CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Nieuwe wetgeving rond aanbesteding Wmo-vervoer

04-05-2016

Een nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur op het gebied van het inkopen van Wmo-hulp heeft ook gevolgen voor de aanbesteding van het Wmo-vervoer. CROW-KpVV wil opdrachtgevers daarbij ondersteunen.

In maart is de AMvB in consultatie gegaan. Staatssecretaris Van Rijn wil de ‘race to the bottom’ tegengaan met nieuwe wetgeving die regelt dat “goede kwaliteit - en niet een zo laag mogelijke prijs - centraal staat bij de inkoop door de gemeente van huishoudelijke hulp en andere Wmo hulp”.

Door middel van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) moet “een goede verhouding wordt gewaarborgd tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de voorziening. Concreet wordt voorgesteld om het college van burgemeester en wethouders te verplichten een inkoopplan te formuleren dat voldoet aan de inhoudelijke eisen van de Wmo 2015 en dit inkoopplan voorafgaand aan een gunningprocedure te laten vaststellen door de gemeenteraad”. 

CROW-KpVV publicatie Handboek Professioneel aanbesteden Regiotaxi en Wmo-vervoer geeft handvatten hoe om te gaan met gunningscriteria en Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). De aanbestedingswet schrijft immers voor dat aanbestedende diensten gunnen op basis van EMVI. Gunnen op basis van laagste prijs mag alleen als duidelijk gemotiveerd wordt waarom.

CROW-KpVV helpt opdrachtgevers

De nieuwe AMvB is voor CROW aanleiding om nog eens goed te kijken hoe opdrachtgevers door middel van kennis (nog beter) kunnen geholpen kunnen worden met het aanbesteden van Wmo-vervoer en ander doelgroepenvervoer. En specifiek hoe opdrachtgevers kunnen worden ondersteund om met hun aanbesteding op kwaliteit te kunnen onderscheiden. Ideeën daarover kunnen worden gestuurd aan koen.bekking@crow.nl.

Meer informatie

Scroll naar boven