CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Lees meer

CROW en NKL tekenen intentieverklaring

11-10-2016

Wim van Tilburg van CROW en Ivo Weekenborg van het Nederlands Kennisloket Laadinfrastructuur (NKL) hebben op Ecomobiel een intentieverklaring getekend waarin de samenwerking tussen CROW en NKL centraal staat. Gemeenschappelijk doel is krachten te bundelen en voortaan samen informatie en kennis over publieke oplaadpunten voor decentrale overheden te ontsluiten.

Waarborgen kwaliteit 

Vanaf 2016 wordt beschikbare kennis op het gebied van publiek laden van elektrisch vervoer van CROW en NKL afgestemd en gebundeld. Met deze afstemming wordt de kwaliteit van de informatie gewaarborgd. Dit gebeurt in eerste instantie via de eigen portalen van CROW en NKL. NKL heeft de intentie om het Kennisloket de komende jaren verder te ontwikkelen en het beheer ervan per 1 januari 2018 bij CROW onder te brengen. Hierdoor ontstaat straks een kwalitatief hoogstaand en breed gedragen kennisportaal waarop alle actuele informatie over publieke laadinfrastructuur te vinden is. 

Actualiseren kennis

CROW en NKL actualiseren in november 2016 samen de huidige publicatie van CROW over oplaadpunten in de openbare ruimte. De actuele informatie wordt vervolgens digitaal zowel via NKL (Kennisloket Gemeenten) als via CROW (Online Kennismodules Parkeren en Wegontwerp binnen de bebouwde kom) beschikbaar gesteld. Oude publicaties van CROW worden niet opnieuw uitgegeven. 

ondertekening
Wim van Tilburg van CROW en Ivo Weekenborg van NKL ondertekenen de intentieverklaring

Scroll naar boven