Kennisbundelactie ASVV 2012 gelanceerd

09-10-2014

Kiezen hoe u kennis tot u wilt nemen? Online of via papier? Veel klanten lopen met deze keuze rond. Met de ASVV Kennisbundelactie is kiezen niet meer nodig. Deze bundel bevat een combinatie van de ASVV 2012 in boekvorm met de Online Kennismodule Wegontwerp Bibeko (met daarbinnen de ASVV 2012). Profiteer tot 31 december 2014 van een korting op deze bundel.

De ASVV 2012 (Aanbevelingen Stedelijke Verkeersvoorzieningen) is de meest complete bundeling van kennis voor wegontwerp binnen de bebouwde kom. Of het nu gaat het om het ontwikkelen van parkeerbeleid, de aanleg van een fietspad of busbaan, openbare verlichting, bewegwijzering, wet- en regelgeving of mobiliteitsbeleid: het loont om de ASVV te raadplegen.

De ASVV 2012 is de opvolger van de ASVV 2004. Veel wijzigingen en aanpassingen (o.a. over duurzaamheids- en milieuaspecten, nieuwe parkeerkencijfers en kencijfers verkeersgeneratie) zijn doorgevoerd. Kennis wordt gebruikt door verkeerskundig ontwerpers, wegbeheerders, adviseurs, beleidsmedewerkers, stedenbouwkundigen en juristen binnen gemeenten, provincies, Rijk, politie, adviesbureaus en openbaarvervoerbedrijven. 

Lees verder over de Kennisbundelactie
 

Scroll naar boven