CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

CROW en Verkeerskunde bieden podium aan de nieuwe generatie verkeerskundigen

27-03-2013

Een deel van de organisatoren van het Nationaal verkeerskundecongres 2013, Verkeerskunde en CROW, maken er werk van om de jonge verkeerskundige ‘een stem te geven.’ De eerste contacten zijn gelegd; een LinkedIn-groep is geopend en een tweede do-sessie wordt gepland.

Na een oproep in de deelnemersenquête van het Nationaal verkeerskundecongres 2012, reageerde een aantal enthousiaste jonge verkeersprofessionals en studenten. Ook polste Verkeerskunde, oud-columnist en jong verkeersprofessional Pieter Arends van Twynstra Gudde over de vorm waarin en waaruit de nieuwe generatie verkeersprofessionals kan spreken. Tweets van Arends leverde onder meer een geïnteresseerde reactie op van Mark Sloothaak, secretaris van de Jonge Veranderaars, netwerk voor jonge professionals in de rail- en ov-sector, en één van de vele bedrijfs(tak)- en organisatiegebonden ‘jong-clubs’.

LinkedIn-groep ‘Jong Verkeerskunde’

Een eerste bijeenkomst van deze jong verkeerskundigen leverde al een hoopvol assortiment aan frisse ideeën op om jaarlijks op het Nationaal verkeerskundecongres kennis te kunnen nemen van de visie van de nieuwste generatie verkeerskundigen. Direct is de LinkedIn-groep ‘Jong Verkeerskunde’ geopend , waar Sjoerd Nota van Kenniscentrum Shared Space/NHL en Jan Albert de Leur van de gemeente Heerhugowaard beheerder van zijn. Begin maart telde deze groep al zo’n 60 deelnemers. Zij laten via een poll weten dat ze het over één onderwerp unaniem eens zijn: ‘wij moeten onze stem laten horen’. U hoort!

Nationaal verkeerskundecongres 2013

CROW/KpVV en Verkeerskunde/ANWB organiseren op woensdag 6 november 2013 het vierde Nationaal verkeerskundecongres in 1931 Congrescentrum Brabanthallen te ’s Hertogenbosch.

Bron: Verkeerskunde 2/2013, dinsdag 26 maart 2013

Scroll naar boven