Is de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte van toepassing in RAW?

21-11-2018

HelpdeskBeeldkwaliteit en de CROW-Kwaliteitscatalogus openbare ruimte (KOR) blijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de KOR zijn beeldmeetlatten opgenomen met daarbij eisen voor de verschillende kwaliteitsniveaus. Als ik in een RAW-bestek gebruik maak van beeldkwaliteit is de KOR dan eveneens van toepassing, of gelden in RAW andere eisen?
 
Hallo Jacques, ik heb een vraagje over beeldkwaliteit. Het is toch zo dat de Kwaliteitscatalogus van toepassing is bij een RAW-bestek?
 
Waarom denk je dat?
 
Nou, in bijna elke bestekspost voor beeldkwaliteit woord daarnaar verwezen. De beeldmeetlatten en de eisen uit de KOR zijn dan toch van toepassing!
 
Ik snap wel wat je bedoeld, en helemaal ongelijk heb je niet, maar het zit net even iets anders.
 
Kun je het mij dan nog een keer goed uitleggen?
 
In RAW willen we het gebruik van de kennis in KOR mogelijk maken. Daartoe zijn in de RAW‑Catalogus met resultaatsbeschrijvingen beschrijvingen opgenomen voor het beheer van de openbare ruimte. Deze hebben allemaal als titel ‘Beheersen’ gevolgd door het ‘beheeraspect’ en het ‘beheerobject’, bijvoorbeeld: Beheersen-grof zwerfafval-verharding. In elke bestekspost staat de vermelding : ‘Betreft beheer van … overeenkomstig KOR‑beeldmeetlat: …. ‘.

Hiermee wordt enerzijds aangegeven dat hetgeen in RAW wordt verlangd overeenkomt met de KOR, zodat degene die bekend is met de KOR direct weet wat er wordt verlangd. Anderzijds is dit gedaan om te voorkomen dat bestekschrijvers afwijken van de ‘standaard beeldsystematiek’ zoals vastgelegd in de beeldmeetlatten van de KOR. Een bestekschrijver die wil afwijken kan deze beschrijving, die expliciet verwijst naar de KOR, niet gebruiken en moet zelf een bestekspost opstellen met vrije tekst, dus met een hoofdcode die eindigt op ‘99’. Voor een inschrijver werkt dit als een rode lap op een stier, dit betekent immers; ‘Let op! hier staats iets afwijkends’.
 
Maar dan zijn de eisen uit de KOR toch nog steeds van toepassing?
 
Bij gebruik van een standaard resultaatsbeschrijving gelden inderdaad dezelfde eisen als die welke zijn opgenomen in de KOR. De CROW-Juridische en Bestekstechnische Commissie is het er om 2 redenen niet mee eens dat, voor wat betreft de eisen, wordt verwezen naar de KOR. Als eerste omdat de KOR niet wordt vastgesteld volgens de procedure die geldt voor RAW, met tervisieleggingen en een formele vaststelling door de paritaire Beheerraad Aanbesteden en Contracteren. Tweede reden is dat de commissie het niet terecht vindt dat gebruikers van RAW worden geconfronteerd met extra kosten voor aanschaf van de KOR waar dat niet noodzakelijk is. (NEN-normen moeten weliswaar ook worden aangeschaft, maar het is ondoenlijk om deze in RAW op te nemen.) Dit laatste argument is overigens de reden dat vrijwel alle publicaties waarnaar in RAW wordt verwezen niet ‘van toepassing’ zijn, maar dat moet worden gehandeld ‘overeenkomstig’ deze publicaties.
 
Is dat de reden dat de eisen ook in de Standaard staan?
 
Ja, correct. In de Standaard RAW Bepalingen staan de eisen ‘overeenkomstig’ aan de KOR opgenomen in het betreffende technische hoofdstuk.
 
Het niet van toepassing verklaren van de KOR heeft overigens nog een belangrijke reden.
De KOR is niet geschreven als contractdocument, maar is daarnaast tevens een richtlijn, een aanbeveling, biedt best practices, keuzes enzevoort. Door de complete KOR van toepassing te verklaren kan dit in contracten leiden tot onduidelijkheid of tegenstrijdigheid.
En dat is iets dat we in RAW echt niet willen.
 
Bedankt Jacques voor deze uitleg. Ik zal jullie helpdesk nooit meer vragen of de KOR van toepassing is.
 
Reageren? 
jacques.teunissen@crow.nl
 
 De CROW-helpdesk beantwoordt dagelijks enkele tientallen vragen op het gebied van RAW, UAVgc en aanbesteden. Vragen stellen kan via het contactformulier op onze website www.crow.nl/ondersteuning of stuur een e-mail naar helpdesk@crow.nl.

Thema's

RAW

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Abonneer
 Security code
Scroll naar boven