Opleiding Directievoering UAV voor de GWW

 • Productgroep: Opleiding
 • Thema: UAV en UAV-gc

Deze vierdaagse opleiding helpt (toekomstige maar ook huidige) directievoerders en bijstaanders, bij werken op basis van een UAV/RAW-bestek, beter voor te bereiden op hun taak en beter verankerd in de UAV/RAW regelgeving/systematiek, in de praktijk te staan. Deelnemers die het bijbehorende examen met goed gevolg af leggen, worden door CROW opgenomen in een openbaar register met gediplomeerde Directievoerders UAV in de GWW.

 
€ 1.950,00
excl. 21% btw
 • Wat leert u van deze opleiding?

  Na deze opleiding kunt u op juiste wijze invulling geven aan de rol, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden als directievoerder UAV op een werk wat gebaseerd is op een RAW-bestek onder de UAV. Denk hierbij aan:

  • Verantwoord keuzes maken
  • Relevante regelgeving juist toepassen
  • Correspondentie en vastleggen van relevante zaken
  • Goed duiden van de verantwoordelijkheden van de opdrachtgever
  • Aansturen van eigen mensen, zoals de bijstaanders
  • Grip krijgen op het proces en de aannemer
  • Leiden van een bouwvergadering

   

  Voor wie?

  • Deze vierdaagse opleiding is gericht op directievoerders die zich verder willen verdiepen en bekwamen in de rol van de directievoerder UAV, in combinatie met RAW bestekken en de juridische verankering van het vak directievoerder.
  • Hij is ook bedoeld voor mensen met “ruime ervaring” in UAV/RAW gerelateerde werkzaamheden zoals bijvoorbeeld toezichthouders/bijstaanders, (assistent-) uitvoerders, bestekschrijvers en werkvoorbereiders.


  Het begrip “ruime ervaring” laat zich niet zo makkelijk in een vakje stoppen. Lees hiervoor meer onder het kopje “Benodigde ervaring als basis voor deze vierdaagse opleiding”

  Benodigde ervaring als basis voor de opleiding Directievoering UAV voor de GWW

  De opleiding is nuttig voor (beginnende) directievoerders, die meer verdieping en samenhang zoeken om daarna steviger op te kunnen treden als directievoerder. Of voor personen met een achtergrond in de aannemerij, die nu aan kant van de opdrachtgever gaan optreden als directievoerder. Dit kunnen ook personen zijn die in andere rollen al ruime ervaring hebben opgedaan met UAV/RAW en die willen doorgroeien naar de rol van directievoerder.

  • HBO werk- en denkniveau
  • 10 jaren praktijkervaring in de GWW-sector.
  • 5 jaren werkervaring met RAW-systematiek (b.v. in rollen als bestekschrijver, toezichthouder, uitvoerder, etc.).
  • Goede beheersing van de basisbeginselen van de RAW-systematiek en de UAV (Minimaal Basiscursus UAV en Basiscursus RAW)
  • Regelmatig lezen in de UAV en de Standaard 2015
   

  Onder ruime werkervaring wordt vooral bekendheid met de RAW-systematiek als inhoudelijke kennis van de UAV verstaan.

  Een paar indicatieve vragen om aan u zelf te stellen:

  • In welke mate heb ik “kenniservaring”, buiten mijn jaren werkervaring om?
  • Zeg in eigen woorden, wat regelt de UAV?
  • Noem vijf zaken die gedaan en bereikt worden m.b.v. de RAW-systematiek.
  • Noem twee van de belangrijkste verplichtingen van de opdrachtgever en van de opdrachtnemer, en waar staan deze in de UAV?
  • Waarom is een opstartvergadering zo belangrijk en wat wordt (moet) daarin zoal geregeld worden?
  • Wat zijn de belangrijkste paragrafen in de UAV die gaan over concrete geldzaken?
  • Noem de ca. 15 belangrijkste paragrafen van de UAV en artikelen van de Standaard 2015.    

   

  In alle gevallen geldt: let goed op de minimale eisen die zijn gesteld aan deelnemers. Neem bij twijfel contact op met de studieadviseur van CROW (0318 - 69 53 15 of mail cursus@crow.nl).

  Praktische informatie

  Voor het met succes afleggen van het examen moet u rekening houden met een studiebelasting van ca. 1 uur per dag, voor de duur van de opleiding. Dit uiteraard afhankelijk van de mate van uw basis kennis- als werk- ervaring. Er wordt gedurende de gehele duur van de opleiding een behoorlijke inspanning qua thuisstudie van u verwacht. De praktijk leert dat het aantal (wel of niet) gemaakte thuisstudie uren recht evenredig is met uw kans van  slagen op het examen. Dit begint al met de ThuisWerkopdracht 1 (TW 1), voorafgaand aan dag 1.

 • Dag 1 | Verdieping van de kennis van UAV en RAW

  • Kennismaken van de cursisten onderling en hun leerdoelen inventariseren.
  • Behandelen thuiswerkopdrachten.
  • UAV 2012 in de juridische context kunnen plaatsen.
  • Opfrissen en verdiepen van de bij u aanwezige kennis van UAV 2012 en de RAW- systematiek kennis met de aan de hand van de huiswerkopdracht uit de Elektronische Leer Omgeving.
  • De UAV 2012 en RAW-systematiek op een juiste wijze kunnen plaatsen in het bouwproces vanuit het oogpunt van de directie UAV.
  • Kennisnemen van de rol van opdrachtgever, directie UAV, aannemer en gemachtigde van de aannemer in de UAV 2012.


  Dag 2 | Rol, taken verantwoordelijkheden van de directievoerder

  • Terugblik en uitwisselen leerervaringen vanaf dag 1.
  • Behandelen thuiswerkopdrachten.
  • Tussen opdracht en uitvoering van het werk: wat moet er geregeld zijn voordat de uitvoering start gaat: werkplannen, kwaliteitsborging, planning, werkafspraken, verzekeringen, bankgarantie, communicatie derden, bevoegdheden directievoerder, etc.
  • Relatie met de UAV 2012 en de RAW-systematiek.
  • Organiseren, leidinggeven, en notuleren van een startvergadering (rollenspel a.d.h.v. een RAW-bestek). Voorbeelden van de cursisten uit de praktijk.
  • Toezicht tijdens de uitvoering, communicatie met de uitvoerder, vastleggen werkafspraken, werken onder kwaliteitsborging, aanspreken op onvoldoend werk, niet nakomen afspraken. Relatie met de UAV 2012 en de RAW-systematiek.


  Dag 3 | Toepassing en uitvoering, de praktijk

  • Terugblik en uitwisselen leerervaringen vanaf dag 2.
  •  Behandelen thuiswerkopdrachten.
  • Rollenspel toezichthouder-uitvoerder aannemer a.d.h.v. een voorbeeld casus). Relatie met de UAV 2012 en de RAW-systematiek.
  • Organiseren, leidinggeven, en notuleren van een bouwvergadering (rollenspel a.d.h.v. een casus). Voorbeelden van de cursisten uit de praktijk. Relatie met de UAV 2012 en de RAW-systematiek.
  • Betalen, meer en minderwerk, bestek wijzigingen, onderhandelen, eindafrekening.
  • Casus opstellen termijn en eindafrekening (huiswerkopdracht).


  Dag 4 | Actualiteiten, cases en specifieke onderwerpen

  • Terugblik en uitwisselen leerervaringen vanaf dag 3.
  • Behandelen thuiswerkopdracht, opstellen termijn en eindafrekening.
  • Opneming, goedkeuring en oplevering van een werk en dossiervorming.
  • Werkzaamheden en herstel in de onderhoudstermijn, afsluiten contract.
  • Evaluatie opleiding.
  • Mogelijkheid de rollenspellen te filmen en te evalueren tussendoor.

  Dag 5 | Examen Opleiding Directievoering UAV voor de GWW
 • Examen en erkenning

  Na 4 lesdagen wordt de opleiding op dag 5 afgesloten met een schriftelijk theorie-examen. Dit examen duurt 3 uur en bestaat uit het beantwoorden van meerkeuzevragen. De beoordelingsmethodiek is vastgesteld onder auspiciën van een didactisch adviseur en een examencommissie. Om de opleiding met goed gevolg af te ronden, moeten deelnemers alle lesdagen volledig hebben bijgewoond én een voldoende halen voor het examen. Deelnemers die zakken voor het examen, krijgen tegen een meerprijs gelegenheid tot het afleggen van een herexamen.

  Openbaar register

  Deelnemers die het examen met goed gevolg afleggen, worden door CROW opgenomen in een openbaar register met gediplomeerde Directievoerders UAV in de GWW (tenzij de deelnemer daar bezwaar tegen maakt). Daardoor hebben opdrachtgevers, werkgevers, collega’s en andere professionals altijd inzicht in wie het diploma heeft gehaald en wanneer.

 • Download het register gecertificeerde directievoerders UAV voor de GWW (PDF)

  Gebruikt u Adobe Reader voor het openen van deze PDF? Zoeken in het document kan gemakkelijk via Bewerken > Werkbalk Zoeken tonen. Hier staat ook een pictogram van een vergrootglas. Tip: het pdf-document doorzoeken kan ook via sneltoets Ctrl+F. Het zoekscherm komt zo ook tevoorschijn.

   • Startdatum: 16-10-2019
   • Locatie: Van der Valk Hotel Veenendaal
   • Inschrijven via de website is op dit moment helaas niet mogelijk. Wel kunt u altijd informeren naar de mogelijkheden voor deelname. Bel de klantenservice: 0318 - 69 53 15 of e-mail cursus@crow.nl.
   • Cursusnummer: 4201K904
   • Programma
   • 16-10-2019: Dag 1 / 09.30 - 16.30 uur incl. lunch
   • 30-10-2019: Dag 2 / 09.30 - 16.30 uur incl. lunch
   • 13-11-2019: Dag 3 / 09.30 - 16.30 uur incl. lunch
   • 27-11-2019: Dag 4 / 09.30 - 16.30 uur incl. lunch
   • 11-12-2019: Dag 5 / 09.00 - 12.00 uur, excl. lunch
   • Startdatum: 03-12-2019
   • Locatie: Van der Valk Hotel Veenendaal
   • Inschrijven via de website is op dit moment helaas niet mogelijk. Wel kunt u altijd informeren naar de mogelijkheden voor deelname. Bel de klantenservice: 0318 - 69 53 15 of e-mail cursus@crow.nl.
   • Cursusnummer: 4201K905
   • Programma
   • 03-12-2019: Dag 1: 09.30 - 16.30 uur, incl lunch
   • 17-12-2019: Dag 2: 09.30 - 16.30 uur, incl lunch
   • 07-01-2020: Dag 3: 09.30 - 16.30 uur, incl lunch
   • 21-01-2020: Dag 4: 09.30 - 16.30 uur, incl lunch
   • 04-02-2020: EXAMEN: 09.00 - 12.00 uur, excl. lunch.
   • Programma
   • 03-03-2020: Dag 1: 09.30 - 16.30 uur inclusief lunch
   • 17-03-2020: Dag 2: 09.30 - 16.30 uur inclusief lunch
   • 31-03-2020: Dag 3: 09.30 - 16.30 uur inclusief lunch
   • 14-04-2020: Dag 4: 09.30 - 16.30 uur inclusief lunch
   • 12-05-2020: Examen: 09.00 - 12.00 uur exclusief lunch
   • Programma
   • 08-09-2020: Dag 1: 09.30 - 16.30 uur inclusief lunch
   • 22-09-2020: Dag 2: 09.30 - 16.30 uur inclusief lunch
   • 06-10-2020: Dag 3: 09.30 - 16.30 uur inclusief lunch
   • 27-10-2020: Dag 4: 09.30 - 16.30 uur inclusief lunch
   • 10-11-2020: Examen: 09.00 - 12.00 uur exclusief lunch
   • Programma
   • 08-10-2020: Dag 1: 09.30 - 16.30 uur inclusief lunch
   • 05-11-2020: Dag 2: 09.30 - 16.30 uur inclusief lunch
   • 19-11-2020: Dag 3: 09.30 - 16.30 uur inclusief lunch
   • 03-12-2020: Dag 4: 09.30 - 16.30 uur inclusief lunch
   • 17-12-2020: Examen: 09.00 - 12.00 uur exclusief lunch
 • De opleiding is deels gebaseerd op de CROW cursussen Uitvoeren met RAW, Rekenen met RAW en UAV en Registratie, Controle en Toezicht met RAW en UAV en kan dus op onderdelen overlappen met die cursussen. De opleiding Directievoering UAV voor de GWW bevat echter voor 50% nieuw materiaal en kent zijn eigen samenhang. Vrijstellingen voor onderdelen van de opleiding zijn niet mogelijk: voor het behalen van het diploma is van belang dat de gehele opleiding in samenhang is gevolgd. Meer weten? De klantenservice helpt u graag verder. Bel 0318 - 69 53 15 of e-mail naar cursus@crow.nl.

Cursussen en opleidingen
ma t/m vrij 08.00 uur tot 16.30 uur
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven