Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Beste-bijdrage-Nationaal-verkeerskundecongres-2013-Voetsporen-rond-het-station

12-11-2013

Annemieke Molster van Molster Stedenbouw en Sandra Schuijt van Zijaanzicht, hebben voor hun paper ‘Voetsporen rond het station’ de prijs voor de Beste Bijdrage aan het Nationaal verkeerskundecongres ontvangen.

De jaarlijkse prijs werd 6 november uitgereikt tijdens het Nationaal verkeerskundecongres in ’s-Hertogenbosch. Het congres is georganiseerd door CROW, KpVV, ANWB en Vakblad Verkeerskunde.

Genomineerden
De genomineerden voor de Beste Bijdrage waren, naast de winnaar:

  • Participatie bij verkeersplannen: wanneer doe je het goed?
    Eli Schapendonk, gemeente Wageningen / Thijs van Duijn, Emotion
  • De elektrische fiets vraagt om een upgrade van het fietsbeleid!
    Jolanda Smit – van Oijen, Huib Smeets, XTNT / Godfried de Graaf, Dolte Stedenbouw
  • Spitsmijden in Brabant: van praktijkproef naar nieuw gewoontegedrag.
    Yvonne van Velthoven-Aerts, SRE / Pierre van Veggel, APPM / Ingeborg van Egmond, provincie Noord-Brabant

Winnaar: lopen naar het station aantrekkelijk maken
In ‘Voetsporen rond het station’ behandelen de auteurs de vraag of mensen vaker de trein nemen als ze naar het station kunnen lopen. Bij de keuze om al of niet de trein te nemen vormt het voor- en natransport namelijk de belangrijkste bottleneck. Het makkelijkst is om gewoon te kunnen lopen van en naar het station, maar te midden van alle andere modaliteiten delft de voetganger vaak het onderspit. Die situatie kan verbeteren door de stationsomgeving te verdichten, waardoor meer herkomsten en bestem¬≠mingen op loopafstand van het station komen te liggen, en door routes aantrekkelijker te maken, waardoor lopen prettiger wordt en bestemmingen minder ver lijken.

Een analyse van omgevingskenmerken van een veertigtal stationsomgevingen toont aan dat het aantal en type functies in de stationsomgeving van belang is, maar ook de ligging van het station in het stratenpatroon. PERS, een Engels waarderingssysteem voor voetgangersroutes, geeft inzicht in knelpunten op een lager schaalniveau. Belevingsonderzoek werkt ondersteunend. Op basis van deze drie analyses kan ‘evidence based’ advies gegeven worden ter verbetering van de situatie van de voetganger.

Oordeel van de jury
De jury, bestaande uit de begeleidingscommissie van het Nationaal verkeerskundecongres, vindt deze bijdrage belangrijk omdat dit voor veel gemeentelijke verkeerskundigen een actueel onderwerp is. Ook omdat gemeenten de regie over het fietsparkeren rond parkeren tot taak krijgen.

De jury oordeelt dat ‘op basis van een goed gedocumenteerd onderzoek, een goede basis biedt om TOD-ontwikkelingen een plaats te geven in de planontwikkeling van de omgeving van stations. Het verband tussen verkeerskunde en stedenbouw wordt duidelijk aangetoond. Voor het onderkennen van de integraliteit van ons vakgebied is dat van groot belang. Er wordt hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan het aantrekkelijker maken van het openbaar vervoer. De conclusie dat er tot nu toe weinig aandacht aan de voetganger wordt besteed, is juist.’

Juryrapport
Lees in het juryrapport meer over de genomineerden, de begeleidingscommissie en de criteria op basis waarvan de Beste Bijdrage is gekozen.

Scroll naar boven