Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Merendeel contracten nog steeds traditioneel, bekendheid hybride contracten toegenomen

16-12-2016

Uit onderzoek van CROW in samenwerking met onderzoeksbureau Labyrinth blijkt dat de toename van geïntegreerd contracteren beperkt doorzet en dat nog steeds het meest gekozen wordt voor de traditionele contractvorm. Het overgrote deel van de werken wordt aanbesteed op basis van de (meervoudige) onderhandse procedure en gunnen gebeurt nog steeds vaker op laagste prijs dan op basis van EMVI.

Labyrinth voerde het ‘marktonderzoek Aanbesteden en Contracteren’, onder opdrachtgevers en opdrachtnemers in de Infrasector in Nederland, uit in opdracht van CROW. Doel van het onderzoek was het in kaart brengen van de trends en ontwikkelingen rond toegepaste contractvormen, EMVI en aanbesteden. Uniek aan dit onderzoek is dat ook de (meervoudige) onderhandse aanbestedingen zijn meegenomen, daar waar andere onderzoeken zich vaak alleen baseren op de openbare aanbestedingen. De resultaten geven een goed beeld van wat opdrachtgevers en opdrachtnemers doen op het gebied van aanbesteden en contracteren.
 

Merendeel contracten nog steeds traditioneel, bekendheid hybride contract toegenomen

Het onderzoek laat een lichte daling van het gebruik van RAW in projecten zien. Het merendeel van de contracten is echter nog steeds traditioneel. Bij kleine gemeenten is het aandeel RAW t.o.v. 2014 zelfs toegenomen. Het toepassen van geïntegreerde contracten is nauwelijks toegenomen. Vooral provincies en waterschappen zijn verantwoordelijk voor de hele lichte stijging. De bekendheid van het hybride contract is enorm gestegen van 30% naar 62%. Bijna veertig procent zegt het hybride contract bij een klein van deel van de projecten toe te passen.
 

Onderhandse procedure wordt het vaakst gebruikt

Voor het aanbesteden van werken maken opdrachtgevers het vaakst gebruik van de (meervoudige) onderhandse procedure (92%) en directe gunning (86%). De openbare procedure wordt indien toegepast, vooral gebruikt door provincies en waterschappen.
 

Meerderheid positief over Past Performance

Voor het selecteren en beoordelen bij meervoudig onderhandse aanbestedingen baseert 16% zijn selectie op basis van Prestatiemeten/Past Performance. Bijna 40% geeft aan de samenwerking tijdens de uitvoering van het project te beoordelen. Ruim 60% van de respondenten staat positief ten opzichte van het gebruik van een landelijke uniforme systematiek zoals Past Performance.
 

Vaker gunnen op laagste prijs dan op EMVI

Meer dan de helft van de opdrachtgevers geeft aan meer te gunnen op laagste prijs dan op EMVI. Hiermee is de balans die er in 2014 was tussen Gunnen op EMVI en Gunnen op laagste prijs verschoven naar meer Gunnen op laagste prijs.

De volledige uitkomsten leest u in de 'CROW monitor Aanbesteden en Contracteren 2016'.
 
 

Scroll naar boven