CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Lees meer

Vernieuwing in aanbesteden en contracteren

21-11-2013
RAW is een ‘in beton gegoten’ werkwijze. Dit is een opmerking die we nog wel eens horen over onze RAW-systematiek. Opvallend is wel dat deze opmerking zelden wordt gehoord bij een juiste toepassing van RAW, maar veelal wordt geuit bij een toepassing waar RAW in basis niet voor is bedoeld. Wij komen graag tegemoet aan de behoefte om ook bij de modernere contractvorming en de uitvoering ervan houvast te bieden met een flexibele en geharmoniseerde systematiek.
 

Faciliteren van het totale proces

Binnen het programma ‘Nieuwe Ontwikkelingen’ van het Kenniscluster Aanbesteden & Contracteren van CROW  ben ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van nieuwe kennis en tools. Deze  kennis en tools dienen tezamen het totale proces van aanbesteden en contracteren te kunnen faciliteren, waarbij je aan de volgende stappen moet denken:
  1. keuzes maken in het inkoopproces (contract- , aanbestedingsvorm, e.d.)
  2. opstellen van het contract (incl. specificatie)
  3. uitvragen en opdragen van de opdracht
  4. verificatie van het geleverde (beoordeling of het juist is uitgevoerd)
 

Vernieuwing zonder het oude te verloochenen

Op dit moment richten wij ons bij de contractvormen op traditioneel (RAW), geïntegreerd en hybride (een combinatie van de voorgaande twee), en bij de aanbestedingsvormen op: openbaar, niet-openbaar en onderhands. Uiteraard verloochenen wij onze huidige producten (zoals RAW en UAVgc) niet en krijgen deze - al dan niet in aangepaste vorm - een plek in de te ontwikkelen producten.
 

Ontwikkeling op basis van co-creatie

Momenteel zijn wij druk doende om in co-creatie met de sector te onderzoeken welke ondersteuning bij welke contractvorm gewenst is en op welke wijze wij daar vanuit CROW een rol in kunnen vervullen.  Wij kiezen nadrukkelijk voor de benadering om een dergelijke ontwikkeling ‘on the job’ te realiseren. Dit om ons motto ‘praktische kennis direct toepasbaar’ eer aan te doen. Omdat deze werkwijze voor ons nieuw is, zoeken ook wij  nog wel eens. Wat doen we wel en wat doen we niet? We willen voorkomen dat we op de stoel van de advies- en ingenieursbureaus gaan zitten. Het leveren van projectgebonden maatwerk is niet onze doelstelling, daar zijn wij niet voor. Wel willen wij dicht tegen de praktijk aan kruipen om de praktijkbehoefte goed te kunnen duiden.
 

Positief resultaat: Provinciaal contractenbuffet

De eerste resultaten zijn positief. Er wordt met provincies hard gewerkt aan de ontwikkeling van een provinciaal contractenbuffet en ook de aanbesteding van het eerste project op basis van een hybride contract is inmiddels afgerond. De interesse van andere partijen (o.a. waterschappen en gemeenten) sterkt onze gedachte dat we op de goede weg zitten.
 

Blijf op de hoogte via de weblog

Natuurlijk kwam de vraag op tafel hoe we over onze nieuwe ontwikkelingen gaan communiceren. Met onze nieuwe website en de mogelijkheden die de moderne media ons bieden, hebben we besloten om te gaan bloggen. Zo willen  we regelmatig laten weten waar we mee bezig zijn en hoe ver we daarmee zijn. Ik zou dan ook zeggen, check deze blog met enige regelmaat en blijf zo op de hoogte. Uiteraard ben ik benieuwd naar jullie suggesties en meningen!
 
 
Niels Meijerink
Programmamanager Nieuwe Ontwikkelingen

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Abonneer
 Security code
Scroll naar boven