Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Hoe verkeersveilig is uw gemeente voor ouderen en fietsers?

12-02-2013

Begin februari is de ‘Monitor verkeersveiligheid 2012’ van de SWOV verschenen. Uit dit onderzoek blijkt dat het NIET goed gaat met de verkeersveiligheid in Nederland. Hoewel het aantal verkeersdoden al jarenlang een dalende trend vertoont, neemt het aantal ernstig verkeersgewonden al meerdere jaren toe. Vooral ouderen en fietsers zijn in toenemende mate betrokken bij verkeersongevallen; zowel met dodelijke afloop als met ernstig gewonden.

Meer aandacht voor ouderen en fietsers nodig

Om de gevonden ontwikkeling in de aantallen slachtoffers te verklaren is volgens de SWOV meer onderzoek nodig. Een steeds groter wordend probleem is de verslechtering van de ongevallendata. Wel laat de monitor zien dat er meer aandacht nodig is voor de preventie van verkeersongevallen bij ouderen en fietsers.

 

CROW- publicatie Seniorenproof wegontwerp

De CROW- publicatie Seniorenproof wegontwerp helpt wegontwerpers bij het ontwerpen van een veilig en mede op senioren afgestemde infrastructuur en openbare ruimte. De publicatie geeft Informatie over functiebeperkingen die bij senioren relatief vaak voorkomen, ontwerpprincipes voor weginfrastructuur en richtlijnen en suggesties over verlichting, markering, bebording en verharding. Daarnaast gaat de publicatie in op senioren als voetganger, fietser en automobilist. Tot slot vindt u een aantal ‘quick wins’: maatregelen die relatief gemakkelijk uit te voeren zijn, tegen geringe kosten en met een substantieel effect.

De publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende belangenvertegenwoordigers, Ministerie van Infrastructuur en Milieu (programma Blijf Veilig Mobiel), DVS, SWOV, ANBO, VVN, ANWB en Fietsersbond.

Meer informatie over de laatste ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid, leest u in de KPVV nieuwsbrief ‘Over verkeersveiligheid’ en op www.fietsberaad.nl.

Scroll naar boven