Aanbestedende diensten winnen het “Gross” van de rechtszaken!

07-10-2019
RobUit het rapport “Aanbestedingsrechtspraak in Nederland” van het Ministerie van Economische zaken en Klimaat blijkt dat van de rechtszaken op het gebied het aanbestedingsrecht de aanbestedende diensten in de afgelopen jaren 78% van de rechtszaken hebben gewonnen. Dat is een iets hoger percentage dan uit vorige onderzoeken naar voren kwam.
 
Het Grossman verweer springt er echt uit als het gaat om het meest gebruikte en meest effectieve verweer van aanbestedende diensten. Kijken we bijvoorbeeld naar het jaar 2018 dan zien we dat in de zaken waar het Grossman verweer is gehanteerd dit in 82% van de gevallen door de rechter is aanvaard.
 
Wat is het Grossman verweer?
Het Grossman verweer is een verweer gebaseerd op een uitspraak van het Europese Hof uit 2004. Als u dit wilt nalezen, google dan op: HvJ EU 12 februari 2004, zaak C-230/02.
 
Bij deze rechtszaak van Grossman tegen de staat Oostenrijk stapte de onderneming Grossman dus naar de rechter. Grossman had namelijk bezwaar tegen een aantal eisen die waren gesteld in de reeds doorlopen aanbestedingsprocedure.
Grossman kreeg geen gelijk. Kort gezegd was het oordeel van de rechter “Grossman u bent te laat”.
Hiermee is duidelijk geworden dat een inschrijver, die bezwaar heeft tegen eisen, voorwaarden of criteria die zijn gesteld, niet kan wachten tot de aanbestedingsprocedure is afgerond. Een inschrijver moet in dergelijke gevallen dus juist zo snel mogelijk bezwaar maken of op zijn minst vragen stellen aan de aanbestedende dienst.
 
Deze uitspraak uit 2004 is nog steeds erg actueel. Zoals de statistieken aangeven zijn er meerdere voorbeelden van aanbestedende diensten die met een beroep op de Grossman uitspraak aangeven dat een ondernemer in de gehele aanbestedingsprocedure geen vragen heeft gesteld of klachten heeft ingediend. De rechter oordeelt dan; ondernemer u heeft de gehele procedure niets gezegd over bijvoorbeeld deze door u disproportioneel geachte geschiktheidseis of beoordelingsmethode, u bent nu te laat om daar nog over te klagen.
 
Dit kun je rechtvaardig of onrechtvaardig vinden. Feit is dat in de zaken waar dit Grossman verweer succesvol is toegepast, de rechter veelal niet toekomt aan de inhoudelijke behandeling van de geschilpunten. Inhoudelijk kun je dus vooraf denken goede argumenten te hebben, maar de rechtszaak wel verliezen. Dit voelt dan misschien als het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen.
 
Op meerdere plaatsen is er de laatste jaren aandacht geweest voor dit fenomeen en het succes er van. Hopelijk gaan we dit verweer minder vaak terugzien in de statistieken van het aanbestedingsrecht. Hiermee bedoel ik niet dat aanbestedende diensten geen gebruik meer zouden moeten maken van het Grossman verweer. Maar met name is de boodschap aan de inschrijvers: stel je proactief op in een aanbesteding. Dus stel tijdig vragen of klaag desnoods. Wacht er niet mee! Om het spreekwoordelijke te zeggen: om zo het Grossman verweer voor de voeten van de aanbestedende diensten weg te maaien.
 

Reacties

Ron Reijnders
Ik weet dat ik vraag naar de mij bekende weg maar toch interessant genoeg voor de goegemeente.
Zijn er ook omgekeerde Grossman uitspraken? Ofwel dat de aanbesteder te laat is met zijn bezwaren tegen de gunning? Of mag hij na de voorgenomen gunning nog oneindig met nieuwe afwijzingsgronden komen?
9-10-2019 16:16:45

Abonneer
 Security code
Scroll naar boven