IMBOR-Riolering waardevolle stap naar integraal beheer openbare ruimte

10-12-2016

Voor een goed beheer van de openbare ruimte staat ‘areaal op orde’ centraal. Integraal beheer gaat een stap verder, en betekent dat de areaalgegevens van de verschillende vakdisciplines goed op elkaar zijn afgestemd. Voor dat doel is het IMBOR (Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte) uitgebreid met gegevens voor rioleringsbeheer, aanvullend op de bestaande weg- en groenbeheergegevens. Versie 1.1 van het IMBOR is nu beschikbaar.

Uniformering ondersteunt efficiënt weg-, groen- én rioleringsbeheer

Vanaf 8 december 2016 is IMBOR versie 1.1 beschikbaar, met daarin de afspraken over de geografische georiënteerde objectinformatie voor de vakdiscipline rioleringsbeheer. De combinatie met andere IMBOR-disciplines heeft geïntegreerde beheerdatabases tot doel, op basis van uniforme begrippen en indelingen. Dus geen losstaande beheerdatabases en -kaarten meer, met overlappende informatie of verschillende begrippen voor hetzelfde object.  Zo zijn bijvoorbeeld wadi’s, greppels en waterpasserende verhardingen, van belang voor groen-, weg-, water- en rioleringsbeheerders, op één manier opgeslagen, en door elke beheerder te gebruiken in planningen en begrotingen.

Ondersteuning voor ‘Geo’ en ‘BOR’

IMBOR is als landelijk afsprakenstelsel afgestemd op de wettelijk verplichte BGT en op beheer- en besteksystematieken, en ondersteunt hiermee zowel ‘Geo’ als ‘BOR’. Geospecialisten, informatiedeskundigen, beheerders openbare ruimte, beleidsmakers en leveranciers van beheersoftware profiteren van het IMBOR als referentie en als basis voor uitwisseling.

Samenwerking tussen CROW, RIONED, Geonovum en beheerders

CROW en Stichting RIONED hebben IMBOR-Riolering gezamenlijk ontwikkeld. Het IMBOR-Riolering is afgeleid van en direct gekoppeld aan het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW). IMBOR-Riolering in combinatie met andere GWSW-modules levert een neutraal bronbestand voor alle aspecten van het rioleringsbeheer. Geonovum heeft tijdens de ontwikkeling van het IMBOR-Riolering een toetsing uitgevoerd, waaruit een 100% match tussen de BGT|IMGeo en het IMBOR blijkt, evenals een 100% match met het IMKL2015. Een aantal gemeenten is vanuit een proeftuin al aan de slag met het IMBOR-Riolering als eerste aanzet voor de indeling van hun beheerdatabases. 

Praktische referentielijst

Het IMBOR blijkt steeds vaker een praktische ‘kapstok’ en goede referentielijst bij de herziening of uitbreiding van beheerdatabases openbare ruimte. De tabellen en toelichtende teksten van IMBOR-wegen en -groen zijn per direct beschikbaar in de Online Kennismodule IMBOR. Deze kennismodule is toegankelijk voor abonnees van gerelateerde CROW-kennismodules. Daarnaast heeft CROW een IMBOR-catalogus ontwikkeld die op de website aangevraagd kan worden. Onder andere softwareleveranciers kunnen deze gebruiken om IMBOR in hun producten te implementeren.

Meer informatie over het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte.

Scroll naar boven