Uitvoeren met RAW

 • Productgroep: Cursus
 • Thema: RAW

Wilt u zich verder ontwikkelen op het gebied van RAW? De cursus ‘Uitvoeren met RAW’ is een verdieping en verbreding van de Basiscursus UAV en de Basiscursus RAW. U krijgt aan de hand van praktijksituaties probleemstellingen voorgelegd. Met behulp van de Standaard RAW Bepalingen 2015 en UAV 2012 gaat u de situaties beoordelen, uitwerken en oplossen.

 
€ 610,00
excl. 21% btw
 • Voor wie is deze cursus?
  De cursus is voor iedereen die betrokken is bij de uitvoering van RAW-bestekken: directievoerders, toezichthouders, projectleiders en uitvoerders. Gewenst basisniveau: mbo-4, enige civieltechnische kennis en de cursussen Basiscursus UAV en Basiscursus RAW of voldoende ervaring op dit gebied.

  Wat leer ik?
  Na het volgen van de cursus:
  • kan de  cursist standaard RAW Bepalingen 2015 doelmatig en juist gebruiken;
  • heeft de cursist inzicht in verbanden en samenhang tussen de UAV2012, de Standaard RAW Bepalingen 2015 en bepalingen in het bestek;
  • kan de cursist resultaatsbeschrijvingen op de juiste manier lezen en toepassen;
  • heeft de cursist inzicht in belangrijke aspecten die een rol spelen in de uitvoeringsfase, waaronder het werkterrein, kabels en leidingen, verkeersmaatregelen, vrijgekomen materialen en bouwstoffen;
  • weet de cursist wat meer en minder werk betreft, heeft de cursist inzicht in de regelgeving rondom meer en minder werk, en heeft de cursist ruimschoots geoefend met het toepassen van de regelgeving op concrete praktijkvoorbeelden;
  • heeft de cursist inzicht in de aspecten die spelen bij het toepassen en herzien van verrekenprijzen.
 • Duur klassikale cursus: 1 dag van 09.30 tot 16.30 uur
  Vorm: Groepsbijeenkomst met maximaal 15 deelnemers en 1 docent
  Prijs is inclusief koffie, thee, lunch en bewijs van deelname
  Tijdspad:
  • Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van uw deelname.
  • Ca. twee weken voorafgaand aan de cursus ontvangt u toegang tot het cursusmateriaal.
  • Facturatie vindt plaats in de week voorafgaand aan de cursus.
  • Annuleren kan kosteloos tot maximaal twee weken voorafgaand aan de cursusdag.
  • Algemene leveringsvoorwaarden CROW.

   Meer informatie nodig? Neem contact op met onze cursusadministratie.

  Gerelateerde cursussen
  Heeft u een vraag over een cursus, opleiding of workshop? De klantenservice helpt u graag verder. Bel 0318 - 69 53 15 of e-mail naar cursus@crow.nl.
   
 • Kies uw datum en locatie

 • De theorie wordt overgebracht aan de hand van onderwerpen uit de praktijk en mede door de cursisten ingebrachte, praktijksituaties en -vragen. 

  Onderwerpen die tijdens de cursusdag worden behandeld:
  • Het bestek
  • Start werk
  • Hoeveelheden
  • Bouwstoffen en vrijgekomen materialen
  • Meer en minder werk
   
  Tijdschema
  9.15  – 9.30 Ontvangst
  09:30 – 12:30 - het bestek
  - Start werk
  - Hoeveelheden
  12:30 – 13:15 Lunchpauze
  13:15 –16:30 - Bouwstoffen en vrijgekomen materialen
  - Meer en minder werk
  16:30 Einde cursusdag
  In overleg met de deelnemers een ochtend- en middagpauze van 15 minuten.
  Het tijdschema is afhankelijk van de wensen van de groep en kan te allen tijde aangepast worden.


  Werkvormen
  Aansluitend op de uitleg van de theorie maakt u opdrachten in groepsverband. Zo toetst u of u de theorie heeft begrepen en kunt toepassen. In deze cursus zijn er veel werkvormen rondom meer en minder werk. Daarnaast ook rondom  “aanvang werk” en het “herzien van een verrekenprijs”. Bij de opdrachten gebruiken we praktijksituaties, zodat u een beeld krijgt van welke gevolgen de theorie heeft voor de praktijk.

  Resultaat
  Aan het einde van de cursus:
  • kan de  cursist standaard RAW Bepalingen 2015 doelmatig en juist gebruiken;
  • heeft de cursist inzicht in verbanden en samenhang tussen de UAV2012, de Standaard RAW Bepalingen 2015 en bepalingen in het bestek;
  • kan de cursist resultaatsbeschrijvingen op de juiste manier lezen en toepassen;
  • heeft de cursist inzicht in belangrijke aspecten die een rol spelen in de uitvoeringsfase, waaronder het werkterrein, kabels en leidingen, verkeersmaatregelen, vrijgekomen materialen en bouwstoffen;
  • weet de cursist wat meer en minder werk betreft, heeft de cursist inzicht in de regelgeving rondom meer en minder werk, en heeft de cursist ruimschoots geoefend met het toepassen van de regelgeving op concrete praktijkvoorbeelden;
  • heeft de cursist inzicht in de aspecten die spelen bij het toepassen en herzien van verrekenprijzen.

  Na afloop ontvangt de cursist een bewijs van deelname.
 • Bas Huisman

  Wie ben ik en welke praktijkervaring neem ik mee als docent:
  Bij CROW mag ik sinds 2007 bijna dagelijks bezig zijn met de RAW-systematiek, waarbij de nadruk ligt op het ondersteunen van de mensen die gebruik maken van de RAW-systematiek.
  Met mijn civiele achtergrond heb ik met name ervaring aan kant van de opdrachtgever. Ik ben bij adviesbureaus zowel werkzaam geweest bij het ontwerp en het opstellen van contracten als ook in de directievoering.
  Als docent heb ik een zeer ruime ervaring en heb op die manier ook veel praktijkervaring opgedaan in de groensector, met de aanbestedingspraktijk en ben ik goed bekend met alle functies en rollen bij zowel de opdrachtgever als ook bij de aannemer.
  Bij CROW ben ik naast het ontwikkelen en geven van cursussen actief in het beheer van de RAW-systematiek, met bestekscontroles en adviserende werkzaamheden in de voorbereidende fase en de uitvoeringsfase, aan de helpdesk, bij congressen en bijeenkomsten en bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.
   
  Toegevoegde waarde van de cursus in relatie tot de markt:
   Met een groot aantal werkvormen en opdrachten geeft deze cursus de meeste ruimte aan cursisten om met RAW-bestekken en de bijbehorende regelgeving van UAV en de Standaard RAW Bepalingen praktisch aan de slag te gaan. Veel ruimte wordt gegeven voor eigen praktijkvoorbeelden en vragen die we veelal met de gehele groep oppakken.
   
  Waarom verzorg ik de cursus?
  De cursist staat centraal. Met goed luisteren en reflecteren probeer ik de doelen van de cursist te begrijpen en vooral ook om te helpen begrijpen en om ervoor te zorgen dat de deelnemers ook na de cursusdag de kennis in hun eigen praktijk kunnen toepassen.
  Naast een brede inhoudelijke kennis van de RAW-systematiek en de civiele en groensector, ben ik goed bekend met de organisaties, functies en rollen bij de verschillende marktpartijen en probeer dit over te dragen naar de cursisten.
 • Kennis delen met uw team of afdeling?

  Waar ligt de kennisbehoefte van uw team? Gaat het om opfrissen? Of is er behoefte aan verdiepen van kennis? CROW Incompany traint uw team of afdeling effectief in uw eigen omgeving. Bepaal zelf de inhoud. Kies voor een ‘standaard’ cursus uit het educatieprogramma of stel met een CROW-relatiemanager een training op maat samen.

  Voordelen en kenmerken

  • Uw medewerkers in één keer op hetzelfde kennisniveau
  • Kennisoverdracht door een deskundige CROW-docent
  • Praktijkgericht leren door inbreng eigen voorbeelden
  • Voordeliger dan ‘open’ inschrijvingen (vanaf 8 deelnemers)


  Vrijblijvend advies op maat

  Bij CROW Incompany is veel mogelijk. Wilt u een training voor een halve dag of een hele dag? Een training deels na werktijd of vroeg in de ochtend? Bespreek het met CROW Incompany. E-mail naar cursus@crow.nl of vraag meer informatie aan via de CROW-klantenservice: (0318) 69 53 15.
   


Ons werk gaat (on)gewoon door
Achter de schermen zijn we druk bezig om onze cursussen, trainingen, bijeenkomsten en evenementen naar een online omgeving te brengen, zodat jij jezelf kan blijven ontwikkelen. Daarnaast kun je natuurlijk gebruik maken van de online Kennisbank.

We hebben een speciale nieuwspagina gemaakt om jou op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. 
 
Scroll naar boven