Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Nieuwe RAW-teksten bitumineuze verhardingen, betonverhardingen en proeven vastgesteld.

10-04-2017

Op 22 maart 2017 heeft de beheerraad van CROW nieuwe RAW-teksten vastgesteld. Het betreft onder andere een nieuwe proef voor het meten van de langsvlakheid en een nieuwe hoofdcode voor het aanbrengen van ‘asfaltwapening’. Ook is een artikel aangescherpt waarmee CROW data van rafelingsonderzoek op dunne geluidreducerende deklagen gaat verzamelen, met als doel het kunnen vergelijken van onderzoeksuitkomsten.

Nieuwe proefomschrijving voor bepalen van langsvlakheid met High Speed Road Profiler (HSRP)

Deze nieuwe proef (nr. 100) is opgesteld om de langsvlakheid voortaan te kunnen Laserspot HSPR, bron KOAC NPC
bepalen met met de HSRP in plaats van met de verouderde proef 71 met Viagraaf of rolrei. Proef 100 kan zowel op asfalt- als op betonverhardingen worden toegepast, daarom zijn de deelhoofdstukken 81.2 en 82.1 in de Standaard RAW Bepalingen aangepast.
 

Hoofdcodes voor aanbrengen van ‘inlagen in asfalt’ vervangen

In de RAW-Catalogus zijn de hoofdcodes voor het aanbrengen van ‘inlagen in asfalt’ vervangen door één nieuwe hoofdcode (81.01.06) onder de noemer ‘asfaltwapening’. De standaard bepalingen zijn hierop eveneens aangepast. De term ‘asfaltwapening’ is uitsluitend in de context van hoofdstuk 81 gedefinieerd.
 

Resultaten van onderzoek op asfalt verzamelen

Artikel 81.23.05, lid 05 en 06 is aangescherpt waarmee CROW resultaten van rafelingsonderzoek op bitumineuze dunne geluidreducerende deklagen (DGD) wil verzamelen. Voor het bepalen van de weerstand tegen rafeling van een DGD in de tijd, zijn momenteel drie verschillende proeven in omloop (namelijk ARTe, RSAT en SR-ITD). Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de resultaten van deze drie proeven, die kennis te delen, en uiteindelijk wellicht te convergeren naar één uniforme proef, is nader onderzoek nodig.
 

Geen nieuwe proefomschrijving voor ‘natte stroefheid door zijwaarste kracht methode’ en voor droge remvertraging op wegen.

Ten opzichte van de desbetreffende tervisielegging is er wel een belangrijke wijziging opgetreden, betreffende de nieuwe proefomschrijvingen voor het meten van ‘natte stroefheid’ door middel van de ‘zijwaartse kracht methode’ (proef 101), en voor de droge remvertraging (proef 102) op wegen. Het CROW Platform Wegmetingen heeft beide proefomschrijvingen na het verstrijken van de tervisielegging termijn ingetrokken vanwege het wegvallen van consensus. Voor het bepalen van de stroefheid blijft de oude proef 72 tot nader order dus ongewijzigd gehandhaafd. Het Platform Wegmetingen zal in de nabije toekomst wel met geaccepteerde proefomschrijvingen komen, inclusief bijbehorende concrete eisstelling. Die zullen dan uiteraard opnieuw door CROW ter visie worden gelegd.
 
De volledige vastgestelde tekst is te vinden op www.crow.nl/vakgebieden/contracteren/raw/raw-teksten/vastgestelde-raw-teksten) onder het kopje ‘Op te nemen in de jaarversie 2020 van de RAW-systematiek’.
 
 
 
 
 

Scroll naar boven