CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Expertgroep Ontwerpwijzer fietsverkeer aan de slag

29-09-2014

Vandaag, dinsdag 30 september, is in Utrecht de officiële start gemaakt met de actualisering van de CROW-publicatie ‘Ontwerpwijzer fietsverkeer’. Een expertgroep gaat de editie uit 2006 geheel doornemen, nieuwe kennis toevoegen en verouderde kennis verwijderen. De nieuwe uitgave zal naar verwachting in november 2015 verschijnen. Deze is dan zowel op papier als in digitale vorm beschikbaar. Hillie Talens, projectmanager van CROW, begeleidt het project.

In de publicatie Ontwerpwijzer fietsverkeer is alle kennis op het gebied van fietsverkeer gebundeld: van beleid tot en met onderhoud en beheer. Het werd tijd om het boek te actualiseren door een grote veelheid aan ontwikkelingen:

  • Sterke groei deelname elektrische fietsen aan het verkeer
  • Invoering van 'snelle fietsroutes' (tussen werk en privé)
  • Nieuwe infrastructurele voorzieningen (zoals fietsrotondes)
  • Groeiende aandacht voor fietsongevallen en fietsveiligheid

Ook onderzoeksresultaten van onder andere CROW-Fietsberaad, de SWOV, KIM en RWS-WVL worden verwerkt in de nieuwe editie. Zo is vandaag het rapport verschenen van SWOV over het toepassen van de Ontwerpwijzer fietsverkeer door gemeenten. Hoe wordt de huidige versie binnen gemeenten gebruikt en waar liggen kennis- en gebruiksleemtes? Wilt u meer informatie? Maak uw keuze uit onderstaand snelmenu:
 

Foto (boven): de expertgroep enthousiast en interactief aan de slag!

Scroll naar boven