Praktijkexamen Inspecteur Beeldkwaliteit

 • Productgroep: Cursus

Veel gemeenten in Nederland werken met beeldkwaliteitsniveaus voor het onderhoud van de openbare ruimte. Om te monitoren of de beoogde kwaliteitsniveaus daadwerkelijk worden gerealiseerd, worden frequent beeldkwaliteitsmetingen uitgevoerd. Die metingen zijn de basis voor de uitbetaling van aannemers, de beleidsverantwoording aan gemeentebesturen, de communicatie met bewoners en het benchmarken van beheerorganisaties. Het is daarom belangrijk dat de beeldkwaliteitsmetingen worden uitgevoerd door goed opgeleide, gecertificeerde inspecteurs. Dit praktijkexamen is de laatste officiële stap naar het behalen van het CROW Certificaat Inspecteur Beeldkwaliteit.

 
€ 1.025,00
excl. 21% btw
 • Waarvoor is het praktijkexamen?

  Dit examen is bedoeld om te toetsen of u in voldoende mate beschikt over de praktische kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het behalen van het CROW Certificaat Inspecteur Beeldkwaliteit. Slaagt u voor het praktijkexamen, dan ontvangt u het CROW Certificaat Inspecteur Beeldkwaliteit en mag u zich CROW-gecertificeerd Inspecteur Beeldkwaliteit noemen (zie ook tabblad Certificaat).

  Het praktijkexamen is gebaseerd op de CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2013 (op 20 september) en 2018 (op 29 november) en, meer specifiek, de eindtermen en toetstermen Inspecteur Beeldkwaliteit, zoals die door de sector zijn vastgesteld onder begeleiding van CROW. U kunt die eindtermen en toetstermen downloaden, zodat u op voorhand kunt inschatten of u over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om het praktijkexamen te halen. Let op:

  • U moet eerst het theorie-examenmet succes hebben afgelegd, alvorens u mag toetreden tot het praktijkexamen. In de praktijk kunt u zich al wel inschrijven voor het praktijkexamen, als u vóór die datum ook nog staat ingeschreven voor het theorie-examen. Haalt u dat theorie-examen echter niet (dat hoort u binnen twee weken), dan is CROW genoodzaakt u weer uit te schrijven voor het praktijkexamen: u krijgt daarvan automatisch bericht.
  • Heeft u nog onvoldoende kennis en ervaring om theorie- en praktijkexamen te doen, of wilt u uw kans op het halen van die examens vergroten? Volg dan eerst de Opleiding Inspecteur Beeldkwaliteit.


  Voor wie is het praktijkexamen?

  De CROW opleiding Inspecteur Beeldkwaliteit met bijbehorend theorie- en praktijkexamen is bedoeld voor personen die zijn werkzaam in het vakgebied beheer openbare ruimte en gebruik maken van de beeldsystematiek. Denk aan personen die werkzaam zijn bij gemeenten, inspectiebureaus, adviesbureaus en aannemers die willen leren hoe je de beeldkwaliteit van de openbare ruimte objectief en eenduidig kunt meten.

  Voorbeelden van functies van potentiële deelnemers zijn: toezichthouders, (visueel) inspecteurs, directievoerders, beheerders, uitvoerders, werkvoorbereiders en kwaliteitsmanagers.

  Het CROW Certificaat Inspecteur Beeldkwaliteit is vooral van belang voor personen die waarde hechten aan een onafhankelijk, objectief oordeel over hun kwaliteit als inspecteur beeldkwaliteit.

  Praktische informatie

  • Vorm: na een korte instructie binnen gaat u naar buiten waar u onder toezicht van een examinator zelf diverse beeldkwaliteitsmetingen uitvoert
  • Duur: 3,5 uur
  • Let op: u dient zelf te zorgen voor vervoer per auto (in verband met korte reis naar de meetlocaties)
  • U dient zelf te zorgen voor de praktische benodigdheden zoals hesjes, duimstok en andere meetmiddelen en materiaal voor het registreren van de metingen.
  • Prijs is inclusief koffie, thee, frisdrank, snacks
  • Voor het behalen van het certificaat is een minimale score van 75% benodigd
  • Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar
  • Voor verlenging van het certificaat dient opnieuw het praktijkexamen met goed gevolg afgelegd te worden
  • Lees over welke kennis en vaardigheden u moet beschikken voor het praktijkexamen
  • Examenregelement beeldkwaliteit
  • Algemene leveringsvoorwaarden CROW
 • Het CROW Certificaat Inspecteur Beeldkwaliteit is hét kwaliteitskeurmerk voor deskundige, ervaren inspecteurs beeldkwaliteit. De route naar het behalen van dat Certificaat is als volgt:

  1. Basiskennis/ervaring opdoen van/met de beeldsystematiek (bijvoorbeeld via de CROW cursus Beeldkwaliteit in RAW)
  2. Volgen van een Opleiding Inspecteur Beeldkwaliteit
  3. Afleggen van het theorie-examen Inspecteur Beeldkwaliteit
  4. Ruime ervaring opdoen met het meten van beeldkwaliteit
  5. Afleggen van het praktijkexamen Inspecteur Beeldkwaliteit

  Let op:
  • Het is niet verplicht om eerst een Opleiding Inspecteur Beeldkwaliteit te volgen voordat u deelneemt aan het theorie-examen. Dit is echter wel aan te raden, als u nog maar weinig basiskennis/ervaring heeft van/met het meten van beeldkwaliteit.
  • Het is niet verplicht maar wel raadzaam om eerst ervaring op te doen voordat u deelneemt aan de examens. Voor het theorie-examen is vooral theoretische kennis (uit de CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018) gewenst. Om het praktijkexamen te halen, is het aan te raden dat u al ruime ervaring heeft opgedaan met het daadwerkelijk meten van beeldkwaliteit.
  • U moet het theorie-examen met succes hebben afgelegd, alvorens u mag toetreden tot het praktijkexamen. In de praktijk kunt u zich al wel inschrijven voor het praktijkexamen, als u vóór die datum ook nog staat ingeschreven voor het theorie-examen. Haalt u dat theorie-examen echter niet (dat hoort u binnen twee weken), dan is CROW genoodzaakt u weer uit te schrijven voor het praktijkexamen.
  • Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.
  • Voor verlenging van het certificaat dient opnieuw het praktijkexamen met goed gevolg afgelegd te worden.
  • Bij het uitkomen van een nieuwe CROW Kwaliteitscatalogus wordt er een verplichte terugkombijeenkomst/opfriscursus georganiseerd voor de gecertificeerde inspecteurs. Doel van een dergelijke bijeenkomst is de gecertificeerde inspecteurs kort bij te praten over de veranderingen in de systematiek.

  Pas nadat u zowel het theorie- als praktijkexamen met goed gevolg heeft afgelegd, mag u zichzelf CROW-gecertificeerd Inspecteur Beeldkwaliteit noemen.

  Register Gecertificeerd Inspecteur Beeldkwaliteit 

  Download hier het register met inspecteurs beeldkwaliteit die beschikken over het CROW Certificaat Inspecteur Beeldkwaliteit.

Cursussen en opleidingen
ma t/m vrij 08.00 uur tot 16.30 uur
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven