CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

CROW-KpVV in jury eerste Autodeel Award voor gemeenten

24-02-2015

Begin 2016 zal voor het eerst de Autodeel Award voor gemeentes worden uitgereikt door Stichting Natuur en Milieu. CROW-KpVV heeft zitting in de jury van deze wedstrijd, waarvoor gemeenten zich tot en met 31 maart 2015 kunnen aanmelden.

Autodelen is hot, en groeit hard. Tegelijkertijd is er veel koudwatervrees bij de gemeenten, terwijl er veel voordelen zijn op het gebied van verkeer, ruimte en duurzaamheid. Met de Autodeel Award wil Stichting Natuur en Milieu, in opdracht van (o.a.) het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat en in samenwerking met CROW-KpVV, op laagdrempelige wijze gemeenten ondersteunen en uitdagen om de introductie van autodelen te versnellen door middel van krachtig beleid en effectieve maatregelen.

Autodelen stimuleren

Met de Autodeel Award worden gemeenten gestimuleerd om snel stappen te zetten voor de introductie van autodelen. De wedstrijd start op 1 april 2015 en loopt tot 29 januari 2016. Voor deelnemende gemeenten worden inspirerende workshops georganiseerd en wordt kennis aangeboden die zij nodig hebben om een faciliterende en communicatieve rol op het gebied van autodelen te kunnen spelen. Gemeenten kunnen zich aanmelden via www.ikbenhopper.nl/autodeelaward. Deelname is kosteloos.

Bij deze wedstrijd gaat het erom dat de deelnemende gemeenten in 2015 zoveel en zo concreet mogelijke stappen zetten ter ondersteuning van autodelen (bijvoorbeeld: ontwikkelen beleid, kennis, positieve communicatie, ondersteuning lokale initiatieven). De winnaar is die gemeente die in de tien maanden de grootste versnelling heeft gemaakt op het gebied van autodelen. De winnaar wordt gekozen door een jury (waarin Wim van Tilburg van CROW-KpVV zitting heeft) en ontvangt de Shared Mobility Award en bijbehorende prijs.

Scroll naar boven