CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

CROW-KpVV presenteert Personeelsmonitor 2014

14-04-2015

De nieuwe cijfers zijn om 15.00 uur bekendgemaakt. Er is een samenvattend digitaal rapport beschikbaar.

CROW-KpVV voert tweejaarlijks het onderzoek Personeelsmonitor uit. Deze monitor biedt opdrachtgevende overheden en openbaarvervoerbedrijven inzicht in de ontwikkeling van de sociale veiligheid van het personeel in het stads- en streekvervoer door de jaren heen. In januari 2015 zijn bijna 5.500 vragenlijsten ingevuld door personeel met klantcontact, over het jaar 2014. Dat zijn buschauffeurs, tram- en metrobestuurders, treinmachinisten, kapiteins, controleurs, toezichthouders, verkooppersoneel en andere rijdend en toezichthoudend personeel. NS-personeel maakt geen onderdeel uit van dit onderzoek. 

Meer informatie over de Personeelsmonitor 2014 vindt u op www.crow.nl/K-D009.

Scroll naar boven