Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Proef-Praktijkexamen Inspecteur Beeldkwaliteit

 • Productgroep: Cursus
 • Thema: Beeldkwaliteit, Beeldkwaliteit

Gemeenten in Nederland werken met beeldkwaliteitsniveaus voor het onderhoud van de openbare ruimte. Beeldkwaliteitsmetingen worden uitgevoerd om de beoogde kwaliteitsniveaus te monitoren en te realiseren. De metingen zijn de basis voor verschillende gemeentelijke doeleinden. Het is daarom belangrijk dat de beeldkwaliteitsmetingen worden uitgevoerd door goed opgeleide, gecertificeerde inspecteurs. Dit proefexamen biedt potentieel gecertificeerde inspecteurs de mogelijkheid om in de praktijk te oefenen met het meten van beeldkwaliteit en te oefenen met de wijze waarop het praktijkexamen Inspecteur Beeldkwaliteit wordt afgenomen.

 
€ 335,00
excl. 21% btw
 • Waarvoor is het proefexamen?
  Dit proefexamen bereidt u optimaal voor op het praktijkexamen inspecteur beeldkwaliteit. Tijdens het proefexamen oefent u met de wijze waarop het praktijkexamen wordt afgenomen en kunt u toetsen of u in voldoende mate beschikt over de praktische kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het behalen van het CROW-praktijkexamen voor het Certificaat Inspecteur Beeldkwaliteit.

  Het proefexamen is gebaseerd op het praktijkexamen inspecteur beeldkwaliteit en de kennis uit de CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 en, meer specifiek, de eind- en toetstermen Inspecteur Beeldkwaliteit, zoals die door de sector zijn vastgesteld onder begeleiding van CROW. U kunt de eind- en toetstermen downloaden, zodat u kunt inschatten of u over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om het proefexamen te doen.

  Let op:
  • Het proefexamen inspecteur beeldkwaliteit maakt geen verplicht onderdeel uit van het certificaat inspecteur beeldkwaliteit.
  • Heeft u nog onvoldoende kennis en ervaring om theorie- en praktijkexamen te doen, of wilt u uw kans op het halen van die examens vergroten? Volg dan eerst de Opleiding Inspecteur Beeldkwaliteit.
 • Duur proef-praktijkexamen: 3,5 uur.
  Prijs is inclusief koffie, thee
  Vorm: na een uitgebreide instructie binnen gaat u naar buiten waar u, onder toezicht van een examinator en een referentie-inspecteur, zelf diverse beeldkwaliteitsmetingen uitvoert op twee meetlocaties (let op: dit wijkt af van het formele praktijkexamen, waar u geacht wordt op vier meetlocaties te meten)
  • Bij iedere meetlocatie vindt na de meting een grondige naloopronde plaats waarin alle metingen uitvoerig besproken worden en toegelicht hoe het kwaliteitsniveau is bepaald; (let op: dit wijkt af van het formele praktijkexamen, waar een minder uitgebreide naloopronde wordt gehouden);
  • U dient zelf te zorgen voor de praktische benodigdheden zoals hesjes, duimstok en andere meetmiddelen en materiaal voor het registreren van de metingen.

  Lees over welke kennis u moet beschikken voor het theorie-examen:
  Meer informatie nodig? Neem contact op met de CROW Academie.
 • Het CROW Certificaat Inspecteur Beeldkwaliteit is hét kwaliteitskeurmerk voor deskundige, ervaren inspecteurs beeldkwaliteit. De ‘route’ naar het behalen van dat Certificaat is als volgt:
  1. Basiskennis/ervaring opdoen van/met de beeldsystematiek (bijvoorbeeld via de CROW cursus Beeldkwaliteit in RAW)
  2. Volgen van een Opleiding Inspecteur Beeldkwaliteit
  3. Afleggen van het theorie-examen Inspecteur Beeldkwaliteit
  4. Ruime ervaring opdoen met het meten van beeldkwaliteit
  5. Afleggen van het praktijkexamen Inspecteur Beeldkwaliteit

   Let op:
  • Het is niet verplicht om eerst een Opleiding Inspecteur Beeldkwaliteit te volgen voordat u deelneemt aan het theorie-examen. Dit is echter wel aan te raden, als u nog maar weinig basiskennis/ervaring heeft van/met het meten van beeldkwaliteit.
  • Het is niet verplicht maar wel raadzaam om eerst ervaring op te doen voordat u deelneemt aan de examens. Voor het theorie-examen is vooral theoretische kennis (uit de CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2013) gewenst. Om het praktijkexamen te halen, is het aan te raden dat u al ruime ervaring heeft opgedaan met het daadwerkelijk meten van beeldkwaliteit.
  • Het theorie-examen moet u met succes hebben afgelegd, alvorens u mag toetreden tot het praktijkexamen. In de praktijk kunt u zich al wel inschrijven voor het praktijkexamen, als u vóór die datum ook nog staat ingeschreven voor het theorie-examen. Haalt u dat theorie-examen echter niet (dat hoort u binnen twee weken), dan is CROW genoodzaakt u weer uit te schrijven voor het praktijkexamen.
  • Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.
  • Voor verlenging van het certificaat dient opnieuw het praktijkexamen met goed gevolg afgelegd te worden.
  • Bij het uitkomen van een nieuwe CROW Kwaliteitscatalogus wordt er een verplichte terugkombijeenkomst/opfriscursus georganiseerd voor de gecertificeerde inspecteurs. Doel van een dergelijke bijeenkomst is de gecertificeerde inspecteurs kort bij te praten over de veranderingen in de systematiek.

  Pas nadat u zowel het theorie- als praktijkexamen met goed gevolg heeft afgelegd, mag u zichzelf CROW-gecertificeerd Inspecteur Beeldkwaliteit noemen.

  Register Gecertificeerd Inspecteur Beeldkwaliteit
  Download hier het register met inspecteurs beeldkwaliteit die beschikken over het CROW Certificaat Inspecteur Beeldkwaliteit.
 • Kennis delen met uw team of afdeling?
  Waar ligt de kennisbehoefte van uw team? Gaat het om opfrissen? Is er behoefte aan verdiepen of juist toepassen van kennis? CROW Incompany traint uw team of afdeling effectief in uw eigen omgeving. Bepaal zelf de inhoud. Kies voor een ‘standaard’ cursus uit het educatieprogramma of stel met een CROW-relatiemanager een training op maat samen.

  Voordelen en kenmerken
  • Uw medewerkers in één keer op hetzelfde kennisniveau
  • Kennisoverdracht door een deskundige CROW-docent
  • Praktijkgericht leren door inbreng eigen voorbeelden
  • Voordeliger dan ‘open’ inschrijvingen (vanaf 8 deelnemers)

  Vrijblijvend advies op maat
  Bij CROW Incompany is veel mogelijk. Wilt u een training voor een halve dag of een hele dag? Een training deels na werktijd of vroeg in de ochtend? Bespreek het met CROW Incompany. E-mail naar cursus@crow.nl of vraag meer informatie aan via de CROW Academie: (0318) 69 98 88.
Cursussen
ma t/m vrij 08.00 uur tot 16.30 uurCROW cursussen online en/of op locatie​
CROW geeft weer cursussen. Geheel volgens de RIVM-richtlijnen en in groepen van maximaal 15 personen is het dus weer mogelijk om je kennis bij te spijkeren. Meer weten over de richtlijnen en mogelijkheden? 

Scroll naar boven