Wat kan ik met VISI in RAW?

31-10-2016
De laatste tijd krijg ik als uitvoerend beheerder van de VISI Open Standaard (ik zal dat ‘uitvoerend’ een andere keer toelichten) nog wel eens vraag ‘Wat kan ik met VISI … in RAW?’ Meestal gaat dat dan om een opdrachtgever die VISI wil voorschrijven, of een aannemer die tot de ontdekking is gekomen dat het is voorgeschreven in een RAW-bestek. De onderliggende vragen zijn dan o.a. “Hoe moet dat?” of “Wat houdt dat in?” Ik geef daar in deze blog graag antwoord op.


Waarom VISI?

Wellicht ten overvloede: VISI is de Open Standaard die in de Nederlandse bouwsector veel wordt gebruikt voor digitale communicatie en informatie-uitwisseling. Gebrekkige communicatie is nog altijd een knelpunt in de bouwpraktijk. VISI biedt daar de oplossing voor, waarbij gezegd moet worden dat voor de eenduidigheid van de inhoud van de communicatie feitelijk ook nog een paar andere complementaire standaards moeten worden toegepast, zoals COINS, NLCS, CB-NL. En in dit geval… vanzelfsprekend ook de RAW. Maar dat laatste is al gemeengoed.


Voorschrijven van VISI

In het kader van een RAW-bestek kan de toepassing van VISI worden voorgeschreven. Dat het toepassen van VISI nog niet altijd vanzelfsprekend is, is natuurlijk jammer, maar ja, die dingen kosten nu eenmaal tijd. En het gaat nog steeds de goede kant op. Dat ‘voorschrijven van VISI ’ past trouwens niet alleen op werken die met een RAW-bestek of -raamovereenkomst worden aanbesteed. VISI is zo flexibel dat het in UAV-GC projecten of andere samenwerkingsvormen net zo goed werkt.

De VISI open standaard biedt structuur aan communicatie tijdens het bouwproces (zelfs aan elk ander willekeurig proces, maar daar ga ik hier niet op in). Voor een RAW-contract betekent dit bijvoorbeeld een betere beheersing van het werkproces bij de afhandeling van onder andere:
- productieverantwoordingen, 
- (besteks)administratie, of 
- meer en minder werk. 

Dat wordt in geval van een bestek inhoudelijk natuurlijk gevoed vanuit de RAW zelf, maar door het gebruik van VISI hebben zowel opdrachtgever als opdrachtnemer als eventuele andere partijen een gelijk en  transparant digitaal projectdossier. En altijd helderheid over wie wat op welk moment moet doen of besloten heeft. De in de markt verkrijgbare VISI-compatibele software zorgt er dan ook nog eens voor dat alles wordt bewaard overeenkomstig de archiefwet. 

Over alle projecten heen kan elke gebruiker uit de VISI-logbestanden ook nog managementinformatie filteren, en kan hij zien waar in het proces het niet lekker loopt, wat dat betekent voor de uitstaande verplichtingen. En dan biedt dit veelal de mogelijkheid om tijdig bij te sturen.


Concrete toepassing in een RAW-contract

Concreet kan de verplichting om VISI te gebruiken door de opdrachtgever worden opgenomen in Deel 3 van een RAW-contract, bij voorkeur met artikelnummer 01.23.01. In de Catalogus Bepalingen (zie de CROW Online Kennismodule Contacteren) biedt CROW daar tekstsuggesties voor, die met behulp van de bestekschrijfsoftware in het contract kan worden geplaatst. In de Standaard RAW-Bepalingen staan in paragraaf 01.23 al algemene, praktische bepalingen over het toepassen van VISI. Wat moet je doen, waar moet je aan denken, enz. In andere contracten kun je die teksten ook opnemen. 

En dan gáán met die banaan!


Vragen?

Mocht u naar aanleiding van deze blog nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met mij opnemen of uw reactie achterlaten onder dit blogbericht. 


Paul Jansen
Projectmanager Contracteren en Aanbesteden
0318-695356

 

Thema's

VISI, RAW

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Abonneer
 Security code
Scroll naar boven