Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.
 CROW Academie Update: cursussen en opleidingen gaan niet door t/m 14 januari i.v.m. de lockdown. Meer informatie.

Kostenramingmethodiek assetmanagement en lifecycle costing gaan volledig op elkaar aansluiten

15-09-2016
De Standaardsystematiek voor Kostenramingen (SSK) krijgt een actualisatieslag. Dat heeft alles te maken met assetmanagement en lifecycle costing (LCC). Assetmanagement is de laatste jaren sterk in opkomst. Kostenmanagement, waar LCC ook bij hoort, is een belangrijk aspect van assetmanagement.
 
kostenramingPartijen willen steeds vaker rekening houden met de levensduurkosten van hun assets. Zij willen dus niet alleen trefzeker investeringsramingen maken, maar ook vroegtijdig weten hoeveel geld zij waarvoor moeten reserveren, en wanneer dat dan wordt uitgegeven. En dat over een looptijd van soms wel 50 jaar! Daarbij komt, de nieuwe Aanbestedingswet 2012 heeft LCC specifiek benoemd als een van de mogelijke (sub)gunningscriteria bij een EMVI-aanbesteding (naast prijs-kwaliteitverhouding en de laagste prijs). Hoogste tijd dus om onze ramingmethodiek op te krikken.
 

Nog geen algemeen geaccepteerde kwaliteitseisen voor LCC

Hoewel LCC op zich niet nieuw is, zijn er nog geen eenduidige, algemeen geaccepteerde  kwaliteitseisen of beoordelingskaders voor LCC-berekeningen. PIANOo heeft onlangs wel een inventarisatie van LCC gemaakt vanuit de invalshoek van aanbesteden en EMVI, maar daar blijft het van die kant bij. De provincies zijn in het kader van hun meerjarenagenda beheer infrastructuur ook al met LCC bezig. Dat geldt eveneens voor andere partijen zoals bijvoorbeeld Rijkswaterstaat en ProRail. Het leeft ook in de Dutch Association of Cost Engineers (DACE).

Financiële plaatje scherp en transparant

Waar assetmanagement vooral over conditie en beheer(maatregelen) van assets gaat, is de standaardsystematiek voor SSK hét gereedschap om het financiële plaatje daarbij scherp en transparant te houden. Daardoor wordt het voor opdachtgevers mogelijk om financieel te beoordelen of opdrachtnemers de juiste afwegingen maken, en kunnen opdrachtnemers het ook aantonen. Vanzelfsprekend moeten assetmanagement en SSK goed op elkaar aansluiten .
 
Het zal geen verwondering wekken dat de Stuurgroep SSK – ook weer uit de mottenballen gehaald – het volmondig eens is met de wens om de systematiek te actualiseren. Daar ligt dus weer een mooie taak voor CROW in het algemeen, en ondergetekende als projectmanager in het bijzonder. En niet te vergeten de SSK-werkgroep die binnenkort weer nieuw leven wordt ingeblazen. Daar kom ik nog op terug.
 

Nog geen complete methodiek voor levensduurkosten

De SSK is inmiddels al meer dan 15 jaar een begrip, en wordt breed in de sector gebruikt, zelfs voorgeschreven door partijen (bijvoorbeeld Rijkswaterstaat aan de Waterschappen in het Hoogwater BeschermingsProgramma). De systematiek zit sinds het verschijnen van de 3e druk in 2010 in de beheerfase. In die editie wordt al wel ingegaan op ‘levensduurkosten’ en de SSK-spreadsheet biedt al de mogelijkheid om levensduurkosten te berekenen, maar het ontbreekt echter nog aan een complete, uniforme methodiek met begrippenkader voor LCC-berekeningen. Na enkele jaren uitproberen blijkt ook het begrippenkader en de theorie rondom probabilistisch ramen ‘SMART’-er te kunnen.

Start gemikt op begin 2017

De SSK groeit met zijn tijd mee en is aan een update toe, waarbij wordt ingespeeld op al die recente ontwikkelingen. Assetmanagement, lifecycle costing, probabilistisch ramen. Als de financiering dit jaar rond komt (het FCK, Fonds Collectieve Kennis, is weer gevraagd om, zeg maar gerust een flinke steen bij te dragen aan de financiering) start begin 2017 het project. Dit najaar sorteren we alvast voor met de CROW-werkgroep die het project gaat begeleiden. Een gemiddelde CROW-werkgroep bestaat uit zo’n 8 personen uit de verschillende branches in de sector (opdrachtgevers, aannemers, adviseurs). In dit geval moeten dat ook kostendeskundigen zijn. En – ook in dit geval – komt er een rapporteur die het ‘voetenwerk’ gaat doen. De rest van de sector moet nog even geduld hebben.
 
Dat moet in een jaartje kunnen. We hoeven het boekje immers alleen maar op een hoger niveau te brengen. De geactualiseerde publicatie zal CROW (reken vooralsnog op begin 2018) uitgeven op abonnementsbasis via onze kennisbank in de Online Kennismodule Kostenmanagement. In het project nemen we ook de modernisering van de SSK-cursus mee. Als alles volgens planning verloopt, kan iedereen vanaf 2018 dus ook de SSK blended e-learnen.
 
Mooi. Nu is iedereen weer helemaal bij. Maar een blog zou geen blog zijn als het geen feedback zou opleveren. Ik nodig de lezer dezes dus uit om te reageren. Met ideeën, suggesties, steunbetuigingen, whatever.
 
Paul Jansen
Projectmanager Aanbesteden en Contracteren
paul.jansen@crow.nl
 

Reacties

Frank Maurits
Ik juich deze ontwikkeling toe! Beheer dient centraal te staan, waarbij de prestaties, kosten en risico's voor inrichting, gebruik én onderhoud dienen te worden meegenomen in de afweging. Volgens mij is het noodzakelijk om dat op een uniforme en transparante manier te doen. Ik vertrouw erop dat een complete methodiek ons assetmanagement naar een hoger niveau tilt.
19-9-2016 09:43:44

Abonneer
 Security code
Scroll naar boven