CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

In-memoriam-Coen-Volp

20-02-2013


Zaterdag 16 februari jl. is Coen Volp toch nog onverwacht overleden. Coen was sinds de oprichting van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) in 2004 voorzitter van de Stuurgroep KpVV. Hij stond aan de wieg en heeft met niet-aflatend enthousiasme bijgedragen aan de ontwikkeling van het KpVV tot een gekend kennisinstituut. De positie van het KpVV in het werkveld Verkeer en Vervoer en de wijze waarop de aansturing vanuit de stuurgroep daaraan heeft bijgedragen, is mede aan Coen te danken. Betrokken, energiek en met een gezonde dosis humor gaf Coen leiding aan de Stuurgroep KpVV. Daarbij ging het Coen niet alleen om het succes van het KpVV, maar zeker ook om het welbevinden van het personeel van het KpVV. Dat bleek met name bij de overgang van het KpVV van Rijkswaterstaat naar CROW in 2009. Een lastig proces dat mede door de inzet van Coen in goede banen is geleid. Intensief was Coen betrokken bij de twee evaluaties van het KpVV en de plannen voor de samenvoeging van het cluster Verkeer en Vervoer van CROW en het KpVV tot één nieuwe cluster die nog beter de doelgroepen zal bedienen.

Persoonlijk heb ik (Wim) zeer goede herinneringen aan Coen. Vanaf onze eerste kennismaking in 2003 op het UITP-congres in Madrid hebben we een klik gehad. Coen was ook de voorzitter van de selectiecommissie die mij in 2004 benoemde tot directeur KpVV. Naast de voorbereidingen van de vergaderingen van de stuurgroep, spraken we een paar avonden per jaar over ontwikkelingen in ons vakgebied, de bestuurlijke verhoudingen in Nederland maar vooral ook over het leven zelf. Altijd boeiend, vernieuwend en persoonlijk. En niet te vergeten ook bourgondisch. Een goed glas wijn en lekker eten hoorden daar ook bij. Die avonden zijn nu mooie herinneringen die ik koester.

Op de rouwkaart voor Coen staat: “De vlinder telt geen maanden doch momenten en heeft tijd genoeg”. Die Haiku past geheel bij de herinnering die wij aan Coen hebben. Coen was een drijvende kracht voor het KpVV, die we zeer zullen missen.

Wim van Tilburg -/////Erik Kraaij
Directeur KpVV -//////Plv. Voorzitter Stuurgroep KpVV

Scroll naar boven