Eén publicatie voor werken in verontreinigde bodem

21-09-2016
Ooit was de CROW-publicatie 307, 'Kabels en leidingen in verontreinigde bodem', een aanvulling op nummer 132, ‘Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water’. Maar de tijden zijn veranderd. En dus wordt er hard gewerkt aan een nieuwe publicatie waarin 132 en 307 zijn geïntegreerd. Projectmanager Eddy Westdijk legt in dit blog uit waarom.

De belangrijkste aanleiding voor CROW publicatie 132, ‘Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water’, was destijds het forse aantal grote saneringslocaties. Maar het aantal saneringsopgaven van die omvang neemt al jaren af. Daarvoor in de plaats zien we echter veel meer kortdurende klussen van bijvoorbeeld kabelbedrijven. En juist bij kabels en leidingen zien we vaker dat die door verontreinigde grond moeten. Voor de markt werd het onhandig dat ze steeds vaker met twee verschillende publicaties moesten werken. Door ze nu te integreren wordt het voor het werkveld veel duidelijker.

Kleinere saneringslocaties vragen om andere aapak

Kleinere saneringslocaties vragen om een andere aanpak. In de nieuwe publicatie is daarom veel meer aandacht voor risicogestuurd werken.

Wat ook is veranderd, is dat we tegenwoordig veel meer kijken naar de risico’s voor de mens in plaats van naar de risico’s voor het milieu. Daar waar de schade aan het milieu in het verleden een belangrijk criterium was bij saneringsopgaven, zijn de humane toxicologische grenswaarden nu veel meer de leidraad. Dat houdt overigens niet perse in dat de richtlijnen strenger worden. Eerder het tegenovergestelde. Als uitgegaan wordt van humane risico’s zijn in een aantal situaties minder snel grote en ingrijpende maatregelen vereist.

Hoe ga je om met secundaire bouwstoffen?

Wat ook nieuw is en niet mag ontbreken in een nieuwe, geïntegreerde, publicatie zijn de zogenoemde secundaire bouwstoffen. Steeds vaker komen grondroerders bijvoorbeeld AVI-slakken in de bodem tegen. Hoe ga je daar mee om? De nieuwe publicatie brengt duidelijkheid.

Consensus is het allerbelangrijkste

In de afgelopen maanden hebben het platform en de werkgroep Verontreinigde Bodem hard gewerkt om een toegankelijke en goed leesbare tekst op te stellen waarin ook voldoende aandacht is voor de actuele ontwikkelingen rondom asbestcement, nieuwe NEN-normen en wetgeving. Maar omdat het werkveld zo breed is en bestaat uit vele partijen zijn er ook veel (tegengestelde) belangen.

Het is geen sinecure om een tekst op te stellen waarin zowel netbeheerders, overheden, Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland, ingenieurs- en adviesbureau’s, de Inspectie SWZ en een aantal kleinere brancheorganisaties zich nog herkennen. Maar voor een goede, zorgvuldig samengestelde en breed gedragen publicatie is consensus het allerbelangrijkste. En zo’n proces kost tijd.

Nieuwe online kennismodules

Vandaar dat de nieuwe, geïntegreerde, publicatie iets later verschijnt dan eerder is aangekondigd. Op het moment dat u dit leest buigen platform, werkgroep en experts zich over de definitieve teksten. Eind oktober is de tervisielegging en leggen we de tekst voor aan de BV Nederland.
Daarna worden alle relevante wijzigingen en aanpassingen verwerkt, zodat de nieuwe publicatie in februari 2017 definitief klaar is.

Vanzelfsprekend verschijnt die herziene publicatie over werken met verontreinigde grond als papieren versie, maar tegelijkertijd wordt ook zowel de Online Kennismodule Werken in (verontreinigde) grond als de Rekentool Veiligheidsklassen geactualiseerd. In de rekentool is na het meten en invoeren van een aantal monsters in één oogwenk te zien in welke nieuwe veiligheidsklasse de verontreinigde bodem valt en welke maatregelen daarmee samenhangen.

Al met al het wachten waard dus!

Eddy Westdijk,
projectmanager CROW

Reacties

info@adwilbers.nl
Ik vind het een grote vooruitgang dat de Human Risks voorop staan, want de uitvoerenden bij het werken in en op vervuilde grond zijn de belanghebbende van de maatregelen.
16-12-2016 12:54:02

Eddy Westdijk
Het benoemen van AVI-slakken is idd een ongelukkig voorbeeld. Overigens sluit de nieuwe publicatie wel risicogestuurd aan op en geeft invulling aan een zorgvuldige werkwijze bij de omgang met secundaire bouwstoffen in de bodem.
14-10-2016 14:42:40

Siem van den Berg
In de omschrijving van de publicatie is als voorbeeld beschreven dat grondroerders AVI-slakken in de bodem tegenkomen. Dit is een ongelukkig gekozen voorbeeld omdat AVI-slakken altijd in een zogenaamde IBC-constructie zijn toegepast. De grondroerder is in een dergelijk geval in overtredening omdat hij de IBC-constructie heeft aangetast..
28-9-2016 10:02:08

Steven Bakker
Werkend bij BAM afdeling DLP is voor mij van belang wanneer hij van kracht wordt. Ik denk op het moment dat inspectie SZW ermee instemt. Kun je daar iets over zeggen?
27-9-2016 17:20:29

Abonneer
 Security code
Scroll naar boven