Niet meedoen betekent dat hele graafketen verliest

11-10-2016
Het aantal graafschades aan kabels en leidingen neemt af, maar de daling gaat niet snel genoeg. Een wetswijziging, herziening van de CROW-richtlijn en een nieuw KLIC-systeem moeten er voor zorgen dat het jaarlijkse aantal graafschades vanaf 2018 onder de 25.000 duikt, stelt het Kabel- en Leidingoverleg (KLO). Deze ophanden zijnde veranderingen vormen de rode draad van het Nationaal Kabel- en Leidingcongres, op 2 november in Nijkerk. Het KLO-congres is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met WION en het werken aan ondergrondse infrastructuur.

In de Nederlandse bodem ligt momenteel zo’n 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen. Een leveringsonderbreking door graafschade leidt vaak tot (maatschappelijke) overlast en hoge herstelkosten. Bovendien kan graafschade leiden tot gevaarlijke situaties (gaslek) of milieuschade (uitstroom olie).  

We zijn er nog niet

"Er is sprake van een structurele daling op het gebied van graafschades, maar we zijn er nog lang niet", zegt ook senior inspecteur Robert-Jan Looijmans van Agentschap Telecom, tevens co√∂rdinator WION bij het agentschap. WION staat voor Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten en is in 2008 in werking gesteld. Looijmans en zijn collega’s houden toezicht op het naleven van deze grondroerdersregeling. Hij denkt dat nieuwe technische mogelijkheden als augmented reality en innovatieve kabeldetectiesystemen de keten gaan helpen het aantal graafschades verder te laten dalen. 

Focus op voorkomen van schade

Het proces ‘zorgvuldig graven’ is aan de ketenpartijen overgelaten. De vernieuwde publicatie (CROW 500) wordt tijdens het KLO-congres gepresenteerd. De focus ligt echt op het voorkomen van schade door grondroeren, zegt auteur Richard van Ravesteijn. "De belangrijkste aanpassing is het vroeg in kaart brengen van risico’s en het lokaliseren in de ontwerpfase." De nieuwe richtlijn richt zich niet louter op het grondroeren zelf: CROW 500 omvat het gehele proces van een project, dus vanaf initiatieffase tot en met de gebruiksfase.

Naast de nieuwe richtlijnen gaat dus ook de WION wijzigen, zegt Maarten van Kesteren van het ministerie van Economische Zaken. "Alle huisaansluitingen zijn nu nog uitgezonderd van de WION. In het wetsvoorstel dat geconsulteerd wordt, komt deze uitzondering te vervallen."

Klic-online wordt KLIC-WIN

Het streven is om de nieuwe WION in 2017 in werking te laten treden. Een andere aanpassing is een nieuw KLIC-systeem: Klic-online wordt vervangen door het modernere KLIC-WIN. Dit systeem, dat aansluit op de Europese richtlijn INSPIRE, zal zo worden gewijzigd dat het mogelijk wordt om de gebiedsinformatie centraal op te slaan. 

Volgens Peters is het uur van de waarheid aangebroken: "Theoretisch zijn we het in de graafketen al lang met elkaar eens, nu is het tijd om deze middelen toe te passen op alle onderdelen van het graafproces. Met alle voorbereidingen is 20 procent van het werk intussen gedaan, nu volgt de overige 80 procent: dat wordt zweten."


Jeroen Kreule

Meer informatie over het Nationaal Kabel- en leidingcongres 2016.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Abonneer
 Security code
Scroll naar boven