CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Aan de slag met onkruidwerend ontwerpen

07-04-2015

Recent heeft CROW ontwerpvoorbeelden voor onkruidwerende verhardingen uitgebracht, in de Online Kennismodule Onkruid en verhardingen. Deze ontwerpvoorbeelden bieden ontwerpers, bestekschrijvers en beheerders inspirerende voorbeelden hoe onkruidproblemen te voorkomen, hoe de juiste materiaalkeuze en detailinrichting te maken en hoe een goede procesgang verankerd kan worden in de organisatie.

Ondersteuning

Deze ontwerpvoorbeelden (in de vorm van factsheets) geven inzicht in kansen bij planontwikkeling, kansen bij technisch ontwerp en beheer en verankering in beleid en proces. Ze ondersteunen bij het zoeken van geschikte maatregelen en voorzieningen. Dit vergemakkelijkt de keuze voor een bepaalde maatregel of verhardingssoort op een bepaalde locatie of gebiedstype.

Gifvrije onkruidbestrijding

Per november 2015 moeten gemeenten overstappen op niet-chemische onkruidbestrijding op verhardingen. Vanaf dat moment is het verboden om gif te spuiten op straten, speeltuinen en wegen. De Online Kennismodule Onkruid en verhardingen biedt handvatten om stil te staan bij mogelijkheden om onkruidwerend te ontwerpen en zo te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen omtrent niet-chemische onkruidbestrijding. 

Geen eis

Daarnaast vindt de gebruiker in deze factsheets voorbeeldoplossingen die vaak al in de praktijk zijn toegepast en getoetst. Hiermee wordt hij op een denkspoor gezet. De aangereikte oplossingen zijn bedoeld als voorbeeld en inspiratiebron om te implementeren in ontwerp, inrichting en bestekken.

10 factsheets

In eerste instantie brengt CROW 10 factsheets met ontwerpvoorbeelden uit. Deze factsheets bieden alle bekende informatie over een ontwerpvoorbeeld. In de loop van het jaar worden nog 13 factsheets met ontwerpvoorbeelden gepubliceerd.

Meer informatie over de Online Kennismodule Onkruid en verhardingen.

Scroll naar boven