Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Onderzoek: de kracht van het collectief

11-05-2016

Onderzoeksresultaten blijven vaak bedrijfseigendom. Begrijpelijk, maar daarmee wordt het voor de hele branche, in dit geval de wegbouwkunde, lastig om algemeen bruikbare conclusies te trekken. De CROW Werkgroep Asfalt wil tijdens de CROW Infradagen 2016 discussiëren over de vraag op welke manier de hele branche de stap kan zetten naar modern asfalt. Voorzitter van de werkgroep, Jan Stigter, nodigt u uit.

"Vele kleintjes maken één grote. Dat geldt ook voor wegbouwkundig onderzoek. Wegbouwkundig onderzoek wordt in Nederland niet meer centraal gecoördineerd. Universiteiten, onderzoeksinstellingen, asfalt- en bitumenproducenten, aannemers, opdrachtgevers, kortom alle partijen die een rol spelen in de wegenbouw kiezen hun eigen onderzoeksdoelen en onderzoeksprojecten. Vaak alleen, soms in samenwerkingsverband, zoals Aspari, CROW, InfraQuest of VBW. Het voordeel hiervan is dat er veel creativiteit en vrijheid is en direct op problemen gereageerd kan worden. Dit laatste is echter ook een nadeel. Vaak is er al ergens onderzoek naar hetzelfde probleem gedaan of wordt een onderzoek uit kostenoverwegingen te klein opgezet om de conclusies algemeen bruikbaar te maken. Voor alle commerciële organisaties geldt bovendien dat de uit de onderzoeken opgedane kennis in de eerste plaats het eigen bedrijfsbelang moet dienen. Voor universiteiten en onderzoeksinstellingen vormen subsidies en bijdragen van bedrijven een belangrijke bron van inkomsten en daarmee een argument voor het maken van keuzes in het onderzoek. Onderzoeksresultaten blijven op deze manier vaak bedrijfseigendom.

Wegenbouw grotendeels betaald uit belastinggeld

Op zich is daar niks mis mee, maar het belemmert de voortgang van de gehele branche. De wegenbouw in Nederland wordt nog steeds grotendeels door de overheid betaald en dus uit belastinggeld. Het is te gemakkelijk om altijd maar naar de overheidsopdrachtgevers te gaan zitten kijken als er financiering voor nationaal onderzoek noodzakelijk is. Eerst moet de wegenbouwbranche, opdrachtnemers en opdrachtgevers gezamenlijk, laten zien het waard te zijn om er geld in te stoppen. Dat betekent dat we aan moeten kunnen geven wat we willen bereiken, wat de maatschappelijke voordelen daarvan zijn en wat we daar zelf al aan doen. Pas daarna is duidelijk wat er nog ontbreekt en wat er nodig is om ons doel te bereiken.

Volledige functionele specificatie en verificatie van asfalt

Vanuit het licht van de contractregelgeving heeft de CROW Werkgroep Asfalt (WGA) al aangegeven wat zij op termijn wil bereiken: een volledige functionele specificatie en verificatie van asfalt. Zie hiervoor het artikel in CROW et cetera van december 2015. Nu wordt het tijd om te laten zien wat er  al aan wordt gedaan en wat er dan nog ontbreekt. 

Tijdens de CROW Infradagen gaan we dit samen vaststellen tijdens de sessie 'Asfalt van de 21e eeuw'. In deze sessie is er ruimte voor discussie over alles wat er toe kan bijdragen om definitief de stap te maken naar 'modern' asfalt. Uiteraard zonder daarbij het goede van het oude 20e-eeuwse asfalt weg te gooien.

Inventarisatie

Te denken valt bijvoorbeeld aan een inventarisatie van alle onderzoeken (afgesloten en nog lopend) in de afgelopen jaren uitgevoerd door de diverse partijen. Daarbij moeten we ons niet beperken tot alleen het onderzoek binnen Nederland. Het gaat daarbij vooralsnog niet om de uitkomsten, maar om de inhoud van het onderzoek. Op deze wijze kan een beeld worden gevormd van aspecten die kansrijk zijn voor nader onderzoek en van witte vlekken in het totale onderzoeksveld.

Een andere mogelijkheid is het (geanonimiseerd) verzamelen van alle resultaten van type-onderzoeken, productiecontroles, bedrijfscontroles en opleveringscontroles van alle werken. Statistische analyse van deze data kan leiden tot meer inzicht in de werkelijke spreidingen en de effecten van de spreiding op de uiteindelijke kwaliteit.

Denk mee

Het kan niet anders dan dat er binnen de branche, bij opdrachtgevers en opdrachtnemers, nog veel meer ideeën leven over hoe we enerzijds een stap voorwaarts kunnen maken in de asfaltwegenbouw en anderzijds een open en eerlijke concurrentie niet belemmeren. We zien uw deelname met belangstelling tegemoet!"

CROW Werkgroep Asfalt (WGA)
Jan Stigter, voorzitter

 

Scroll naar boven