Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Kennismodule Verkeersmanagement

 • Productgroep:Kennismodule
 • Soort:Abonnement
 • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
 • Thema: DRIS, Incidentmanagement, Recreatie en evenement, Toeritdosering, Verkeersregelinstallatie

Wat is managen van verkeer en hoe doe je het? Verkeersmanagement is doelgericht ingrijpen in verkeerssituaties zoals incident management. Het managen kan met een statisch middel zoals een verkeersbord, maar je kan ook dynamisch verkeersmanagement toepassen. Dynamisch betekent met geautomatiseerde real-time maatregelen, zoals rijkstrooksignalering in het wegverkeer of waarschuwingstekens bij railverkeer. De Kennismodule Verkeersmanagement helpt jou om alle mogelijke en ontstane problemen te managen. Bijvoorbeeld met richtlijnen voor geeltijden van verkeerslichten en het omgaan met evenementenverkeer tot onderhoud en beheer van verkeersregelinstallaties.

 
€ 71,00
excl. 21% btw
Abonnement:
Jaar
Dit abonnement wordt automatisch verlengd.
 • De Kennismodule Verkeersmanagement zorgt ervoor dat je controle houdt als verkeersprofessional dankzij:
  • Een kader met actuele verkeersrichtlijnen en handige tools waarmee je altijd operationeel en update bent.
  • Publicaties over verkeer bij evenementen tot onderhoud en beheer van verkeersregelinstallaties
  • Een opleiding Incidentmanagement, waarbij je leert maatregelen te nemen om het verkeer in goede banen te leiden en de hinder zoveel mogelijk te beperken.


  Welke kennis is opgenomen in deze kennismodule?

   
  • Verkeer bij evenementen | Quick Scan (gratis). Een compleet stappenplan met verkeersmaatregelen voor het vlot, veilig en gastvrij organiseren van verkeer rond evenementen
  • Handboek verkeerslichtenregelingen (publicatie 343). Handboek dat ondersteunt bij het ontwerpproces van verkeerslichtenregelingen en draagt bij aan optimale doorstroming en maximale verkeersveiligheid.
  • Onderhoud verkeersregelinstallaties (publicatie 246). Ondersteunt de wegbeheerder bij het opstellen van een onderhoudsplan voor verkeersregelinstallaties.
  • Handboek verkeersmanagement (publicatie 290). Handboek dat zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer door het optimaal benutten van bestaande infrastructuur. 4 blokken: basiskennis, maatregelen, netwerkwerkmanagement en organisatie en evaluatie.
  • ​Verkeersmanagement van attractiepunten en recreatiegebieden (publicatie 142)
  • Verkeersmanagement bij (wegen)bouwprojecten (publicatie 346). Beschrijft de kennis over verkeersmanagement en bijbehorende instrumenten bij (wegen)bouwprojecten
  • Opleiding Incident Management (rapport D14-03). Vorm van verkeersmanagement waarbij wegbeheerders in samenwerking met de hulpdiensten en particuliere organisaties bij incidenten (ongevallen) maatregelen nemen om het verkeer in goede banen te leiden en de hinder zoveel mogelijk te beperken.
  • Verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen (publicatie 313). Continue zorgen voor een juiste inzet en werking van verkeerssystemen gedurende hun gehele levenscyclus. In deze uitwerking wordt specifiek invulling gegeven aan het verkeerskundig beheer van het systeem DRIP’s en het DRIP-managementsysteem.
  • Handboek Incident Management voor het stedelijk en regionaal wegennet (publicatie 243). Handboek dat ingaat op verkeersveiligheid, de belangen van mogelijke slachtoffers en het beheersen van schade. De kennis en ervaringen uit het handboek zijn ook toepassen bij evenementen en wegwerkzaamheden.
  • Richtlijn informatievoorziening op dynamische informatiepanelen (rapport D1073). DRIP’s zijn een van de instrumenten in het kader van verkeersmanagement.
  • Richtlijn ontruimingstijden verkeersregelinstallaties 2013 (publicatie 321). Beschrijft de methode en de uitgangspunten om ontruimingstijden van verkeersregelinstallaties te berekenen. Bovendien bevat de richtlijn aandachtspunten voor de toepassing ervan en uitgebreide voorbeelden.
  • Selectieve toegang en doseren (publicatie 268). Behandelt de totstandkoming van een selectief toegangs- of doseersysteem. De publicatie gaat onder meer in op de technische, juridische en verkeerskundige aspecten.
  • Toeritdosering: plaatsingsproces, effecten en aanvullende maatregelen (publicatie 183). Gaat in op de effecten die tdi’s hebben op het onderliggende weggennet. Daarbij is een overzicht opgenomen van maatregelen die genomen kunnen worden om knelpunten weg te nemen of te minimaliseren.

   

  Licenties

  In het bestelproces kun je aangeven hoeveel licenties (1 per gebruiker) je wilt afnemen. Een licentie is geldig voor 1 jaar. Meer informatie over de CROW Online Kennismodules.
  Dit abonnement wordt automatisch verlengd.
   
  Je logt eenvoudig in voor de Kennismodule Verkeersmanagement via Mijn CROW.

Gratis Online Kennismodule Basisinformatie Wegontwerp

Bij de meeste online kennismodules op het gebied van verkeer en vervoer krijg je automatisch gratis toegang tot de Online Kennismodule Basisinformatie Wegontwerp. De volgende kennis is in deze kennismodule opgenomen: 

 • Basiskenmerken Wegontwerp (publicatie 315)
 • Basiskenmerken Kruispunten en rotondes (publicatie 315A)
 • Handboek verkeerswetgeving (publicatie 264)
 • Karakteristieken van voertuigen en mensen (publicatie 279)
Lees meer hierover.
Scroll naar boven