Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Beheerder openbare ruimte krijgt met BGT en IMBOR schat aan informatie

01-08-2016

Er gaat jaarlijks veel geld om in het beheer van de openbare ruimte. Maar is alles goed in beeld voor een realistische begroting? En zijn de beheerprestaties goed vergelijkbaar, voor een optimaal assetmanagement? De basis is ‘areaal op orde’. Hiervoor heeft CROW het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) ontwikkeld, samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De eerste versie van het IMBOR is nu beschikbaar.

CROW heeft nu de eerste versie van het IMBOR geïntroduceerd. In het informatiemodel zijn landelijke afspraken gemaakt over de benodigde objectgegevens voor het beheer van de openbare ruimte.

Uniformering ondersteunt efficiënt beheer

Het gebruik van het IMBOR als uniforme checklist en toetsingskader op landelijke schaal heeft duidelijke voordelen. Overheden maken via het informatiemodel gebruik van de kennis van anderen. De ontstane eenduidigheid zorgt voor betere monitoring en vergelijking van beheerprestaties. Ook vergemakkelijkt de uniformering het integrale beheer en de onderlinge uitwisselbaarheid van gegevens tussen organisaties, organisatieonderdelen en softwarepakketten. Daarnaast hoeven gegevens slechts eenmaal ingewonnen te worden, en zijn ze tegelijkertijd geschikt voor meervoudig gebruik.

Wettelijke basis

Vanaf 1 januari 2016 is iedere terreineigenaar wettelijk verplicht zijn digitale kaarten volgens de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) beschikbaar te hebben. IMBOR sluit volledig aan op die BGT en op het Informatiemodel Geografie (IMGeo). De beheerder openbare ruimte profiteert hiervan door voort te bouwen op deze bestaande informatielaag. Al ingewonnen gegevens over bijvoorbeeld fietspaden of gazons die relevant zijn voor het beheer komen op de juiste wijze beschikbaar.

Niet spannend, wel erg praktisch

De tabellen en toelichtende teksten van IMBOR-wegen en -groen zijn per direct beschikbaar in de Online Kennismodule IMBOR. Deze kennismodule is toegankelijk voor abonnees van gerelateerde CROW-kennismodules. Daarnaast heeft CROW een IMBOR-catalogus ontwikkeld die op de website aangevraagd kan worden. Onder andere softwareleveranciers kunnen deze gebruiken om IMBOR in hun producten te implementeren.

Meer informatie

Informatie over het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte is te vinden op www.crow.nl/imbor.

Scroll naar boven