CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Onderhoud verkeerslichten loopt achter

23-02-2016

Volgens een artikel in het dagblad Trouw van 23 februari worden verkeerslichten in Nederland te weinig gecontroleerd. Gebeurt dat wel op tijd dan zorgt dit voor een betere doorstroming van het verkeer.

Onderzoek verkeerslichten in Nederland

Het artikel in Trouw is gebaseerd op het onderzoek van DTV Consultants: 'Verkeerslichten Nederland 2015'. De resultaten van dit onderzoek zijn op 17 februari 2016 op de Studiedag Verkeerslichten in Utrecht gepubliceerd.

Hoe vaak is onderhoud nodig?

Afhankelijk van de belangrijkheid van het kruispunt is een controle van eenmaal in de 2 tot 4 jaar noodzakelijk. De richtlijnen voor verkeerskundig en technisch beheer en onderhoud staan beschreven in de CROW-publicaties 'Handboek verkeerslichtenregelingen', 'Verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen' en 'Onderhoud verkeersregelinstallaties'. De kennis van deze publicaties is opgenomen in de Online Kennismodule Verkeersmanagement. 

Meer informatie 

Scroll naar boven