CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Lees meer

Opdrachtnemers bereiden zich voor op Past Performance

07-04-2016

Past Performance maakt het mogelijk om de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te verbeteren. Op dit moment omvat Past Performance het meten en beoordelen van de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht. In het najaar komt daar de beoordeling van de opdrachtgever door de opdrachtnemer bij. Doel van deze wederzijdse beoordeling is een nog betere samenwerking. Opdrachtnemers raken dus steeds meer betrokken bij en bereiden zich steeds meer voor op Past Performance.

Bijvoorbeeld de medewerkers van Griekspoor, die onlangs de training Past Performance hebben gevolgd. “Een goede score kan Griekspoor kansen bieden en ervoor zorgen dat ook gemeenten waar nog niet gewerkt wordt zien dat Griekspoor een goede en betrouwbare opdrachtnemer is. Er zijn inmiddels al opdrachten afgesloten waarbij Past Performance is ingezet, maar Griekspoor zal dit actief blijven promoten. Ook bij gemeenten die hier (nog) geen gebruik van maken, zal op eigen initiatief worden voorgesteld om Past Performance toe te passen” aldus Erwin Strik van Griekspoor.

Zorgvuldig en objectief gebruik van de systematiek

Griekspoor Past Performance“Voor een zorgvuldige en objectief gebruik van de systematiek is goede opleiding en implementatie nodig binnen de eigen organisatie. Vandaar dat al enkele werknemers van Griekspoor de cursus hebben gevolgd om dit zo goed mogelijk in de praktijk te kunnen brengen.”

Voor het verzorgen van (incompany) trainingen Past Performance werkt CROW samen met haar preferred supplier Bouwmeesters. De inhoud van de trainingen van Bouwmeesters is gecontroleerd en goedgekeurd door CROW.

Interactieve discussie

Tijdens het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren wordt het wederzijds beoordelen bij Past Performance bediscussieerd in de parallelsessie “Past Performance: 10 met een griffel en een zoen van de juf”. In de sessie wisselt men van gedachten over de aanpak voor het verkrijgen van meer onderlinge gelijkheid in de samenwerking. Het openbaar maken van cijfers en de kwaliteit van het selectiebeleid zijn concrete kwesties die hierbij besproken worden.

Scroll naar boven