Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Aanvulling voor de 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'

12-04-2017

Op 11 april 2017 is de CROW-publicatie ´Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt´ aangevuld. Deze publicatie geeft handvatten om te bepalen of uit een werk teervrij of teerhoudend asfalt vrijkomt. Dagelijks komen er bij onderhoudswerkzaamheden grote hoeveelheden oud asfalt vrij. Dit asfalt kan goed hergebruikt worden in nieuw asfalt. Maar dat kan alleen als het vrijgekomen asfalt teervrij is.

Aanvulling

Aan protocol P.4.3.4 is opgenomen dat er bij het splitsen van onderzoeksvakken geen extra boorkernen genomen en onderzocht hoeven te worden als uit de PAK-detectorproef is gebleken dat alle boorkernen uit het onderzoekvak teervrij zijn. In de praktijk was hier regelmatig discussie over. Verder is in de aanvulling een extra toelichting gegeven op het begrip ‘werk’ in protocol P.4.4.1. Bekijk de erratum van april 2017.

Protocollen

In CROW-publicatie Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt zijn protocollen opgenomen voor alle fasen tussen voorbereiding van een werk tot en met het transporteren en afgeven van het vrijgekomen asfalt bij een verwerker. De protocollen zijn zorgvuldig opgesteld en hebben als doel om tegen zo gering mogelijke onderzoekskosten een zo betrouwbaar mogelijke uitspraak te doen of er uit een werk teervrij of teerhoudend asfalt vrijkomt. Een combinatie kan natuurlijk ook. Het uitgevoerde onderzoek, aangevuld met eventueel extra onderzoek, moet dan inzicht geven in welke delen van de verharding teervrij zijn en welke teerhoudend.

Vragen

Elk werk of project is anders. Ondanks dat de protocollen zorgvuldig zijn opgesteld, zullen ze niet altijd helemaal sluitend zijn voor individuele situaties. Geregeld komen er dan ook vragen hierover binnen bij de CROW-helpdesk. Vaak kan met enige toelichting de vraag beantwoordt worden. Wanneer blijkt dat er meerdere vragen binnenkomen over een bepaald onderdeel van de publicatie, wordt gekeken of de inhoud van de publicatie aangepast kan worden.

Scroll naar boven