Binnenkort: samen werken aan de wegberm

19-04-2016

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de Online Kennismodule Wegbermen. De kennismodule bevat kennis over wegbermen vanuit verschillende vakdisciplines (verkeersveiligheid, ontwerp, milieu). Dit inzicht zorgt voor meer begrip en een betere samenwerking tussen de verschillende vakdisciplines en -professionals.

Samen werken aan de berm

Bermen langs Nederlandse wegen hebben veel verschillende functies. Hierdoor staan bermen in de belangstelling van veel verschillende vakdisciplines. Zo bekijken verkeerskundigen de wegberm vaak vanuit verkeersveiligheid, architecten vanuit inpassing in het landschap en ecologen vanuit de natuurlijke functie. Bij een nieuw ontwerp of bij onderhoud van een wegberm is van belang om deze professionals met elkaar te laten communiceren en meedenken om te komen tot resultaat: oplevering van een succesvol project.

Brede kennis

CROW heeft samen met een werkgroep alle kennis over wegbermen verzameld in facsheets. Deze factsheets zijn ondergebracht in vakcategorie├źn (o.a. veiligheid, meubilair en installaties, ruimte en ecologie) en ontsloten via de nieuwe, nog te verschijnen, Online Kennismodule Wegbermen. Het betreft kennis voor de breedte en niet voor de professionals die binnen het 'eigen' vakgebied op zoek is naar diepte. De inhoud is een uitnodiging om over eigen grenzen van het vakgebied heen te kijken om te komen tot betere samenwerking.

De nieuwe kennismodule verschijnt in mei 2016. 

Het is mogelijk bericht te ontvangen bij verschijning van de Online Kennismodule Wegbermen.

Scroll naar boven