Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Test jezelf

Test jezelf of deze opleiding geschikt is voor jou. Kan je deze vragen beantwoorden?

Naar de vragen

Opleiding Directievoering UAV voor de GWW

 • Productgroep: Opleiding
 • Thema: RAW, UAV

Wilt u op juiste wijze invulling kunnen geven aan de rol van directievoerder UAV in de grond-, water- en wegenbouw? Deze vierdaagse opleiding helpt (huidige, maar ook toekomstige) directievoerders bij werken op basis van de UAV beter voor te bereiden op hun taak en beter verankerd te zijn in de UAV/RAW regelgeving. Deelnemers die het bijbehorende examen met goed gevolg afleggen, worden door CROW opgenomen in een openbaar register met gediplomeerde Directievoerders UAV in de GWW.

 
€ 2.220,00
excl. 21% btw
 • Voor wie is deze opleiding? 
  Deze vierdaagse opleiding inclusief examen is gericht op directievoerders die zich verder willen verdiepen en bekwamen in de rol van directievoerder UAV en de (juridische) verankering van het proces in een GWW-werk.
  De opleiding is ook bedoeld voor mensen met “ruime ervaring” in UAV/RAW-gerelateerde werkzaamheden zoals bijvoorbeeld toezichthouders en uitvoerders.

  Benodigde ervaring als basis voor de opleiding Directievoering UAV voor de GWW
  De opleiding is nuttig voor (beginnende) directievoerders, die meer verdieping en samenhang zoeken om daarna steviger op te kunnen treden als directievoerder. Of voor personen met een achtergrond in de aannemerij, die nu aan kant van de opdrachtgever gaan optreden als beginnende directievoerder en ruime ervaring (in andere rollen) hebben opgedaan met UAV/RAW.
  • hbo werk- en denkniveau
  • 10 jaren praktijkervaring in de GWW-sector
  • 5 jaren werkervaring met RAW-systematiek (bijvoorbeeld in rollen als toezichthouder, uitvoerder, etc.)
  • goede beheersing van de basisbeginselen van de RAW-systematiek en de UAV (minimaal Basiscursus UAV en Basiscursus RAW)
  • regelmatig lezen in de UAV en de Standaard 2020
  Onder ruime werkervaring wordt vooral bekendheid met de RAW-systematiek als inhoudelijke kennis van de UAV verstaan.
  Een paar indicatieve vragen om aan uzelf te stellen:
  • In welke mate heb ik “kenniservaring in de realisatie van werken buiten”, buiten mijn jaren werkervaring om?
  • Zeg in eigen woorden, wat regelt de UAV?
  • Noem vijf zaken die gedaan en bereikt worden m.b.v. de RAW-systematiek.
  • Noem twee van de belangrijkste verplichtingen van de opdrachtgever en van de opdrachtnemer, en waar staan deze in de UAV?
  • Waarom is een opstartvergadering zo belangrijk en wat wordt (moet) daarin zoal geregeld worden?
  • Wat zijn de belangrijkste paragrafen in de UAV die gaan over concrete geldzaken?
  • Noem de ca. 15 belangrijkste paragrafen van de UAV en artikelen van de Standaard 2015.    
  In alle gevallen geldt: let goed op de minimale eisen die zijn gesteld aan deelnemers. Neem bij twijfel contact op met CROW (0318 - 69 98 88 of mail cursus@crow.nl).
   
  Wat leer ik?
  Na deze opleiding kunt u op juiste wijze invulling geven aan de rol, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden als directievoerder UAV op een werk wat gebaseerd is op een UAV/ RAW-bestek.  Denk hierbij aan:
  • verantwoord keuzes maken;
  • relevante regelgeving juist toepassen;
  • correspondentie en vastleggen van relevante zaken;
  • goed duiden van de verantwoordelijkheden van de opdrachtgever;
  • aansturen van eigen mensen, zoals de toezichthouders;
  • risicogestuurd grip krijgen op het proces en de aannemer;
  • leiden van een bouwvergadering.
 • Duur opleiding:
  • 4 cursusdagen van 09:30 tot 16:30 uur (inloop vanaf 9:15 uur)
  • 1 examen (een dagdeel)
  • ca. 32 uur zelfstudie
  Prijs is inclusief cursusmateriaal, Kennismodule, lunch, diploma en registratie 
  Tijdspad: 
  • Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van uw deelname.
  • Ca. twee weken voorafgaand aan de opleiding ontvangt u (toegang tot) het cursusmateriaal via ‘mijn CROW’.
  • Facturatie vindt plaats in de week voorafgaand aan de opleiding.
  • Annuleren kan kosteloos tot maximaal twee weken voorafgaand aan de eerste opleidingsdag.
  • Zie voor het complete overzicht: Algemene leveringsvoorwaarden CROW.
    
  Meer informatie nodig? Neem contact op met onze cursusadministratie <link> 
   
  Het cursusmateriaal en extra’s
  Na inschrijving voor deze opleiding ontvangt u via ‘Mijn CROW’ toegang tot al het benodigde materiaal. Neem dit mee naar de cursus op uw eigen e-device of print het en neem het mee. 
   
  Wij raden u aan om het opleidingsmateriaal voorafgaand aan de opleiding door te nemen. Ook dient u voorafgaand aan de eerste cursusdag een opdracht uit te voeren ter voorbereiding.

  Gerelateerd
  De opleiding is deels gebaseerd op de CROW cursussen Uitvoeren met RAW, Rekenen met RAW en UAV en Registratie, Controle en Toezicht met RAW en UAV en kan dus op onderdelen overlappen met die cursussen. De opleiding Directievoering UAV voor de GWW bevat echter voor 50% nieuw materiaal en kent zijn eigen samenhang. Vrijstellingen voor onderdelen van de opleiding zijn niet mogelijk: voor het behalen van het diploma is van belang dat de gehele opleiding in samenhang is gevolgd. Meer weten? CROW helpt u graag verder. Bel 0318 - 69 98 88 of e-mail naar cursus@crow.nl.
   • Programma
   • 08-03-2022: Dag 1: 09.30 - 16.30 uur incl. lunch
   • 22-03-2022: Dag 2: 09.30 - 16.30 uur incl. lunch
   • 05-04-2022: Dag 3: 09.30 - 16.30 uur incl. lunch
   • 19-04-2022: Dag 4: 09.30 - 16.30 uur incl. lunch
   • 10-05-2022: Examen: 09.00 - 12.00 uur excl. lunch
   • Programma
   • 19-05-2022: Dag 1: 09.30 - 16.30 uur incl. lunch
   • 02-06-2022: Dag 2: 09.30 - 16.30 uur incl. lunch
   • 16-06-2022: Dag 3: 09.30 - 16.30 uur incl. lunch
   • 30-06-2022: Dag 4: 09.30 - 16.30 uur incl. lunch
   • 07-07-2022: Examen: 09.00 - 12.00 uur excl. lunch
   • Programma
   • 13-09-2022: Dag 1: 09.30 - 16.30 uur incl. lunch
   • 27-09-2022: Dag 2: 09.30 - 16.30 uur incl. lunch
   • 11-10-2022: Dag 3: 09.30 - 16.30 uur incl. lunch
   • 01-11-2022: Dag 4: 09.30 - 16.30 uur incl. lunch
   • 15-11-2022: Examen: 09.00 - 12.00 uur excl. lunch
 • Dag 1 | Verdieping van de kennis van UAV en RAW
  • Kennismaking en leerdoelen inventariseren.
  • Behandelen thuiswerkopdrachten.
  • UAV 2012 in de juridische context kunnen plaatsen.
  • Opfrissen en verdiepen van de bij u aanwezige kennis van UAV 2012 en de RAW- systematiek kennis aan de hand van de huiswerkopdracht.
  • De UAV 2012 en RAW-systematiek op een juiste wijze kunnen plaatsen in het bouwproces vanuit het oogpunt van de directie UAV.
  • Kennisnemen van de rol van opdrachtgever, directie UAV, aannemer en gemachtigde van de aannemer in de UAV 2012.
  Dag 2 | Rol, taken verantwoordelijkheden van de directievoerder
  • Terugblik en uitwisselen leerervaringen vanaf dag 1.
  • Behandelen thuiswerkopdrachten.
  • Tussen opdracht en uitvoering van het werk: wat moet er geregeld zijn voordat de uitvoering start gaat: werkplannen, kwaliteitsborging, planning, werkafspraken, verzekeringen, bankgarantie, communicatie derden, bevoegdheden directievoerder, etc.
  • Relatie met de UAV 2012 en de RAW-systematiek.
  • Organiseren, leidinggeven, en notuleren van een startvergadering (rollenspel a.d.h.v. een RAW-bestek). Voorbeelden van de cursisten uit de praktijk.
  • Toezicht tijdens de uitvoering, communicatie met de uitvoerder, vastleggen werkafspraken, werken onder kwaliteitsborging, aanspreken op onvoldoend werk, niet nakomen afspraken. Relatie met de UAV 2012 en de RAW-systematiek.
  Dag 3 | Toepassing en uitvoering, de praktijk
  • Terugblik en uitwisselen leerervaringen vanaf dag 2.
  •  Behandelen thuiswerkopdrachten.
  • Rollenspel toezichthouder-uitvoerder aannemer a.d.h.v. een voorbeeld casus). Relatie met de UAV 2012 en de RAW-systematiek.
  • Organiseren, leidinggeven, en notuleren van een bouwvergadering (rollenspel a.d.h.v. een casus). Voorbeelden van de cursisten uit de praktijk. Relatie met de UAV 2012 en de RAW-systematiek.
  • Betalen, meer- en minderwerk, bestek wijzigingen, onderhandelen, eindafrekening.
  • Casus opstellen termijn en eindafrekening (huiswerkopdracht).
  Dag 4 | Actualiteiten, cases en specifieke onderwerpen
  • Terugblik en uitwisselen leerervaringen vanaf dag 3.
  • Behandelen thuiswerkopdracht, opstellen termijn en eindafrekening.
  • Opneming, goedkeuring en oplevering van een werk en dossiervorming.
  • Werkzaamheden en herstel in de onderhoudstermijn, afsluiten contract.
  • Evaluatie opleiding.
  • Mogelijkheid de rollenspellen te filmen en te evalueren tussendoor.

  Dag 5 | Examen Opleiding Directievoering UAV voor de GWW

  Examen en erkenning
  Na 4 lesdagen wordt de opleiding op dag 5 afgesloten met een schriftelijk theorie-examen. Dit examen duurt 3 uur en bestaat uit het beantwoorden van meerkeuzevragen. De beoordelingsmethodiek is vastgesteld onder auspiciën van een didactisch adviseur en een examencommissie. Om de opleiding met goed gevolg af te ronden, moeten deelnemers alle lesdagen volledig hebben bijgewoond én een voldoende halen voor het examen. Deelnemers die zakken voor het examen, krijgen tegen een meerprijs gelegenheid tot het afleggen van een herexamen.
   
  Openbaar register
  Deelnemers die het examen met goed gevolg afleggen, worden door CROW opgenomen in een openbaar register met gediplomeerde Directievoerders UAV in de GWW (tenzij de deelnemer daar bezwaar tegen maakt). Daardoor hebben opdrachtgevers, werkgevers, collega’s en andere professionals altijd inzicht in wie het diploma heeft behaald en wanneer.

  Download het register gecertificeerde directievoerders UAV voor de GWW (PDF)
  Gebruikt u Adobe Reader voor het openen van deze PDF? Zoeken in het document kan gemakkelijk via Bewerken > Werkbalk Zoeken tonen. Hier staat ook een pictogram van een vergrootglas. Tip: het pdf-document doorzoeken kan ook via sneltoets Ctrl+F. Het zoekscherm komt zo ook tevoorschijn.
 • Examen en erkenning

  Na 4 lesdagen wordt de opleiding op dag 5 afgesloten met een schriftelijk theorie-examen. Dit examen duurt 3 uur en bestaat uit het beantwoorden van meerkeuzevragen. De beoordelingsmethodiek is vastgesteld onder auspiciën van een didactisch adviseur en een examencommissie. Om de opleiding met goed gevolg af te ronden, moeten deelnemers alle lesdagen volledig hebben bijgewoond én een voldoende halen voor het examen. Deelnemers die zakken voor het examen, krijgen tegen een meerprijs gelegenheid tot het afleggen van een herexamen.

  Openbaar register

  Deelnemers die het examen met goed gevolg afleggen, worden door CROW opgenomen in een openbaar register met gediplomeerde Directievoerders UAV in de GWW (tenzij de deelnemer daar bezwaar tegen maakt). Daardoor hebben opdrachtgevers, werkgevers, collega’s en andere professionals altijd inzicht in wie het diploma heeft gehaald en wanneer.

 • Download het register gecertificeerde directievoerders UAV voor de GWW (PDF)

  Gebruikt u Adobe Reader voor het openen van deze PDF? Zoeken in het document kan gemakkelijk via Bewerken > Werkbalk Zoeken tonen. Hier staat ook een pictogram van een vergrootglas. Tip: het pdf-document doorzoeken kan ook via sneltoets Ctrl+F. Het zoekscherm komt zo ook tevoorschijn.

 • Kennis delen met uw team of afdeling? 
  Waar ligt de kennisbehoefte van uw team? Gaat het om opfrissen? Is er behoefte aan verdiepen of juist toepassen van kennis? CROW Incompany traint uw team of afdeling effectief in uw eigen omgeving. Bepaal zelf de inhoud. Kies voor een ‘standaard’ cursus uit het educatieprogramma of stel met een CROW-relatiemanager een training op maat samen. 

  Voordelen en kenmerken 
  • Uw medewerkers in één keer op hetzelfde kennisniveau 
  • Kennisoverdracht door een deskundige CROW-docent 
  • Praktijkgericht leren door inbreng eigen voorbeelden 
  • Voordeliger dan ‘open’ inschrijvingen (vanaf 8 deelnemers) 

  Vrijblijvend advies op maat 
  Bij CROW Incompany is veel mogelijk. Wilt u een training voor een halve dag of een hele dag? Een training deels na werktijd of vroeg in de ochtend? Bespreek het met CROW Incompany. E-mail naar cursus@crow.nl of vraag meer informatie aan via de CROW-klantenservice: (0318) 69 98 88.
Cursussen
ma t/m vrij 08.00 uur tot 16.30 uur


CROW cursussen online en/of op locatie​
CROW geeft weer cursussen. Geheel volgens de RIVM-richtlijnen en in groepen van maximaal 15 personen is het dus weer mogelijk om je kennis bij te spijkeren. Meer weten over de richtlijnen en mogelijkheden?
 
Scroll naar boven