Aan de slag met een klimaatbestendig Nederland

30-10-2014

Overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennis- en onderwijsinstellingen gaan er samen voor zorgen dat het stedelijk gebied in Nederland in 2050 beter is ingericht tegen de gevolgen van hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Deze ambitie ligt vast met het tekenen van een intentieverklaring tijdens het Festival Ruimtelijke Adaptatie. Het festival is een initiatief van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en vond plaats op 9 oktober in Utrecht.

Iman Koster heeft, namens CROW, de Algemene  Intentieverklaring Ruimtelijke  Adaptatie ondertekend. Daarmee stelt CROW dat zij in haar diensten en producten aandacht zal geven aan klimaatadaptatie.


Het ministerie van Infrastructuur en Milieu had CROW de opdracht gegeven om in kaart te brengen welke producten en diensten van CROW beschikbaar zijn voor decentrale overheden die kansen bieden voor de toekomstige klimaatbestendige inrichting van de stedelijke omgeving. Deze producten dienen aan te sluiten bij stappen in het werkproces van decentrale overheden en worden ingedeeld in de domeinen stedelijk water, openbare ruimte, bouwen en infrastructuur. 
 
In 2013 is al eens in kaart gebracht welke relevante informatie over klimaatbestendigheid inpasbaar is in bestaande CROW-producten. “Met het daadwerkelijk vaststellen van een prioritering van te redigeren producten is nog geen start kunnen maken wegens ontbreken van de benodigde financiering. Met de brede aandacht die het onderwerp klimaatadaptatie nu heeft gekregen zien we als CROW wel weer kansen voor het aanvullen van onze producten.”, aldus Robert Stuurman, hoofd van het kenniscluster Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur bij CROW.
 
CROW besteedde overigens al eens eerder aandacht aan klimaatadaptie. In 2010 verscheen CROW-publicatie 277 ‘Aanpassen openbare ruimte aan klimaatverandering - Gemeenten aan de slag met klimaatadaptatie’.
 
Foto: Loes Schleedoorn

Scroll naar boven