Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Opleiding Verkeerstechniek

 • Productgroep: Opleiding
 • Thema: Binnen de bebouwde kom, Buiten de bebouwde kom, Verkeersvoorziening

Wilt u uw inzicht in het verkeer en vervoer vergroten? De opleiding Verkeerstechniek leert u hoe je veilige kruispunten en rotondes ontwerpt. Hoe u kunt zorgen voor veilige en aantrekkelijke routes voor fietsers en voetgangers. En wat er allemaal komt kijken bij de inrichting van een parkeerterrein of een busstation. Tijdens de opleiding is er veel ruimte voor oefenen in het ontwerpen van wegen. Na het succesvol afronden van de opleiding ontvangt u het in de markt gewaardeerde diploma CROW Opleiding Verkeerstechniek.


> DOWNLOAD BROCHURE

 
€ 3.250,00
excl. 21% btw
Inschrijven via de website is op dit moment helaas niet mogelijk. Wel kunt u altijd informeren naar de mogelijkheden voor deelname. Bel de klantenservice: 0318 - 69 53 15 of e-mail cursus@crow.nl.
 • Voor wie is deze opleiding?

  Deze opleiding op hbo-niveau is bedoeld voor iedereen die zijn of haar inzicht in verkeer en vervoer wil vergroten. Heeft u geen verkeerskundige of -technische opleiding maar wel werkervaring op dit terrein? Ook dan is deze opleiding geschikt voor u. Een vooropleiding op mbo-4-niveau met wiskunde is gewenst.

  Wat leer ik?

  Na het volgen van de opleiding:

  • kan de deelnemer een schematisch ontwerp maken;
  • kan de deelnemer een verkeerstechnisch ontwerp op waarde beoordelen en er advies over geven;
  • kan de deelnemer oplossingen bedenken voor verkeerstechnische problemen;
  • kan de deelnemer schetsen maken van een verkeersvoorziening;
  • kan de deelnemer een keuze voor een verkeerstechnisch ontwerp motiveren;
  • heeft de deelnemer inzicht in aspecten die een rol spelen bij het maken van een verkeerstechnisch ontwerp;
  • heeft de deelnemer inzicht in de achterliggende principes van een verkeerstechnisch ontwerp;
  • heeft de deelnemer instrumenten om in de dagelijkse (beroeps)praktijk te gebruiken;
  • kan de deelnemer een (verkeerstechnisch) probleem oplossen volgens een uniforme methode (PODOE).
 • Doorlooptijd: 44 weken
  Vorm: Online zelfstudie (6-10 uur p.w.) met tien werkcolleges in de middag
  Prijs is inclusief diploma Verkeerstechniek (mits geslaagd)

  Tijdspad:
  • Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van uw deelname.
  • Ca. twee weken voorafgaand aan de opleiding ontvangt u toegang tot het cursusmateriaal.
  • Facturatie vindt plaats in de week voorafgaand aan de opleiding.
  • Annuleren kan kosteloos tot maximaal twee weken voorafgaand aan de opleidingsdag.
  • Zie voor het complete overzicht: Algemene leveringsvoorwaarden CROW.

  Opleiding afgestemd op curriculum BUAS Breda, Windesheim Zwolle, NH Leeuwarden.
  Zie ook: ​Kwaliteit & erkenning van deze opleiding en Gebruik van elektronische leeromgeving
   
  Meer informatie nodig? Neem contact op met onze cursusadministratie.
   
  Het cursusmateriaal en extra’s
  Na inschrijving voor deze opleiding ontvangt u:
  Wij raden u aan om het cursusmateriaal voorafgaand aan de opleiding door te nemen.

  Gerelateerde cursussen
  Update: nieuwe kennis en technieken wegontwerp
  Verkeersveiligheid vanuit menselijk perspectief
  Beïnvloeden van mobiliteitsgedrag

  Heeft u een vraag over een cursus, opleiding of workshop? De klantenservice helpt u graag verder. Bel 0318 - 69 53 15 of e-mail naar cursus@crow.nl.
   
 • De aanmeldingen liepen zo hard dat de opleiding nu uit 2 groepen bestaat: een ochtend- en middageditie.
  De groep voor de ochtendcolleges zit al vol. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor de opleiding met werkcolleges in de middag. Deze groep heeft ruimte voor maximaal 12 personen, dus wees er op tijd bij! Vol=vol.

 • Tijdens de opleiding wordt veel geoefend met het ontwerpen van wegen. Onderwerpen: stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen, ontwerpuitgangspunten en basiscriteria, langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) en openbaar vervoer. De leerstof wordt getoetst middels twee deelexamens en een praktijkexamen. Slaagt u, dan ontvangt u het in de markt gewaardeerde diploma CROW Opleiding Verkeerstechniek.

  Actuele kennis
  De opleiding is geactualiseerd met kennis en richtlijnen uit:
  Werkvormen
  De opleiding bestaat naast online zelfstudie uit tien werkcolleges. Tijdens deze werkcolleges wisselt u kennis en ervaringen uit met andere deelnemers. De data van de colleges kunt u vinden onder Inschrijven.

  Werkcollege 1 | Ben Peters
  • Inleiding in de verkeerskunde
  • Kaders voor ontwerper
  • Planproces
  • PODOE-methode

  Werkcollege 2 | Ben Peters
  • Duurzaam Veilig
  • Ruimtelijke structuur en inrichting

  Werkcollege 3 | Cees Veerhoek
  • Basiscriteria
  • Zicht, alignement en dwarsprofiel

  Werkcollege 4 | Cees Veerhoek
  • Stroomwegen
  • Gebiedsontsluitingswegen
  • Knooppunten en aansluitingen

  Werkcollege 5 | Joost Verhoeven
  • Erftoegangswegen
  • Voorzieningen voor voetgangers

  Werkcollege 6 | Sjoerd Nota
  • Kruispunten

  Werkcollege 7 | Richard ter Avest
  • Fietsvoorzieningen

  Werkcollege 8 | Freek Verhoof
  • Openbaar vervoer

  Werkcollege 9 | Jantine de Wijs
  • Parkeervoorzieningen

  Werkcollege 10 | Sjoerd Nota
  • Verkeerstekens
  • Permanente uitrusting

  Resultaat
  Na het volgen van de opleiding:
  • kan de deelnemer een schematisch ontwerp maken;
  • kan de deelnemer een verkeerstechnisch ontwerp op waarde beoordelen en er advies over geven;
  • kan de deelnemer oplossingen bedenken voor verkeerstechnische problemen;
  • kan de deelnemer schets maken van een verkeersvoorziening;
  • kan de deelnemer een keuze voor een verkeerstechnisch ontwerp motiveren;
  • heeft de deelnemer inzicht in aspecten die een rol spelen bij het maken van een verkeerstechnisch ontwerp;
  • heeft de deelnemer inzicht in de achterliggende principes van een verkeerstechnisch ontwerp;
  • heeft de deelnemer instrumenten om in de dagelijkse (beroeps)praktijk te gebruiken;
  • kan de deelnemer een (verkeerstechnisch) probleem oplossen volgens een uniforme methode (PODOE).

  Na het succesvol afronden van de opleiding Verkeerstechniek  ontvangt u het diploma CROW Opleiding Verkeerstechniek.
 • De opleiding Verkeerstechniek maakt gebruikt van diverse docenten, die alle aspecten van verkeerstechniek aan bod laten komen.
   

  Docent Joost Verhoeven20210531_Joost-Verhoeven_opl_Verkeerstechniek.jpg

  Wie ben ik en welke praktijkervaring neem ik mee als docent
  Ik werk intussen zo’n 35 jaar als verkeerskundige, waarvan meer dan 20 jaar als projectleider verkeerstechnisch en ruimtelijk ontwerp bij Goudappel. In de opdrachten werk ik met mijn collega’s aan een prettige en veilige verblijfs- en verkeersomgeving, vaak in nauwe samenwerking met stedenbouwers of landschapsarchitecten.
   
  Toegevoegde waarde van de cursus in relatie tot de markt
  De verblijfsruimte, voorzieningen voor voetganger en goede toegankelijkheid is belangrijk. Toch zien we dat er kansen worden gemist of keuzes worden gemaakt die voor een deel van de gebruikers niet goed uitpakken. Dat kan niet meer. Lopen wordt steeds meer gezien als een belangrijke vervoerswijze in het mobiliteitsbeleid. Dat betekent dat er goede en uitnodigende voorzieningen moeten zijn zonder belemmeringen voor mensen die minder goed ter been zijn, minder goed zien of die hulpmiddelen gebruiken. Overheden willen daarin een kwaliteitsslag maken. We gaan in het werkcollege in op de vertaalslag van beleidsvoornemen naar de praktische uitwerking op straat.
   
  Waarom verzorg ik dit werkcollege?
  Ik hou zelf erg van ontwerpopgaven waarbij de voorafgestelde eisen en richtlijnen niet samen lijken te gaan. Een ontwerp dat op alle aspecten op of onder het minimum-niveau zit, is voor niemand een goede oplossing. Als ontwerper moet je in zo’n geval keuzes maken om te komen tot een oplossing die ook echt werkt. Die keuzes moet je ook kunnen uitleggen. De voldoening die een gelukt ontwerp geeft, die wil ik graag overbrengen.


  Docent Ben Peters

  Wie ben ik en welke praktijkervaring neem ik mee als docent:
  Ik werk bij Goudappel als senior-adviseur vanuit de werklocatie in Eindhoven. Mijn eerste werkkring was bij de provincie Noord-Brabant, waar ik zowel in projectvoorbereiding als in de beleidsontwikkeling vele taken en rollen heb vervuld. Al bijna 20 jaar werk ik nu bij Goudappel op het terrein van advies, projectontwikkeling en proces-begeleiding voor een breed scala van opdrachtgevers. Sinds 2003 ben ik vakdeskundige van de Commissie voor de milieueffectrapportage (Cmer) te Utrecht, waardoor integraal denken en werken wordt versterkt.

  Toegevoegde waarde van de cursus in relatie tot de markt:
  In de opleiding Verkeerstechniek verzorg ik de eerste twee werkcolleges. Verkeerstechniek is van groot belang om het verkeerssysteem te laten werken zoals wegbeheerders (dus de markt) het graag wil zien. Inzicht hoe de verkeerstechniek past in de wereld van mobiliteit en welke kennis daarvoor nodig is, wordt steeds belangrijker nu er met bijvoorbeeld elektrisch rijden, smart mobility, knoooppunten, etcetera zoveel verandert in die boeiende wereld.

  Waarom verzorg ik de cursus?
  Verkeerskunde is een prachtig vakgebied met veel dynamiek, ook vanwege de relatie met ruimtelijke, economische, technische en milieukundige ontwikkelingen. Centraal staat voor mij de mens en zijn/haar gedrag in het verkeer en in de openbare ruimte. Onderzoek naar effecten van (infrastructuur)­plannen en met name de gevolgen voor de omgeving en vervolgens de resultaten omzetten naar een gedegen ontwerp of beleidsadvies, dat is mijn passie en die zal ik graag overdragen!
   

  Docent Richard ter Avest (docent werkcollege fiets en voetganger)

  Wie ben ik en welke praktijkervaring neem ik mee als docent:
  Ik ben adviseur Mobiliteit en Ruimte bij Goudappel. Betrokken bij visies en projecten op het raakvlak van enerzijds stedelijke en dorpse structuren en anderzijds de concrete inrichting van wegen, paden en pleinen. Ik schrijf af en toe over innovaties, sta regelmatig op congressen en geeft colleges en workshops.
   
  Toegevoegde waarde van de cursus in relatie tot de markt:
  Van origine verkeersplanoloog, maar ik zoek altijd naar hoe iets maakbaar is. Ook voor nieuwe fenomenen zoals fietssnelwegen, waar ik aan de wieg heb gestaan. Verder ben ik met integrale planvorming bezig, dus de relatie met ruimtelijke ordening, andere structuren en inpassing. De link tussen abstractieniveau’s heeft meerwaarde in cursussen. Dat inspireert mezelf maar ook de cursisten van bij verkeerstechniek.
   
  Waarom verzorg ik de cursus?
  Het delen van kennis en goede voorbeelden met cursisten, dus over en weer. En ik krijg energie van als andere mensen opgedane kennis toepassen in cases en ook zelf nog iets toevoegen. Mijn motto: samenwerken (in groepsopdrachten) is een grote plus!
   

  Docent Freek Verhoof

  Wie ben ik en welke praktijkervaring neem ik mee als docent:

  Bij Goudappel ben ik adviseur in het OV-team. In die rol werk ik aan uiteenlopende kleine en grote projecten in dit werkveld. Deze varieren bijvoorbeeld van het ontwerpen en simuleren van nieuwe busstations tot het doen van data-analyses om de uitvoering OV-concessies te monitoren. De meeste van mijn projecten voer ik uit voor overheden, maar ik ken vanuit diverse detacheringen ook ‘de andere kant van de tafel’.
   
  Toegevoegde waarde van de cursus in relatie tot de markt:
  De wereld van het openbaar vervoer is in beweging. Nieuwe voertuigen, technieken en systemen zorgen dat de exploitatie maar ook de impact op de infrastructuur verandert. Is er bijvoorbeeld wel ruimte voor dat beoogde laadstation voor elektrische bussen op een nieuw station? En wat is de impact daarvan op de uitvoering? En op het aantal haltes dat beschikbaar moet zijn? In de cursus geef ik een verdere toelichting op ontwikkelingen en schets ik de praktische uitwerking daarvan. Daarnaast kunnen cursisten me concrete casussen voorleggen. Zo probeer ik steeds de verbinding te maken met de dagelijkse praktijk in het werkveld.
   
  Waarom verzorg ik de cursus?
  Het openbaar vervoer heeft een belangrijke rol in onze samenleving. Het is essentieel om steden en dorpen duurzaam bereikbaar te houden. Ik wil cursisten overtuigen van dit belang en hen onder meer laten zien hoe kleine infrastructurele wijzigingen al een grote positieve of negatieve impact op de exploitatie kunnen hebben. Daar wordt het in de praktijk uiteindelijk allemaal beter van.

   

  Docent Sjoerd Nota

  Wie ben ik en welke praktijkervaring neem ik mee als docent:
  Ik draag met onderzoek, kennisoverdracht, advies en ontwerp graag bij aan veilige, functionele en aantrekkelijke straten, dorpskernen, pleinen, plattelandswegen en stedelijke centra. In het verleden heb ik hiermee veel ervaring opgedaan bij gemeenten. Momenteel vervul ik dit in de rol als verkeerskundig adviseur voor gemeenten, als onderzoeker verbonden aan het Kenniscentrum Shared Space en als docent verkeer en openbare ruimte bij diverse onderwijsinstituten.
   
  Toegevoegde waarde van de cursus in relatie tot de markt:
  De cursus verkeerstechniek vormt een goede basis of aanvulling voor mensen die in hun dagelijkse praktijk werkzaam zijn op het gebied van verkeer, infrastructuur en openbare ruimte. Tijdens de cursus komen alle facetten aan bod die van belang zijn voor de inrichting van veilige en goed functionerende verkeersinfrastructuur. Hiermee is de cursus voor ontwerpers en beleidsmakers erg waardevol.
   
  Waarom verzorg ik de cursus?
  Omdat de cursisten veelal in de praktijk werkzaam zijn, is tijdens de cursus veel ruimte voor uitwisseling van kennis en ervaringen. Dit maakt de colleges voor mij als docent vaak erg leuk en leerzaam. Het overdragen en uitwisselen van deze kennis en ervaringen ervaar ik dan ook als grote meerwaarde van de cursus.
   

  Docent Jantine de Wijs

  Wie ben ik en welke praktijkervaring neem ik mee als docent:
  Ik werk bij Goudappel als projectleider Parkeren en Locatieontwikkeling met als specialisme ontwerp. Ik hou me dagelijks bezig met verkeerskundige ontwerpvraagstukken die spelen bij project- en locatieontwikkelingen. Daarbij gaat het vaak over voornamelijk over parkeervoorzieningen maar bijvoorbeeld ook over laad-/losvoorzieningen en aansluitingen op de openbare weg of de omgeving.
   
  Toegevoegde waarde van de cursus in relatie tot de markt:
  Parkeren is een belangrijk onderwerp binnen de projectontwikkeling maar ook binnen de verkeerstechniek: Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig? Hoe groot moet een parkeervak zijn? Waar moet je nog meer rekening mee houden bij het ontwerp van een parkeervoorziening? En hoe ga je het parkeren reguleren en waar maak je laadpunten voor elektrische voertuigen? Je denkt al snel alleen aan het parkeren van auto’s maar bijvoorbeeld ook fietsen, motoren en vrachtwagens moeten ergens parkeren. Allemaal onderwerpen waar we in het werkcollege bij stil zullen staan.
   
  Waarom verzorg ik de cursus?
  Als specialist op het gebied van NEN 2443 ‘parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages’ ligt mijn passie bij het ontwerpen van goed bruikbare, efficiënte parkeervoorzieningen. Ik vind het leuk om deze kennis met anderen te delen en een inzicht te geven in de wereld van het ontwerp van parkeervoorzieningen.  
   

  Docent Cees Veerhoek

  Wie ben ik en welke praktijkervaring neem ik mee als docent?
  Ik ben na mijn schoolopleiding begonnen bij Grontmij (nu Sweco) als ontwerper van wegen. Daarna heb ik achtereenvolgens gewerkt bij B.V. Infra Consult in Deventer met als hoofdtaak het verzorgen van het wegontwerp in het toenmalig bestemmingsplan Maarssenbroek, opnieuw bij Grontmij als ontwerpleider Wegen en daarna nog 1,5 jaar gewerkt bij de Gemeenschappelijk Technische Dienst Mijdrecht /Wilnis met als hoofdtaak verkeersaangelegenheden. Daarna aangesteld als hoofd van het ontwerpbureau Wegen bij opnieuw Grontmij en doorgegroeid naar afdelingshoofd Wegen en Spoorwegen en later ook vestigingsdirecteur.Op dit moment ben ik werkzaam als zelfstandig adviseur. Tijdens mijn loopbaan ben ik meer dan 30 jaar werkzaam geweest als auteur, docent en examinator in met name verkeerskundige en wegbouwkundige vakken waaronder ook wegontwerp en de toenmalige schriftelijke cursus Verkeerstechniek Achtereenvolgens bij PBNA (later Hogeschool Arnhem), NHTV in Breda, TU-Delft en tot op heden ook het CROW. Ik heb onder meer meegewerkt aan het opstellen van de Richtlijnen voor Niet-Autosnelwegen (RONA) en interne cursussen verzorgd op het gebied van wegontwerp voor RWS-medewerkers. Tot slot heb ik ook meerdere publicaties in vakbladen mogen verzorgen waaronder ook op het gebied van de ruimtelijke vormgeving van wegen.
   
  Toegevoegde waarde van de cursus in relatie tot de markt:
  De toegevoegde waarde van de cursus is dat de aangeboden lesstof ook in de actualiteit en in de praktijk van alle dag wordt geplaatst tijdens de werkcolleges.Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt u geleerd waar u in de praktijk op moet letten. Door zelfwerkzaamheid en eventuele ondersteuning van mij wordt u geleerd om de huidige wegtypen te ontwerpen alsook waar u tijdens dit ontwerpproces op dient te letten.
   
  Waarom verzorg ik deze cursus?
  Door mijn jarenlange ervaring wil ik graag mijn verworven (praktische) kennis op ontspannen en enthousiaste wijze overbrengen.
 • Kennis delen met uw team of afdeling?
  Waar ligt de kennisbehoefte van uw team? Gaat het om opfrissen? Is er behoefte aan verdiepen of juist toepassen van kennis? CROW Incompany traint uw team of afdeling effectief in uw eigen omgeving. Bepaal zelf de inhoud. Kies voor een ‘standaard’ cursus uit het educatieprogramma of stel met een CROW-relatiemanager een training op maat samen.
   
  Voordelen en kenmerken
  • Uw medewerkers in één keer op hetzelfde kennisniveau
  • Kennisoverdracht door een deskundige CROW-docent
  • Praktijkgericht leren door inbreng eigen voorbeelden
  • Voordeliger dan ‘open’ inschrijvingen (vanaf 8 deelnemers)

  Vrijblijvend advies op maat
  Bij CROW Incompany is veel mogelijk. Wilt u een training voor een halve dag of een hele dag? Een training deels na werktijd of vroeg in de ochtend? Bespreek het met CROW Incompany. E-mail naar cursus@crow.nl of vraag meer informatie aan via de CROW-klantenservice: (0318) 69 98 88.
Cursussen
ma t/m vrij 08.00 uur tot 16.30 uurCROW cursussen online en/of op locatie​
CROW geeft weer cursussen. Geheel volgens de RIVM-richtlijnen en in groepen van maximaal 15 personen is het dus weer mogelijk om je kennis bij te spijkeren. Meer weten over de richtlijnen en mogelijkheden? 

Ervaring | Docent


'Goed leren ontwerpen is een kwestie van veel doen. De basis is denkwerk vooraf.'

Docent Ben Peters over de opleiding Verkeerstechniek.

Scroll naar boven