Proef-Praktijkexamen Inspecteur Beeldkwaliteit

 • Productgroep: Cursus

Veel gemeenten in Nederland werken met beeldkwaliteitsniveaus voor het onderhoud van de openbare ruimte. Om te monitoren of de beoogde kwaliteitsniveaus daadwerkelijk worden gerealiseerd, worden frequent beeldkwaliteitsmetingen uitgevoerd. Die metingen zijn de basis voor de uitbetaling van aannemers, de beleidsverantwoording aan gemeentebesturen, de communicatie met bewoners en het benchmarken van beheerorganisaties. Het is daarom belangrijk dat de beeldkwaliteitsmetingen worden uitgevoerd door goed opgeleide, gecertificeerde inspecteurs. Dit proefexamen biedt potentieel gecertificeerde inspecteurs de mogelijkheid om in de praktijk te oefenen met het meten van beeldkwaliteit en te oefenen met de wijze waarop het praktijkexamen Inspecteur Beeldkwaliteit wordt afgenomen.

 
€ 295,00
excl. 21% btw
 • Waarvoor is het proefexamen?

  Dit proefexamen is bedoeld om u optimaal voor te bereiden op het praktijkexamen inspecteur beeldkwaliteit. Tijdens het proefexamen kunt u oefenen met de wijze waarop het praktijkexamen wordt afgenomen en uzelf toetsen of u in voldoende mate beschikt over de praktische kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het behalen van het CROW-praktijkexamen voor het Certificaat Inspecteur Beeldkwaliteit.

  Het proefexamen is gebaseerd op het praktijkexamen inspecteur beeldkwaliteit en de kennis uit de CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018 en, meer specifiek, de eind- en toetstermen Inspecteur Beeldkwaliteit, zoals die door de sector zijn vastgesteld onder begeleiding van CROW. U kunt de eind- en toetstermen downloaden, zodat u voor u zelf kunt inschatten of u over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om het proefexamen te doen. 

  Let op:
  • Het proefexamen inspecteur beeldkwaliteit maakt geen verplicht onderdeel uit van het certificaat inspecteur beeldkwaliteit.
  • Heeft u nog onvoldoende kennis en ervaring om theorie- en praktijkexamen te doen, of wilt u uw kans op het halen van die examens vergroten? Volg dan eerst de Opleiding Inspecteur Beeldkwaliteit.
   

  Praktische informatie

  • Vorm: na een uitgebreide instructie binnen gaat u naar buiten waar u, onder toezicht van een examinator en een referentie-inspecteur, zelf diverse beeldkwaliteitsmetingen uitvoert op twee meetlocaties (let op: dit wijkt af van het formele praktijkexamen, waar u geacht wordt op 4 meetlocaties te meten);
  • Bij iedere meetlocatie vindt na de meting een grondige naloopronde plaats waarin alle metingen uitvoerig besproken worden en toegelicht hoe het kwaliteitsniveau is bepaald; (let op: dit wijkt af van het formele praktijkexamen, waar een minder uitgebreide naloopronde wordt gehouden);
  • Duur: 3,5 uur;
  • U dient zelf te zorgen voor de praktische benodigdheden zoals hesjes, duimstok en andere meetmiddelen en materiaal voor het registreren van de metingen.
  • Prijs is inclusief koffie, thee
  • Lees over welke kennis en vaardigheden u moet beschikken voor het proefexamen
  • Examenreglement beeldkwaliteit
  • Algemene leveringsvoorwaarden CROW
Cursussen en opleidingen
ma t/m vrij 08.00 uur tot 16.30 uur
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven