Stads- en streekvervoer groeit in 2015 vijf procent

11-08-2016

In 2015 is het gebruik van bus, tram en metro met vijf procent gestegen. Bij de gedecentraliseerde treindiensten was de groei nog hoger: acht procent. Een aantal jaren was het niet mogelijk betrouwbare landelijke cijfers over het ov-gebruik te presenteren, onder meer door de overgang 'van strip naar chip'.

chipautomatenDankzij de OV-chipkaart en het hoge gebruik ervan worden nu wel weer betrouwbare cijfers verzameld. De grootste onzekerheid is nu nog gelegen in de kilometers die reizigers maakten op papieren vervoerbewijzen en in de door allerlei redenen gemiste checkins en checkouts.

Cijfers anders berekend

De cijfers van 2014 en 2015 sluiten niet aan op de oude trendreeks tot 2009, omdat die op een heel andere wijze tot stand kwam, namelijk via de verdeling van reizigersopbrengsten. De betrouwbaarheid van de data moet de komende jaren nog hoger worden als alle OV-chipkaartdata beschikbaar komen en er uniforme definities en rekenregels worden toegepast. Dan zullen ook de reizigersaantallen en de opbrengsten als indicatoren worden gebruikt om de ontwikkelingen van het ov-gebruik in beeld te brengen.

Bekijk de Factsheet vervoeromvang regionaal vervoer 2014 en 2015 »

Scroll naar boven