Over CROW

CROW is een non-profit kennispartner voor (decentrale) overheden, aannemers en adviesbureaus.

Samen met het werkveld verzamelen, bundelen en duiden we kennis die praktisch toepasbaar is op vraagstukken van professionals, van beleid tot beheer. In samenwerking met de praktijk zorgen we voor verbeteringen en vernieuwingen die ertoe doen. Denk daarbij aan onze contractsystematiek, of aan onze richtlijnen op het gebied van veiligheid.

What's in a name?

De naam CROW is oorspronkelijk een afkorting van Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Die naam dekte de lading niet meer toen de organisatie steeds meer een kennisplatform werd. Daarom is CROW niet langer een afkorting, maar een eigennaam.

Video: Samen maken we Nederland veiligerLees meer over de organisatie en het bestuur van CROW »

Hier vindt u de contactgegevens en route-beschrijvingen van en naar CROW. 
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven