Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Enqute-mens-en-gedrag

15-02-2012

Van de 930 geselecteerde klanten, werkzaam bij decentrale overheden, hebben inmiddels 119 gereageerd. De resultaten laten zien dat gedragsbeïnvloeding leeft, dat overheden eensgezind zijn over een aantal herkenbare thema´s en dat er behoefte is aan meer kennisuitwisseling op dit vlak. Er is positief gereageerd op het organiseren van een KpVV-bijeenkomst over dit thema.

Enquete mens en gedrag
Het KpVV werkt dit jaar vanuit verschillende werkprogramma’s, waaronder het programma ‘mens en gedrag’. We willen dit programma invullen met kennisactiviteiten waar onze klanten behoefte aan hebben. Daarom is onlangs via een enquête de interesse in het thema ‘gedragsbeïnvloeding’ geïnventariseerd onder de doelgroep.

De vragenlijst is als eerste naar de KpVV-adviesraad en de leden van het Intergemeentelijk Verkeersoverleg (IVO) gestuurd voor een controle op de helderheid van de vragen. Vervolgens is de enquête naar 930 beleidsmedewerkers en hoofden verkeer en vervoer uit het KpVV-adressenbestand gestuurd. De inmiddels 119 reacties laten ons het volgende zien.

Gedragsbeïnvloeding leeft
De thema’s die door ons waren geformuleerd in de enquête werden door veel respondenten herkend. Voor ons een bevestiging dat het thema gedragsbeïnvloeding leeft en dat mensen er moeite voor willen doen daar een bijdrage aan te leveren.

Onderwerpen
De thematiek waar mensen in zijn geïnteresseerd en waar ze in hun eigen praktijk tegenaan lopen zijn vooral: verkeersveiligheid, parkeergedrag, het beïnvloeden van reisgedrag en kwesties die te maken hebben met de fiets.

Binnen deze onderwerpen zijn de volgende items veel genoemd:

  • haal-breng-gedrag van ouders bij scholen
  • te hard rijden in de eigen wijk
  • fietsparkeren
  • gebruik van de auto op de korte rit
  • het bevorderen van het mijden van de spits met de auto.

Bijeenkomst
Op de vraag of mensen behoefte hebben aan een bijeenkomst voor kennisuitwisseling, geeft meer dan de helft (60%) aan daar tijd voor te willen maken. Iets meer dan 30% van de respondenten wil eerst nog meer informatie. Slechts 10 respondenten (8%) geven aan er geen behoefte aan te hebben. Een bijeenkomst zou dan vooral meerdere vraagstukken vanuit gedragsbeïnvloeding moeten belichten.

Samenwerking
We hebben ook de vraag gesteld of mensen bereid zijn met ons mee te denken over het invullen van een dergelijke bijeenkomst. 30 mensen hebben aangegeven graag mee willen werken, wat ons positief heeft verrast. We maken ook zeker gebruik van de kennis uit de praktijk!

Vervolg
We hebben nu een eerste vragenlijst waar onze klanten tegenaan lopen in de praktijk. Deze gaan we proberen te koppelen aan huidige wetenschappelijke gedragstheorieën. In een expertmeeting samen met praktijkmensen kijken we vervolgens of deze te koppelen zijn en of dit leidt tot concrete suggesties hoe met bepaalde dingen om kan worden gegaan. Als blijkt dat we hier genoeg ‘vlees op het bot’ hebben dan is de tijd rijp om op een grotere bijeenkomst in het najaar 2012 met elkaar hierover kennis te delen en uit te wisselen. U wordt hierover op de hoogte gehouden.

Scroll naar boven