CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Call for papers Nationaal verkeerskundecongres 2013

16-05-2013

Op woensdag 6 november organiseren het CROW/KpVV en Verkeerskunde/ANWB het Nationaal verkeerskundecongres. Deze dag bestaat o.a. uit een plenair programma en parallelle sessies.

Voor het inhoudelijk parallelle programma zoeken we interessante bijdragen. Anders dan voorgaande jaren kunt u dit jaar alleen complete bijdragen inleveren voor 15 juni 2013. Op basis van deze complete bijdragen stelt de begeleidingscommissie dit jaar het programma samen.

Drie soorten bijdragen

Dit jaar kunt u op drie manieren uw bijdragen leveren:

1. Presentatiebijdrage

Een presentatiebijdrage heeft als doel om kennis te borgen. Uw bijdrage beschrijft een onderzoek of project met een plan van aanpak, werkwijze en de resultaten. Alleen bijdragen in deze categorie komen in aanmerking voor de prijs voor de ‘Prijs voor Beste Bijdrage’.

2. Discussiebijdrage

Deze bijdragen hebben als doel om kennis te vormen. In uw discussievoorstel legt u een probleem neer, onderbouwt dit met kennis en stelt u een vraag of formuleert u een stelling die u wilt bespreken met uw vakgenoten.

3. Gemeentelijke problematiek

Speciaal voor gemeentelijke verkeerskundigen bieden we dit jaar een mogelijkheid om een bijdrage aan het congres te leveren zonder vooraf een bijdrage te schrijven. Het volstaat om duidelijk te omschrijven welk probleem u op welke manier wilt voorleggen aan vakgenoten.

Meer informatie

Op de congreswebsite Nationaal verkeerskunde http://nationaalverkeerskundecongres.nl/bijdrage-insturen.184307.lynkx staat meer informatie over het congres, de beoordelingscriteria per categorie en over het insturen van de bijdrage.

Scroll naar boven