Over CROW

CROW is een non-profit kennispartner voor (decentrale) overheden, aannemers en adviesbureaus.

Samen met het werkveld verzamelen, bundelen en duiden we kennis die praktisch toepasbaar is op vraagstukken van professionals, van beleid tot beheer. In samenwerking met de praktijk zorgen we voor verbeteringen en vernieuwingen die ertoe doen. Denk daarbij aan onze contractsystematiek, of aan onze richtlijnen op het gebied van veiligheid.
 

What's in a name?

De naam CROW is oorspronkelijk een afkorting van Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Die naam dekte de lading niet meer toen de organisatie steeds meer een kennisplatform werd. Daarom is CROW niet langer een afkorting, maar een eigennaam.
 

Video: Samen maken we Nederland veiliger

 

Werkgroepen

De meeste kennis verzamelen wij via werkgroepen. Wij zorgen dat professionals van CROW, de overheid (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) en het bedrijfsleven (aannemers, vervoersbedrijven, toeleveranciers) bij elkaar komen om kennisvragen uit te werken en antwoorden te formuleren op onderzoeksvragen.

De werkgroepen werken met projectplannen die zijn opgesteld door programmacommissies van de kennisprogramma’s. CROW ondersteunt het proces en legt de kennis vast in producten en diensten.
 
Werkgroepen zijn actief op de volgende gebieden:
Lees de brochure ‘Mogen we kennis met u maken?’ waarin meer informatie staat over het werkgroepproces voor onze projecten op het gebied van aanbesteden en contracteren.

Lees meer over de organisatie en het bestuur van CROW »

Contact

CROW

Algemene informatie

Bel of mail met
  • 0318-695300
  • klantenservice@crow.nl
  • CROW
What's in a name?
De naam CROW is oorspronkelijk een afkorting van Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Die naam dekte de lading niet meer toen de organisatie steeds meer een kennisplatform werd. Daarom is CROW niet langer een afkorting, maar een eigennaam.