, Bouwend Nederland), Aart de Ruiter (adviseur team Inkoop, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), Niels van Amstel (Regiomanager, Megaborn), Cor Luijten (adviseur gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling), Alex van ’t Veld (hoofd Civiele Techniek Uitvoering, gemeente Den Haag) en Roy Voorend (projectmanager CROW).

 
 

Scroll naar boven