CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Lees meer

Hoe zit het met de acceptatiekosten die een inrichting in rekening brengt voor het innemen van vrijk

24-05-2019

helpdeskEen aannemer brengt vrijgekomen materialen, waarvan hij op grond van de omschrijving in de bestekspost eigenaar is geworden, naar een inrichting. Behoren de acceptatiekosten die de inrichting in rekening brengt in de prijs per eenheid te zitten?
 
 In een bestek kan bepaald worden dat de aannemer eigenaar wordt van vrijkomende materialen. Als de aannemer hiervoor geen bestemming heeft, kan hij ervoor kiezen om deze materialen af te voeren naar een inrichting die deze materialen mag innemen.
In het geval aan de aannemer uit deze materialen eventuele opbrengsten verblijven moeten deze in de prijs per eenheid zijn opgenomen. Maar geldt dit ook voor acceptatiekosten die door een inrichting in rekening worden gebracht?
Bent u het eens met de mening van de Helpdesk?
 
 Met Jacques Teunissen, goedemiddag.
 
Dag Jacques, mag ik jou een vraag stellen over de kosten op een inschrijvingsstaat?.
 
Zeker. Over de inschrijvingsstaat en het beoordelen daarvan is al heel veel geschreven.
Maar wat is je vraag?
 
In ons bestek zitten een aantal posten met vrijkomende materialen. In deze posten is bepaald dat de aannemer eigenaar wordt van deze materialen. Volgens ons zijn deze materialen nog prima geschikt voor hergebruik, maar de aannemer geeft aan dat hij er geen bestemming voor heeft en wil deze materialen afgeven bij een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
 
Tot zo ver prima. Als de aannemer eigenaar wordt, mag hij zelf de bestemming van deze materialen bepalen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de vrijkomende materialen van zodanige hoedanigheid zijn dat het eigendom mag worden overgedragen.
 
Ja, ja, dat is in ons bestek allemaal goed geregeld. Maar wacht, de vraag komt nog.
Hij heeft de acceptatiekosten die door de inrichting in rekening worden gebracht meegerekend in de prijs per eenheid. Is dat wel correct?

 
Gaat het om kosten, en niet om een opbrengst?
 
Nee, het gaat niet om een opbrengst. De aannemer moet betalen aan de inrichting.
 
Dat is jammer, want als het om een opbrengst gaat is het antwoord eenvoudig, want dat is in de Standaard geregeld in artikel 01.01.04 lid 02.
Eventuele opbrengsten behoren in de prijs per eenheid.
 
Tja, nu het gaat om kosten is het toch een ander geval.
De aannemer moet in zijn prijs per eenheid rekening houden met alle kosten die voor het tot stand brengen van de resultaatsverplichting moeten worden gemaakt.
De resultaatsverplichting houdt wat mij betreft op bij het in eigendom krijgen van de vrijgekomen materialen.
Het afgeven van de materialen aan een inrichting is derhalve geen onderdeel meer van de resultaatsverplichting en dus behoren de acceptatiekosten die een inrichting in rekening brengt niet tot de prijs per eenheid.
 
Dat klink op zich logisch, maar bij een opbrengst regelt RAW dat anders.
 
Dat klopt. De plaats voor het opnemen van opbrengsten op een inschrijvingsstaat heeft lang ter discussie gestaan en leidde tot veel vragen zowel bij inschrijvers als bij opdrachtgevers die de inschrijvingsstaat moeten beoordelen.
In sommige gevallen was een opbrengst opgenomen als onderdeel van een korting, soms was het als ‘opbrengst’ gespecificeerd bij de ‘Eenmalige kosten’ en soms werd het opgenomen in de prijs per eenheid.
Met name bij het beoordelen van de inschrijvingsstaat was dit vaak aanleiding tot het stellen van vragen aan de inschrijver omdat grote verschillen in de prijzen per eenheid werden geconstateerd.
Door te regelen dat de opbrengst is opgenomen in de prijs per eenheid, zijn we van deze discussies af.
 
Maar voor acceptatiekosten regelt RAW dit niet?
 
Correct, voor acceptatiekosten regelt RAW dit niet.
Het is aan de aannemer om deze kosten al dan niet mee te rekenen in de aannemingssom van het werk. Maar wat mij betreft niet in de prijs per eenheid.
 
Zou iedereen het daarmee eens zijn?
 
Geen idee. Ik wacht het af.
 

Reageren? 

jacques.teunissen@crow.nl
 
De CROW-helpdesk beantwoordt dagelijks de meest uiteenlopende vragen op het gebied van RAW, UAVgc en aanbesteden. Vragen stellen kan via het contactformulier op onze website www.crow.nl/ondersteuning of stuur een e-mail naar helpdesk@crow.nl.
 

Reacties

Dennis Stafleu DenMar Infra Consultants
Beste lezers,

Ik weet niet beter als dat de acceptatiekosten in de ppe dienen te zitten, dat is mij ook op cursussen binnen de CROW verteld. Ik zou het ook vreemd vinden er staat toch in de bestekspost dat de aannemer eigenaar wordt van de vrijgekomen materialen? Dus moet hij het in die bestekspost afprijzen. Als hij dat niet doet klopt zijn inschrijving weer niet met 01.01.03. Ik hoor graag als het anders is!!
28-5-2019 07:31:22

Ron Reijnders RABC
Opbrengst is een totaal ander verhaal. Dat had 2 specifieke redenen.
a. Het kon leiden tot een negatieve ppe. De RAW-formules van betaling en verrekening konden dan leiden tot een ongewenst financieel effect.
Stel je kan iets verkopen voor € 10,=/eenheid dan is de ppe - €10. Stel de staartkosten zijn + 10 % dan wordt het verrekentarief
Dat ongewenste effect kon je omzeilen daar de opbrengst bij een andere post op te geven (bij de EK).
b. Het aandeel opbrengst kan in een fiks aantal gevallen niet-kostenhomogeen zijn. Stel er komt 2 keer zo veel vrij, dan is maar de vraag of je daar wel een koper voor kan vinden tegen dezelfde gecalculeerde opbrengstprijs. Idem bij de helft of zelfs geen vrijkomen van het materiaal konden er belangen van de koper worden geschaad. Ook hier was de oplossing het buiten de ppe te houden wel handig.
Ingeval de inschrijver het echter niet als herkenbare regel weergaf kon dat later tot veel discussie leiden.
Dat RAW de hoofdregel heeft aangescherpt door specifiek de opbrengst te benoemen als basisregel is geen verkeerde zaak. Al blijven er situaties waarbij dat absoluut niet logisch is.
Een goede bestekschrijver voorziet dat en vraagt het aandeel opbrengt afzonderlijk uit.
Als er dan iets gebeurt waarbij verrekend moet worden, is er een prijs beschikbaar. Daarnaast zijn beide posten goed beoordeelbaar en heb je achteraf veel minder kans op discussie.
Blijft over de situatie dat de post wat opbrengst betreft niet kostenhomogeen is en de OG er geen voorziening voor heeft gemaakt om de opbrengst afzonderlijk op te geven. In dat geval lijkt mij zinvol dat de inschrijver gerechtigd is zelf voor een opsplitsing te zorgen. Wat dat betreft vind ik jammer dat de Standaard deze optie niet heeft verwoord. Ik zal een dergelijke opsplitsing van de inschrijver in ieder geval nooit afwijzen. Ik zou het juist erg waarderen. In mijn mediationwerk heb ik maar al te vaak zaken gehad waar een opbrengstdiscussie speelde. En telkens was de kern dat de opbrengstwaarde niet vooraf objectief en transparant in beeld was.
Ik zou daarom eerder willen pleiten voor een regel in de trant van:
Indien de aannemer van mening is dat het aspect opbrengst bij meer of minder werk niet kostenhomogeen is, dient hij de opbrengst niet in de ppe maar in de postserie 91 transparant zichtbaar te maken.
(en eigenlijk daar gewoon nummers voor te reserveren buiten de EK om en buiten de opslagen om; rechtstreeks verrekenprijs)
NB RAW-ers, wilt u mij uitleggen waarom de opbrengst wel in detail is geregeld en de acceptatiekosten niet (in relatie tot de uitleg die u er nu aan geeft) ?
27-5-2019 17:35:42

Ron Reijnders RABC
Ik sta hier echt versteld van dit verhaal. En wel omdat nu de uitzondering de hoofdregel lijkt te worden.
Ik probeer het uit te leggen. Ik en mijn collega’s hebben in 12 jaar RAW-consulentschap altijd in cursussen verteld dat de acceptatiekosten zowel als opbrengst in de ppe dienen te zitten.
Wat acceptatiekosten betreft heb ik nog ‘nimmer’ de vraag gehoord dat dat ook wel eens anders kan zijn.
Als je 2 keer zoveel materiaal vrij krijgt kan je dat ‘altijd’ kwijt tegen het acceptatietarief wat je hebt gecalculeerd. Acceptatiekosten zijn daarom nagenoeg ‘altijd’ kostenhomogeen.
De uitzonderingen daarop kunnen vooraf worden opgelost als maatwerk of je komt er in de uitvoeringsfase altijd wel uit omdat het acceptatietarief controleerbaar is.
Dat was altijd het verhaal van RAW waardoor men kon wijzen naar het zinsdeel “alle kosten” en dus WEL tot de ppe behoort.
De stelling dat inschrijvers de acceptatiekosten buiten de ppe hielden is bij mij volledig onbekend.
Hooguit is er iets bij EK denkbaar ingeval de acceptatiekosten vaste kosten zijn, die niet meelopen met de evt. afwijking van de gevraagde integrale handeling.
Het verbaast mij dat RAW er nu blijkbaar anders tegenaan kijkt.
27-5-2019 17:33:33

Abonneer
 Security code
Scroll naar boven