Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Kennismodule Verkeersveiligheid en toegankelijkheid

 • Productgroep:Kennismodule
 • Soort:Abonnement
 • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
 • Thema: Binnen de bebouwde kom, Gedrag, Goederenvervoer, Ouderen, Toegankelijkheid, Toegankelijkheid, Verkeerseducatie, Verkeersveiligheid, Voetganger

Je hebt te maken met de uitvoer en bewaking van het verkeersbeleid binnen jouw organisatie en kunt wel wat ondersteuning gebruiken. Daar gaat CROW je bij helpen met de Kennismodule Verkeersveiligheid en Toegankelijkheid. Deze module bevat meer dan 10 belangrijke publicaties en tools - waaronder de MKBA-tool 30km/h wegen – met als snijvlak toegankelijkheid en verkeersveiligheid verbeteren en waarborgen.

 
€ 73,00
excl. 21% btw
Abonnement:
Jaar
Dit abonnement wordt automatisch verlengd.
 • De Kennismodule Verkeersveiligheid en Toegankelijkheid bied je:
  • Handvatten bij vormen, uitvoer en bewaken van goed verkeersbeleid
  • Meer dan 10 belangrijke publicaties en tools (waaronder de MKBA-tool 30 km/h-wegen)
  • Waarborging van toegankelijkheid als het gaat om ontwerp van wegen
  CROW zorgt er dus voor dat je belangrijke verkeersthema’s op praktisch wijze een plek geeft in het beleid. Zo kun je de toegankelijkheid en de verkeersveiligheid verbeteren.


  Welke kennis is opgenomen in deze kennismodule?

  • MKBA-tool 30 km/h-wegen. Deze tool brengt situaties in beeld en de maatschappelijke kosten en baten van 30 km-wegen in de bebouwde kom. Ontwikkeld voor het ‘Sociale aanpak in 30 km/h-gebieden’ project
  • Handboek Verkeersveiligheid (publicatie 261). Kennis over verkeersveiligheid in 3 delen: 1. Grip op verkeersveiligheid met thema’s als trends en ontwikkelingen, data en onderzoek. 2. Maatregelen 3. Praktijk problemen en de aanpak. Zoals risico-verhogend verkeersgedrag en specifieke groepen verkeersdeelnemers.
  • Richtlijn toegankelijkheid (publicatie 337). Geeft overheden handvatten en inzichten voor het toegankelijk maken van de openbare ruimte. Denk aan looproutes, bushaltes, parkeerplaatsen en reis- en route info. Verschillende kennisbronnen en richtlijnen gebundeld
  • Lopen loont - de voetganger in beleid, ontwerp en beheer (publicatie 333). Benodigde kennis om de voetganger te verankeren in de fasen van de beleidscyclus: ontwerpplannen op alle niveaus, beleidsplannen, tijdens de uitvoering en in de beheerfase.
  • Seniorenproof wegontwerp (publicatie 309). Kennis gericht op ontwerpprincipes voor infrastructuur binnen de bebouwde kom vanuit senioren als fietser, autobestuurder en voetganger.
  • Duurzaam Veilig en Shared Space - een vergelijking (publicatie 303). De publicatie geeft uitgangspunten van Duurzaam Veilig en Shared Space weer en hoe de 2 visies elkaar kunnen versterken.
  • De goede 30-km/h-wijk maak je samen! (publicatie 847). De publicatie met leerpunten uit verschillende evaluatiestudies over de ‘sobere en doelmatige’ inrichting van 30 km/h-gebieden. Dit is vertaald naar een stappenplan; concrete aanbevelingen met betrekking tot het planproces, ontwerp, de handhaving en educatie.
  • Handboek Ontwerpen voor kinderen (publicatie 153). De publicatie met specifieke kenmerken, behoeften van kinderen en de inrichting die vereist is. Om hen veilig groot te laten worden is een ideeënbundel met ontwerpsuggesties voor deze doelgroep gemaakt.
  • Leidraad duurzaam veilige inrichting van bedrijventerreinen (publicatie 192). De publicatie vormt een handleiding voor de gebruiker; de ontwerper, verkeerskundige en stedenbouwer. Hiermee kun je stap voor stap met de duurzaam veilige inrichting aan de slag.
  • Samen werken aan een duurzaam veilige schoolomgeving (publicatie 858) – Deze publicatie geeft in 10 stappen weer hoe dankzij samenwerking te komen tot schoolomgeving die behalve duurzaam ook veilig is.
  • Sobere inrichting van 30- en 60-km/h-gebieden (publicatie 846). Brochure van Infopunt Duurzaam Veilig als handreiking voor het uitvoeren van maatregelen uit het Startakkoord Duurzaam Veilig
  • Traverse: doorgaande weg binnen de bebouwde kom (publicatie 857). In deze brochure wordt de aanpak van doorgaande wegen in kleine kernen toegelicht en geïllustreerd. De nadruk ligt hierbij op de infrastructuur.
  • Veilig oversteken? Vanzelfsprekend! (publicatie 226). Deze publicatie gaat over de kenmerken en oorzaken van ongevallen met voetgangers. Daarnaast komen uitgangspunten en de randvoorwaarden voor een optimale oversteeksituatie aan bod.
  • Verkeersveiligheidspalet voor vracht- en bestelverkeer (publicatie 217). De publicatie die instrumenten, waarmee overheden specifieke maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid rondom vracht- en bestelverkeer, beschrijft. Te denken valt aan samenwerking, infrastructuur, voorlichting en educatie, handhaving, incentives, verkeersbeleid en communicatie

   

  Licenties

  In het bestelproces kun je aangeven hoeveel licenties (1 per gebruiker) je wilt afnemen. Een licentie is geldig voor 1 jaar. Meer informatie over de CROW Online Kennismodules.
  Dit abonnement wordt automatisch verlengd.
   
  Je logt eenvoudig in voor de Kennismodule Verkeersveiligheid en Toegankelijkheid via Mijn CROW.

Gratis Online Kennismodule Basisinformatie Wegontwerp

Bij de meeste online kennismodules op het gebied van verkeer en vervoer krijg je automatisch gratis toegang tot de Online Kennismodule Basisinformatie Wegontwerp. De volgende kennis is in deze kennismodule opgenomen: 

 • Basiskenmerken Wegontwerp (publicatie 315)
 • Basiskenmerken Kruispunten en rotondes (publicatie 315A)
 • Handboek verkeerswetgeving (publicatie 264)
 • Karakteristieken van voertuigen en mensen (publicatie 279)
Lees meer hierover.
Scroll naar boven