CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Lees meer

Pleidooi voor Leidraad Risicotoedeling

15-04-2016

Onevenwichtige verdeling van risico’s zorgt voor vechtcontracten, gefrustreerde relaties en onnodige maatschappelijke kosten. Er is steeds meer aandacht voor het probleem, maar wat is de oplossing? Verstijven, vluchten of vechten? Niels van Ommen (CROW) deelt zijn visie: “Vecht tegen de vechtcontracten en implementeer de al bestaande en breed gedragen afspraken over het proces van risicotoedeling.”

De oplossing voor onevenwichtige verdeling van risico’s is niet voor de hand liggend en er heersen gevoelens van frustratie en onmacht. Dan treden verdedigingsmechanismen in werking; verstijven, vluchten of vechten. Welke reactie is het sterkst in onze sector? En welke aanpak stelt u zelf voor om het probleem rondom risicoverdeling te lijf te gaan?

Lees de column op Cobouw.nl, de open brief en geef uw reactie.

Tijdens het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren komt het gedachtegoed uit publicatie Risico’s & Aanbesteden (nu Kennismodule Aanbesteden) en de werking daarvan aan bod in parallelsessie 2.1 UAVgc en risico’s: ieder zijn deel? 

Scroll naar boven