CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Call for papers Nationaal verkeerskundecongres 2014

24-06-2014

Op woensdag 12 november is het Nationaal verkeerskundecongres. U kunt nog tot 1 juli een paper indienen.

Uw inbreng in het programma

Lever uw complete  bijdrage in voor 1 juli 2014. Op basis van deze complete bijdragen stelt de begeleidingscommissie dit jaar het programma samen.

3 soorten bijdragen

Dit jaar kunt u op drie manieren uw bijdragen leveren:
  • Presentatiepaper (kennisvorming)
    Deze paper beschrijft een onderzoek of project met een plan van aanpak, werkwijze en resultaten. Tijdens de presentatie op het NVC 2014 worden door het publiek vragen gesteld over de implementatie van de resultaten in andere situaties. Alleen bijdragen in deze categorie komen in aanmerking voor de prijs voor de ‘Prijs voor Beste Bijdrage’.
  • Discussiepaper (meningvorming)
    Deze paper legt een probleem neer, onderbouwt dit met kennis en stelt een vraag of formuleert een stelling, die wordt besproken met vakgenoten tijdens uw presentatie op het NVC 2014.
  • Probleemcase paper (adviesvraag)
    Deze paper legt een probleem neer, onderbouwt dit met kennis en stelt een vraag of formuleert een stelling, die wordt besproken met vakgenoten tijdens uw presentatie op het NVC 2014.

Meer informatie

Het Nationaal verkeerskundecongres wordt georganiseerd door CROW en Verkeerskunde/ANWB. De dag bestaat o.a. uit een plenair programma en parallelle sessies. Op www.crow.nl/nvc vindt u meer informatie over het congres, de beoordelingscriteria per categorie en over het insturen van de paper.

Scroll naar boven